Se vedlagte power point - Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere

Report
Prægraduat forskningsår i USA
Boston januar 2011 – januar 2012
• Neuroregeneration Institute,
Harvard Medical School
• Arrangeret ved selv at
kontakte professoren
• Simpelt, men omfattende
fordi man selv står med
ansvaret
• Frit valg – hvor vil du hen?
Hvad vil du arbejde med?
Pregraduate Research Thesis
Effect of small molecules on dopaminergic
differentiation from human pluripotent stem cells
M.D. student Helle Bogetofte Thomasen
Neuroregeneration Institute, Harvard Medical School
&
Department of Neurobiology Research, Institute of Molecular Medicine,
University of Southern Denmark
• Protokol til uddiferentiering af embryonale og
inducerbare pluripotente stamceller til
dopaminerge neuroner
• Forskning i Parkinsons sygdom, test af nye
typer medicin og forebyggende behandling –
og måske en dag til transplantation?
• Cellekulturer, differentiering,
immuncytokemiske farvninger, celletællinger,
rotte-forsøg, Western blot, PCR mv.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvorfor tage til USA?
De nyeste metoder og teknikker
Forskning på topplan
Internationalt miljø
Masser inspiration og udfordring
Godt på CV’et
Godt sprogligt
Mulighed for at bo i udlandet i et år!
• Arbejde – rigtig meget
arbejde!
• Højt niveau, høje
forventninger
• Man står selv med
ansvaret for projektet
• Mindre vejledning
• Mere hierakisk struktur
i lab
• Masser af arbejde
forbundet med at
arrangere det!
• Find dit projekt
• Find ud af hvad du synes er spændende.
Besøg PubMed, læs artikler og hold særligt øje med hvilke
grupper, der er stærke inden for dit interesseområde.
• Hvor vil du gerne hen?
Brug evt. din danske vejleders kontakter
• Forøg dine chancer ved at få erfaring hjemmefra.
Kontakt evt. nogen SDU eller OUH, der arbejder med det
samme. Projekt i sommerferien eller ved siden af studiet?
• Begynd nu. Der er mange praktiske ting der skal arrangeres, så du
kan undgå meget stress ved at starte ca. et års tid i forvejen.
• Mail til professoren
• Formuler en meget kort og præcis e-mail. Forklar omstændighederne bl.a.
at du har penge med hjemmefra!
• CV.
– Din hidtidig uddannelse og forventet dato for din ”M.D.”-grad.
Universitetet kalder bachelordelen for ”B.Sc.med” og har en
engelsksproget beskrivelse af uddannelsen som man kan vedhæfte.
– Din erfaring fra forskning, undervisning, klinisk arbejde mv.
– Evt. publikationer, såsom artikler, abstracts, posters
– Co-curriculære aktiviteter; er du medlem af Sundhedsvidenskabelige
Studenterforskere? Hvis ikke så meld dig ind fluks og skriv det på
CV’et.
• Udtalelser.
I USA sender man normalt tre udtalelser fra tidligere laboratorier eller
andet arbejde med ens ansøgning, men to virkede for os.
• Samtalen
• Forbered dig. Læs op på artikler, find på gode spørgsmål om deres
forskning. Hvorfor du netop er interesseret i dette område og i
deres gruppe? Hvad er din holdning til at komme på et andet
tidspunkt? Tænk over hvilke krav du har til dit ophold.
• Undervejs. Forklar omstændighederne igen; 1 års projekt, 30 siders
opgave (master thesis), der skal laves i løbet af det år. Spørg ind til
hvad du kan komme til at arbejde med, hvordan labbet er
struktureret, hvilke forventninger de har til dig mv.
• Breve og indbydelse. Hvis samtalen går godt, skal du nu sørge for to
ting: 1) Et officielt invitationsbrev fra professoren og 2) Visum
ansøgningsprocessen skal sættes i gang med et J-1 Student Intern
Application Form
• SDU’s krav
• Find en dansk vejleder ved enten SDU eller OUH og ansøg om
optagelse på prægraduate forskeruddannelse.
• Økonomi
• 2500 dollars pr. måned kræver Harvard og MIT man har til rådighed. Skal
dokumenteres før de vil sende én det nødvendige DS-2019 certifikat.
– Papir på muligt lån i banken samt underskudsgaranti fra SDU.
• Budget – Vores bestod af:
– Logi
– Kost
– Forsikring
– Flyrejser
– Lokal transport
– Visum udgifter
– Uforudsete udgifter.
• I alt i alt ca. 180.000,- kr.
• Fonde og legater.
– Scholar-stipendie på 10.000,- kr. pr. måned - Novo, Lundbeck,
Michaelsen Fonden, Det Fri Forskningsråd
– Otikon, Knud Højgaard, Augustinus, COWI, A.P. Møller, Harboe
fondene og mange andre.
– Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen
http://wemakeithappen.dk/
– SDU slår løbende fonde op på
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/vejled
ning/legater og som studerende på SDU kan du desuden få
adgang til http://www.researchprofessional.com og søge
legater.
– Ekskursionskontoen på SUND og ved SDU’s
internationaliseringspulje for det antal ETCS points som et
speciale tæller.
• Legatansøgninger:
–
–
–
–
–
–
–
Motivationsskrivelse fra dig eller din vejleder
Projektbeskrivelse
Budget
Invitation til det amerikanske lab
CV
Anbefalinger
Karakterer
• Visum
• Non-immigrant, exchange visitors program (J-1) visum. Søges ved
den amerikanske ambassade i København.
• Universitetet sender en J-1 Student Intern Application Form –
udfyldes og sendes tilbage med bevis på finansiering
• Universitetet sender en DS-2019 form
• Du betaler SEVIS og møde-gebyrerne og booker et møde med
ambassaden op til 2 mdr. inden dit ophold
• Læs mere om hele processen på:
http://denmark.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html.
• Opholdet
• Forsikring. For at komme ind i landet, kræver USA at du har en
sundhedsforsikring. De fleste universiteter vil forsøge at sælge dig deres
egen forsikring, men det er billigere at finde en ved et normalt
forsikringsfirma i USA eller at købe en hjemmefra.
– Studenterforsikring.dk; dækker indbo, opfylder kravene fra det
amerikanske indenrigsministerium og er væsentligt billigere.
• Lejlighed og andet. Kig på craigslist.org eller undersøg om dit nye
universitets internationale afdeling kan hjælp dig på vej.
– ”Furnished” (møbleret) lejligheder.
• Skat og SU.
– Et prægraduat-ophold er ikke SU berettigende.
– Rejselegater er ikke skattepligtige
– Skattefritagelsesregler ved forskning i udlandet i over 180 dage
– Forvent dog at du kan komme til at bruge en del tid (ca. 6 måneder) på
at forklare reglerne for SKATs egne medarbejdere.
• Opholdet
• Kontakt til din danske vejleder! Sørg for at opdatere vedkommende
ofte – det er i sidste ende dem, du skal skrive opgaven ved, og som
skal godkende det hele.
• Lær så meget som muligt! Prøv så mange teknikker af som muligt –
også selvom de ikke er direkte relaterede til dit projekt – ekstra
arbejde kan føre til artikler.
• Ansvar for dit eget projekt! Vær ikke bange for at gøre opmærksom
på, hvad der skal til for, at du kan færdiggøre dit projekt.

similar documents