Lönsamt * inför lönesamtalet

Report
Lönsamt
Att tänka på inför lönesamtalet
Vad är lön?
• Din anställning.
• Vad du tillför.
• Hur du utför ditt arbete.
Det här vill Vårdförbundet:
Varje individs bidrag till verksamheten i form av kunskap och erfarenhet ska avspeglas i lönesättningen.
”Lön är en ersättning för en insats och ett
beteende som bidrar till att företaget/
verksamheten når sina mål” Företagets lönebok
Vad är individuell lön?
Individuell lön baseras på:
• Din kunskap.
• Din kompetens.
• Din erfarenhet.
• De resultat du bidrar med på
din arbetsplats.
Vad påverkar din lön?
Typ av anställning
• Vikariat.
• Timanställning.
• Allmän visstidsanställning.
• Tillsvidareanställning.
Finns det kollektivavtal?
• Reglerar lönesättningen.
• Individuella avtal.
Vad påverkar din lön?
Vad du tillför
• Din kunskap.
• Din specifika erfarenhet.
• Professionellt ansvar.
Hur du utför ditt arbete
• Yrkesskicklighet.
• Ditt arbetsresultat i förhållande
till verksamhetens mål.
Lokal lönebildning
• Arbetsgivarens lönepolitik.
• Målsättning för verksamheten.
• Lönekriterier.
Det här vill Vårdförbundet
Vårt arbete med lönefrågan är
ett målmedvetet arbete som
pågår under årets alla dagar.
Kriterierna ska tas fram på arbetsplatsen,
med alla delaktiga involverade; chef,
förtroendevald och medarbetare.
Lokal lönebildning
Din roll
• Egen ansvar i processen
• Känner du till kriterierna på din
arbetsplats ?
• Deltar du vid lönesamtal ?
Chefens roll
• Har din chef mandat ?
• Tar din chef ansvar för
lönesättningen ?
Lokal lönebildning
• Hur påverkas din arbetsplats
om din kunskap inte finns där?
Det här vill Vårdförbundet
Din chef ska synliggöra ditt
bidrag till verksamheten, det
ska avspeglas i din
löneutveckling.
Löneutveckling i relation till andra
29,000
28,000
AT-läkare
27,000
26,000
Sjuksköterska, annan
25,000
24,000
Undersköteska, äldreomsorg
23,000
Undersköteska, vård-/
specialavdelning
22,000
21,000
Undersköteska, mottagning
20,000
19,000
2008
2009
AID-etikett
2010
2008
2009
2010
AT-läkare
26 931 27 742 28 107
Sjuksköterska, annan
23 927 24 541 24 984
Undersköteska, äldreomsorg
19 965 20 725 21 084
Undersköteska, vård-/ specialavdelning
20 106 20 879 21 230
Undersköteska, mottagning
20 663 21 399 21 886
Partsgemensam statistik,
medellön utan tillägg.
Inför och under ditt lönesamtal
Att tänka på;
• Förbered dig noga inför ditt
lönesamtal.
• Tänk på att varje gång dina
arbetsuppgifter förändras skall
du först diskutera en ny lön.
• Är du missnöjd med ditt nya
löneförslag, diskutera med
chefen och gör en gemensam
handlingsplan.
Inför och under ditt lönesamtal
• Vid nyanställning; Acceptera
inte ett nytt jobb innan du och
arbetsgivaren har kommit
överrens om villkoren.
• Uppträd professionellt.
• Lycka till med din nya lön!

similar documents