Specificul conflictelor in domeniul asigurarilor

Report
Specificul conflictelor
in domeniul asigurarilor
Alexandru Ionescu
Mediator
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
VANZARI
Societatea
de asigurari
Intermediar
in asigurari
DAUNE
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Client
Tipuri de conflicte
- asigurator – pagubit ( asigurat)
- asigurator – intermediar in asigurari
- asigurator – asigurator
- asigurator – reasigurator
- asigurator – angajat
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Cauzele disputelor intre asigurat si asigurator
- Informare insuficienta a asiguratului privind contractul de
asigurare;
- Formularea specializata a conditiilor de asigurare;
- Lipsa de informare privind excluderile;
- Informarea eronata privind conditiile de asigurare;
- Absenta cunostintelor privind legislatia asigurarilor;
- Personalitatea angajatilor care lucreaza in daune;
- Asteptarile asiguratilor( pagubitilor);
- Dorinta de fraudare a societatii de asigurare de catre client;
- Interesele economice ale companiei
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Cauzele disputelor intre asigurator si intermediar
- Nedepunerea primelor de asigurare in termenul contractual
- Incheierea contractelor de asigurare fara respectarea
normelor;
- Depasirea limitelor de competenta;
- Frauda (incheierea de contracte de asigurare dupa
producerea evenimentului)
- Plasarea riscului in sarcina intermediarului;
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Avantajele
medierii
- Gasirea unor solutii reciproc avantajoase;
- Rezolvarea conflictelor intr-o perioada scurta de
timp;
- Mentinerea portofoliului de clienti;
- Reducerea substantiala a costurilor privind
daunele;
- Reducerea numarului de sesizari adresate CSA
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Modalitati actuale de solutionare
- Solutionare pe cale amiabila (negociere directa)
- Instanta de judecata
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Dificultati in promovarea medierii
- structuri organizationale mari structurate pe nivele
piramidale de decizie;
- organizatiile functioneaza pe baza de norme;
- raport de forte asimetric;
- influenta directiilor juridice din organizatie;
- interese privind solutionarea in instanta;
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Multumesc !
Contact
Asociaţia de Mediatori din
Domeniul Financiar – Bancar
FINBAN
Bucureşti, Str. Negru Voda nr. 3 cam. 16
parter, Sector 3
www.finban.ro
www.1mediere.ro
Email: [email protected]
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN

similar documents