Kickoff presentationen

Report
Nätbaserad publiceringskurs i
Ping Pong
Karin Lindgren
Eva Lorentzon
Maria Wikstrand
Agenda 12.00-13.00
 Praktisk information om kursen
 Kursupplägg
 Kursboken
 Mål & framsteg
 Utbildningsmiljön och övningsaktivitet
 Testa inloggningar som behövs för kursen
 Ping Pong resurser på KI
Kursupplägg
 Kursbok i skarpa Ping Pong med förklaringar,
övningar och instruktionsfilmer
 https://pingpong.ki.se
 logga in för att komma åt funktioner Mål & framsteg, Ställ
fråga osv
 Utbildningsmiljö
 https://utbildning-pingpong.ki.se
 Din egen övningsaktivitet (låst/sluten) där du gör övningarna
som du fått i kursboken under kapitel Publicering
 En gemensam övningsaktivitet (öppen) där du gör
övningarna för Öppna sidor
Kursboken
 Kursmaterialet uppdelat i kapitel
 Varje kapitel innehåller avsnitt
med instruktioner samt
övningsuppgifter med tillhörande
instruktionsfilm
 Kapitel 1: 4 är obligatoriska
 Kapitel 5: Öppna aktiviteter är frivilligt
Förklaring samt länk till instruktionsfilm
Att göra: dina uppgifter dvs dina övningar
Ibland finns det bilder som är ditt ”facit”
Mål & framsteg
 Kom ihåg att övningarna för
Öppna sidor inte är obligatoriska
men syns ändå i listan över
delmål
Övningsmiljö:
utbildning-pingpong.ki.se
Användarnamn:
e-post.utbildning
Lösenord:
Abc123 (som du byter till
eget, förslagsvis samma
som du har för skarpa PP)
Två övningsaktiviteter:
Två övningsaktiviteter:
• En låst övningsaktivitet som är din egen för
kapitel Publicering
• En gemensam övningsaktivitet för de publicister
som gör övningarna för Öppna sidor
Den låsta övningsaktiviteten
dvs ”din egen”
Din övningsaktivitet heter
 PP_Grundkurs: övningsaktivitet
Förnamn Efternamn
 Övningsaktiviteten består av en låst
aktivitet med några färdiga sidor och
mappar
 Under kursen kommer du redigera
innehåll, lägga till sidor och mappar mm
 Övningsfiler finns i övningsaktiviteten
Support under kursen
 Använd funktionen ”Diskutera”
under kursens gång
 Alla lärare i kursen bevakar
frågorna som kommer in denna
väg
Testa inloggningar för kursen och
övningsmiljön
Riktlinjer för skapande lösenord:
Lösenordet måste minst vara 6 tecken långt och du måste använda
tecken ur minst 3 av följande grupper:
,.-;:_!%&/+*,
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789
Ping Pong resurser på KI
http://pingpong.ki.se/resurser
Här hittar du information om de senaste
uppdateringarna i Ping Pong på KI, lathundar,
kursutbud mm
OCH länken till Nätbaserad publiceringskurs i Ping
Pong
Alla sidor är sk Öppna sidor

similar documents