Ariile de proces din domeniul

Report
Ariile de proces din domeniul
Managemnetului
Proiectelor
FLORIN ZAMFIR
342C5
Despre ce vorbim?
 CMMI-ul si ariile de proces
 Project management
 Project planning
 Project monitoring and control
 Supplier agreement management
 Risk management
 Integrated project management
 Quantitative project management
 Concluzii
Ce,cum,unde si de ce?
 CMMI=o abordare ce are ca scop imbunatatirea
proceselor ce se deruleaza in cadrul unui proiect
 CMMI-effective processes
 CMMI-modele de capabilitate si maturitate
 CMMI=model de referinta de bune practici pentru o
multitudine de domenii
----------------------------------------------------------------
Se integreaza astfel mai multe discipline
Se creaza un cadru pentru imbunatatirea poroceselor
Ce,cum,unde si de ce? (2)
 Proces in CMMI=cine face ce cand si unde
 Aria de procese in CMMI=pachet de practici inrudite
care duc la atingerea unui set de obiective de natura
manageriala
 Aria de proces-indica actiuniile ce trebuie urmate
pentru atingerea obiectivelor
Project Management
 Ariile de proces din categoria Managementul
Proiectelor contin acele activitati desfasurate pe
cuprinsul intregului proiect care sunt legate de:







Definirea
Planificarea
Implementarea
Monitorizarea
Controlul
Certificarea
Imbunatatirea proceselor
Project Planning
 SCOP: stabileste si intretine planurile care definesc
activitatiile proiectului
 Aria de Proces PP:




Dezvoltarea planului proiectului
Interactiunea adecvata cu stakeholderii proiectului
Obtinerea angajamentelor fata de plan
Intretinearea planului
 Ce este un plan de proiect?
Plan de proiect
 Parcurgere iterativa a urmatoarelor activitati:
 Estimarea atributelor si task-urilor produselor activitatii
 Determinare resurse necesare
 Negocierea aranjamentelor
 Stabilire termene
 Identificarea si analiza riscurilor
Obiective specifice si Practici specifice
 Stabilirea estimarilor
 Estimarea domeniului proiectului
WBS
 Arhitectura Proiectului



Stabilirea estimarilor pt atributele produselor activitatii si
taskurilor
Definirea ciclului de viata al proiectului


Cum evaluam?
Determinarea estimarilor pentru effort si cost
Modele sau date istorice
 Daca nu exista?

Obiective specifice si Practici specifice (2)
 Elaborarea planului proiectului
 Stabilirea bugetului si termenelor
 Identificarea riscurilor proiectului


Planificarea managementului datelor





Training-uri
Achizitia de cunostiinte de la surse externe
Planificaera implicarii stakeholder


Daca si acum se lucreaza in paralel?
Dupa modelul proiectelor anterioare
Pachete de lucru
Planificarea necesarului de cunostiinte si abilitati


Daca se lucreaza in paralel?
Planificarea resurselor proiectului


Identificare,analiza prioritizare
Matrice bidimensionala stakeholderi/activitati de proiect
Stabilirea planului proiectului
Obiective specifice si Practici specifice (3)
 Obtinerea angajamentelor fata de plan
 Revizia planurilor care afecteaza proiectul


Corelarea nivelurilor de munca si de resurse


Compatibilitate intre etape
Resurse estimate=resurse necesare?
Obtinerea angajamentului fata de plan
Project monitoring and control
 SCOP: asigura intelegerea progresului proiectului
astfel incat sa se poata intreprinda actiuni corective
corespunzatoare daca performantele proiectului
deviaza semnificativ de la plan
 Aria de PMC:



Monitorizare
Comunicarea starilor
Efectuarea actiunilor corective
Obiective specifice si Practici specifice
 Monitorizare proiectului pe baza planului
 Monitorizare paramentrilor de planificare a proiectului


Monitorizarea angajamentelor





Atat interne cat si externe=>s-au respctat sau nu? Care? Cate?
Monitorizarea riscurilor proiectului


Apar abateri?
Riscuri colaterale aparute pe parcurs
Monitorizarea gestiionarii datelor
Monitorizarea implicarii stakeholderilor
Efectuarea analizei progresului
Efectuarea analizei Jaloanelor

Revizii formale
Obiective specifice si Practici specifice (2)
 Gestionarea finalizarii actiunii cirective
 Analiza problemei
 Efectuarea operatiei corective
 Gestionarea actiunii corective
Supplier Agreement Mangement
 SCOP: gestionarea achizitia de produse de la
furnizori
 Aria de SAM:








Determinarea tipului de achizitii folosit
Selectarea furnizorilor
Stabilire/intretinere acorduri cu furnizorii
Derularea acordurilor cu furnizorii
Monitorizarea proceselor de furnizare selectate
Evaluarea produselor activitatii de furnizare/selectare
Acceptarea livrarii produselor achizitionate
Transmiterea produselor achizitionate catre proiect
Obiective specifice si Practici specifice
 Stabilirea acordurilor cu furnizorii
 Determinarea tipului de achizitie


Selectarea furnizorilor


Produse comerciale/ furnizor propriu/ client
Criterii diverse
Stabilirea acordurilor cu furnizorii

Formal?
Obiective specifice si Practici specifice (2)
 Satisfacerea acordurilor cu furnizorii
 Executarea acordurilor cu furnizorii
 Monitorizarea proceselor de furnizare selectate
Previne probleme de interfata
 Cand sincronizarea proceselor este esentiala


Evaluarea produselor activitatii de furnizare selectata


Pentru produse critice, foarte complexe
Acceptarea produselor achizitionate
Revizii de acceptare
 Testare


Transferarea produselor catre proiect
Risk Management
 SCOP: Identifica posibilele probleme inainte ca ele sa
apara astfel incat activitatiile de tratare a riscurilor sa fie
planificate si invocate in functie de necesitati pe durata
de viata a produsului sau a proiectului, pentru a
minimaliza impactul negativ asupra atingerii obiectivelor
 Aria de RM:



Definirea unei strategii de RM
Identificarea si analiza riscurilor
Tratarea riscurilor
 ! RM trebuie sa aiba in vedere atat surse interne cat si
externe de riscuri
Obiective specifice si Practici specifice
 Pregatirea pentru managementul riscurilor
 Determinarea surselor si categoriilor riscurilor
=> baza pt examinarea sistematica a situatiilor schimbatoare in
timp
 =>riscuri pe parcurs


Determinarea parametrilor riscurilor


Criterii comune si consistente pt compararea riscurilor
Stabilirea strategiei de management al riscurilor
Obiective specifice si Practici specifice (2)
 Identificarea si analiza riscurilor
 Identificarea riscurilor


=> o baza pt viitoarele strategii
Evaluarea, categorisirea si prioritizarea riscurilor
Stabilim importanta riscurilor pe baza criteriilor de mai sus
 Stabilim ordinea de rezolvare in functie de gravitate

 Minimizarea riscurilor
 Dezvoltarea planului de minimizare a riscurilor


Variante de serii de actiuni, pozitii de revenire, solutii provizorii
Implementarea planului
Concluzii
Project
Management
Project
Planning
Project
Monitoring
and Control
Proces
Supplier
Agreement
Management
Arie de
Procese
Risk
Management
Obiective
Specifice
Integrated
PM
Practici
Specifice
Quantitative
PM
Intrebari?

similar documents