Baze dE date-recapitulare - clasa12a-gasparedit

Report
Recapitulare
BAZE DE DATE
NOŢIUNI INTRODUCTIVE



Evoluţia diferitelor tehnici şi metode de organizare a
datelor, a fost determinată de necesitatea de a avea
un acces cât mai rapid şi mai uşor la un volum cât mai
mare de date.
Datele stocate şi prelucrate fiind foarte mari a făcut
necesară apariţia bazelor de date.
Definiţie: o bază de date este o colecţie de informaţii,
de date.
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Noţiunile principale folosite în organizarea informaţiilor
sunt:
 entitate – elementul, obiectul, fenomenul care se
descrie;
 atribut – o proprietate, o caracteristică a entităţii;
 valoare – măsura unei proprietăţi.
Gestiunea bazelor de date presupune totalitatea operaţiilor care se fac
asupra datelor din bazele de date.
Într-o bază de date, pentru fiecare
entitate este organizată structura numită tabelă, atributele reprezintă
coloanele tabelei (câmpuri), iar
valorile sunt informaţiile din fiecare rând al tabelei (înregistrări).
Linia de
antet
câmpur
i
Nume
Nume
câmp 1
câmp 2
Nume
câmp 3
Nume
câmp 4
Înregistrarea nr. 1
Înregistrarea nr. 2
..
.
Înregistrarea nr. n
Exemplu de tabelă
….
Nume
câmp n
înregistrăr
i
OBIECTELE UNEI BAZE DE DATE

Tabele

Interogări

Formulare

Rapoarte
TABELA DE DATE
Două moduri de vizualizare:
 Vizualizare proiect: se poate defini structura
tabelei:
 Numele
câmp
 Tip de date
 Dimensiune câmp
 Index
 Cheia primară
VIZUALIZARE PROIECT
TIPURI DE DATE ACCESS

-
-
Tipuri de date in Access:
Text (siruri de max 255 caractere)
Numar – numere intregi sau cu zecimale
Monetar – pentru valori monetare
Data/Timp – date calendaristice
Da/Nu – pentru constante logice
Memo – siruri de lungime max 65536
AutoNumarare – pentru serii incrementate automat cu 1
Obiect OLE – incorporarea de fisiere
Hiperlink – adrese URL
Lookup Wizard -
DEFINIREA UNEI CHEI PRIMARE




Cheia primara identifică în
mod unic o înregistrare a
tabelei.
Poate fi : - cheie simplă formată dintr-o singură
coloană
- cheie compusă
(multiplă)- formată din mai
multe coloane
Într-un tabel pot exista mai
multe coloane (sau set de
coloane) ce pot conţine valori
unice. Aceste coloane sunt
chei candidat
Stabilirea cheii primare se poate
face prin douã modalitãti, dupã
cum urmeazã:
1. Se selectează câmpul
2. Selectaţi fie simbolul
iconic - cheie,
din meniul Design, fie clic
dreapta pe campul selectat si
se alege Primary Key
VIZUALIZARE FOAIE DE DATE
RELAŢII ÎNTRE TABELE


Între două tabele dintr-o
bază de date există o relaţie
atunci când unul sau mai
multe câmpuri cheie dintr-un
tabel se potrivesc cu unul
sau mai multe câmpuri cheie
din celălalt tabel.
Tabelul părinte este tabelul
care conţine cheia principală
iar tabelele copil sunt
tabelele corelate
Cheie externa
Cheie principala
TIPURI DE RELAŢII ÎN ACCESS



1. Relaţia One to One (unu la unu) - fiecărei înregistrări din
tabelul părinte îi corespunde exact o singură înregistrare din
tabelul copil.
2. Relaţia One to Many (unu la mai mulţi) - fiecărei înregistrări
din tabelul părinte îi corespunde mai mult de o înregistrare în
tabelul copil.
3. Relaţia Many to Many (mai mulţi la mai mulţi) – fiecărei
înregistrări din tabelul părinte îi corespunde mai mult de o
înregistrare în tabelul copil iar fiecărei înregistrări din tabelul
copil îi poate corespunde mai mult de o înregistrare în tabelul
părinte.
EDITAREA RELAŢIILOR DINTRE TABELE
INTEROGARI - DEFINITIE

Interogările
reprezintă
modalităţi de
selecţie şi
afişare a
informaţie din
unu sau mai
multe tabele,
formulate cu
ajutorul unor
condiţii logice.
TIPURI DE INTEROGĂRI
 Simple
(de selecţie)
Condiţiile de selecţie se pot pune la Criterii, putem alege
câmpuri drept chei de sortare.
Dacă dorim ca filtrul aplicat datelor să fie variabil, vom
folosi interogări cu parametrii. Putem crea interogări
totaliztoare sau putem folosi câmpuri calculate.
 Pentru actualizare



Ştergere –delete query
Actualizare – update query
Adăugare – Append query
 Încrucişate
– Crosstab query
FORMULARE

Un formular serveste la introducerea datelor, dar poate avea si rol de meniu sau
de prezentare generala a unor informatii. Un formular este un element de
interfata cu utilizatorul.
1. Se apeleaza Form Wizard din meniul Create – More
Forms
2. Se deschide tabela sursa si se selecteaza campurile ce vor
forma formularul si se actioneaza butonul Next
3. Se alege aspectul formularului, stilul acestuia, se salveaza
si se poate executa imediat
CREAREA ŞI UTILIZAREA FORMULARELOR
• Crearea unui formular simplu
• Introducerea datelor în baza de date folosind
formulare simple
• Formatarea textului
• Schimbarea culorii fondului într-un formular
• Importul unei imagini sau fişier text într-un
formular
• Modificarea
RAPOARTE
Rapoartele sunt o modalitate de valorificare a
continutului informational al bazei de date, servind
ca instrument de cunoastere a unor aspecte
(pozitive sau negative) dintr-o situatie pentru care
s-au cules date, s-au verificat si depozitat intr-o
baza de date
 Raportul apare ca un instrument al cunoasterii,
care contine o cantitate mare de informatii
selectate, prelucrate, sistematizate dupa anumite
reguli de prezentare, in concordanta cu cerintele
utilizatorilor

CREAREA ŞI UTILIZAREA RAPOARTELOR
• Crearea unui raport simplu
• Modificarea unui raport
• Crearea, modificarea unui antet şi subsol
• Gruparea datelor într-un raport, total-raport,
subtotal-raport
Pasul 1. se precizeaza sursa de date si campurile din
care se vor prelua valorile raportului
Pasul 2. se pot fixa campurile de grupare si chei de
ordonare
Pasul 3. se pot sorta anumite campuri
crescator sau descrescator
Pasul 4. ne alegem forma
raportului din formele
prestabilite ale expertului,
iar in clotul din dreapta jos
exista butonul Preview
pentru previzualizare
Pasul 5. ne alegem stilul raportului
Pasul 6. salvam raportul dandu-i un nume
Forma unui raport creat cu Report Wizard

similar documents