Powerpoint Social Media Factbook 2011

Report
Powerpoint-udgave: www.ernstpoulsen.com
Om Social Media Factbook 2011
• ”Social Media Factbook 2011” kan gratis hentes på
www.socialsemantic.eu
• Denne powerpoint-udgave kan gratis hentes på
www.ernstpoulsen.com
Du kan frit udvælge enkelt-slides og kombinere dem med egne præsentationer.
Blot skal ovenstående kilder krediteres.
66% bruger sociale medier
Kort erfaring med sociale medier
Hovedparten uden strategi
Høje forventninger
Halvdelen lytter til sociale medier
Ikke foran – ikke bagud
Græsrods-styret
Halvdelen ønsker guidelines
Facebook – Det mest brugte værktøj
Hvilke sociale
medieværktøjer
anvender din
organisation i dag på
forskellige ansvars- og
arbejdsområder?(Gerne
flere svar pr.
række/kolonne).
Værktøjer til medieovervågning
Hvilke sociale
medieværktøjer
til analyse og
monitorering
anvender din
organisation i
dag?
Få personer involveret
Hvor mange personer i
den danske del af din
organisation anvender
sociale medier med det
mål at skabe
forretningsmæssig
værdi (efter din bedste
vurdering)?
Få timer investeret
Hvor mange timer (samlet set) om ugen bruger den danske del af din
organisation på sociale medier med detmål at skabe forretningsmæssig værdi?
Få kroner investeret
Hvor stort beløb ”out-ofpocket*” (i DKK)
anvender din
organisation årligt på
sociale medier?
Er allerede på sociale medier:
93% - forventer øget anvendelse
Hvilke forventninger har du til din organisations
anvendelse af sociale medier i fremtiden (1-2 år)?
Er IKKE allerede på sociale medier:
71% forventer øget anvendelse
Hvilke forventninger har du til din organisations anvendelse af sociale
medier i fremtiden (1-2 år)?
Manglende kendskab
Hvad er årsagen til, at din
organisation ikke anvender
sociale medieværktøjer til
at skabe forretningsmæssig
værdi?
Hindring: Manglende tid
Hvilke af nedenstående
forhold udfordrer arbejdet
med sociale medier i din
organisation? (Gerne flere
svar).
Produktudvikling / R&D
Store forventninger til udbytte
Produktudvikling/R&D: På hvilke af følgende områder
har din organisation opnået positivt udbytte af at
anvende sociale medier?
Personale / HR
De mest skeptiske
Personale & HR: På hvilke af følgende områder har
din organisation opnået positivt udbytte af at
anvende sociale medier?
Kommunikation / PR
Både udbytte og forventninger
Kommunikation & PR: På hvilke af følgende
områder har din organisation opnået positivt
udbytte af at anvende sociale medier?
Salg / marketing
Begyndende udbredelse
Salg & Marketing: På hvilke af følgende områder
har din organisation opnået positivt udbytte af at
anvende sociale medier?
IT / Web
Potentiale til at løfte engagementet
IT & Web: På hvilke af følgende områder har din
organisation opnået positivt udbytte af at
anvende sociale medier?
Service / Support
Få virksomheder bruger sociale medier
Service & Support: På hvilke af følgende
områder har din organisation opnået positivt
udbytte af at anvende sociale medier?
Direktion / ledelse
Bedre viden om konkurrenter
Direktion & Ledelse: På hvilke af følgende
områder har din organisation opnået positivt
udbytte af at anvende sociale medier?
Brugen af sociale medier
fordelt på brancher
Har din organisation
inden for det seneste år
anvendt sociale medier
med det formål at
skabe forretningsmæssig værdi (i
forbindelse med
markedsføring,
rekruttering,
Produktudvikling eller
andre
ansvarsområder)?
Hvor lang tid på sociale medier
fordelt på brancher
I hvor lang tid har din
organisation anvendt
sociale medier
med henblik på at skabe
forretningsmæssig
værdi?
Investeringer i sociale medier
fordelt på brancher
Hvor stort beløb ”outof-pocket*” (i DKK)
anvender
dinorganisation årligt
på sociale medier
(efter din bedste
vurdering)?
Guidelines for sociale medier
fordelt på brancher
Har din organisation
udarbejdet
”guidelines” for,
hvordan
organisationens
medarbejdere
deltager på sociale
medieplatforme?
Forventet fremtidig anvendelse
fordelt på branche
Hvilke forventninger
har du til din
organisations
anvendelse af
sociale medier i
fremtiden (1-2 år)?
Kolofon – Social Media Factbook 2011
REDAKTION
• Jan Futtrup Kjaer, Stifter
[email protected]
•
Martin Launey, Projektleder
[email protected]
DESIGN & LAYOUT
• Marco de Mel Pedersen
Mosegårdsvej 113
5000 Odense C
www.demel.dk
•
•
Henrik Zangenberg
[email protected]
•
Ernst Poulsen
Journalist & Co-redaktør
www.ernstpoulsen.com
•
SocialSemantic.eu
Vestergade 4B
1456 København K
www.socialsemantic.eu
Tlf: 70272731
HelloMonday
Balticagade 10, 1
8000 Aarhus C
www.hellomonday.com
DATABEARBEJDNING
• Frederik Bastkær Christensen
Zangenberg & Company
Pilestræde 41, 2
1112 København K
www.zangenberg.biz
UNDERSØGELSESDESIGN
• YouGov Zapera Danmark A/S
Søren Møller Jensen
Chefkonsulent
Ryesgade 3A
2200 København N
www.yougov.dk
MEDIEPARTNER
• Dagbladet Børsen A/S
Jørgen Andresen
Redaktionschef
Møntergade 19
1140 København K
www.borsen.dk

similar documents