Världsreligionerna

Report
Levnadsregler
VÄRLDSRELIGIONERNA
ISLAM
Fem grundpelare
1.
Trosbekännelsen
Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är Allahs sändebud.
2.
Bönen
Böneutrop fem gånger per dag från minareter.
Muslimerna knäböjer och vänder sig mot Mekka.
3.
Rika ger till de fattiga - Zakat
ISLAM
4.
Fastemånaden – Ramadan
Förbjudet att äta, dricka, röka eller ha sex mellan gryningen och
solnedgången.
Viktigast är att tänka på gud och undvika allt dåligt.
5.
Vallfärden till Mekka
Vallfärden till Mekka sker i 12 månaden enligt den muslimska kalendern.
Kaba är en meteorsten som enligt legenden kommer från paradiset.
JUDENDOMEN
En jude tillhör ett folk och en religion.
 Trosbekännelsen börjar så här:
Hör Israel! Herren, vår Gud, är en.
 Lagen kallas Tora och är de regler Gud gav till
folket.
 Judarna har guds 10 budord som
levnadsregler. De kallas också dekalogen och
finns i Moseböckerna.

Femte Moseboken 6:4
JUDENDOMEN

1 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2 Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren
kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3 Tänk på att hålla sabbaten helig.
4 Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det
land som Herren, din Gud, ger dig.
5 Du skall inte dräpa.
6 Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7 Du ska inte stjäla.
8 Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9 Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10 Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller
hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör
din nästa
HINDUISMEN
Hinduismen har tusentals gudar och många
heliga böcker.
 Gud finns i allt – panteism.
 De fyra centrala gudarna är Brahma, Shiva,
Vishnu och Kali.
 Hinduer offrar till den gud som hon ”tillhör”
eller har valt.
 Den mest älskade skriften heter Bhagavadgita,
Guds eller den höges sång.

HINDUISMEN
Kastsystem – präster, härskare och krigare,
köpmän samt hantverkare och bönder. De som
inte tillhör ett kast kallas de oberörda eller
daliter.
 Livet ses som ett kretslopp. Målet är att uppgå i
det högsta väsendet och komma ur tillvarons
kretslopp.
 Människor ska sträva efter det goda och det
rätta utan att skada andra.

BUDDHISMEN
Buddha – Siddhartha Gautama levde för ca
2 500 år sedan.
 Gudarna kan hjälpa människor med praktiska
saker i livet. Människor behöver finna
sanningen och upplysningen själv.
 Meditation och andliga övningar är en hjälp att
finna sig själv.

BUDDHISMEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åttafaldiga vägen.
Rätt insikt eller förståelse
Rätt beslut
Rätt tal
Rätt handlande
Rätt levnadssätt
Rätt strävan
Rätt uppmärksamhet
Rätt koncentration eller meditation.
Målet är att nå Nirvana. Där återföds man inte.
LIKHETER OCH SKILLNADER
Vilka levnadsregler finns i kristendomen?
 Vilka likheter finns mellan världsreligionerna?
 Vilka skillnader finns mellan
världsreligionerna?


similar documents