presentatie-ministerie-digitalisering

Report
Wat is het digitaal
stelsel
Yvette Ellenkamp
Uitvoeringsprogramma
GOAL
DCI Brown Bag
17 juni 2014
1
Ambitie digitalisering Omgevingswet
Streefbeeld
•
Initiatiefnemer
– Krijgt informatie die past bij het soort activiteit en de plaats en de tijd van realisatie.
– Eenvoudig: in een moeite naar melding / aanvraag.
– Bijzonderheden: inzicht in wat is nodig.
– Complex: overzicht regelgeving en gegevens fysieke leefomgeving, inzicht factoren
kans van slagen, inzicht in wat is nodig.
•
Belanghebbende
– Gelijke informatiepositie.
•
Bevoegd gezag
– Maakt informatie actief openbaar, minder spraakverwarring over onderliggende gegevens, daardoor
meer aandacht op afweging en besluitvorming.
2
Visie ‘Laan van de Leefomgeving’ (1)
Een voor burgers, bedrijven en bevoegde gezag toegankelijk stelsel van
(gegevens)voorzieningen voor de fysieke leefomgeving.
Een Laan met
•
één ingang voor gebruikers
•
centrale regie en goede afspraken over financiering
•
centrale voorzieningen (stelselcatalogus etc.)
•
één taal
Info
OLO
Info
Initiatiefnemer
3
INSPIRE / Basisregistraties
Visie ‘Laan van de Leefomgeving’ (2)
Op de Laan zijn aangesloten
•
Informatiehuizen (water, natuur, geluid, lucht, bodem, externe veiligheid,
cultuurhistorie, bouwen, RO, etc). Hiervoor gelden en aansluitvoorwaarden
t.a.v. bestendigheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid.
•
Voorzieningen voor gebruikers als
OLO
– Omgevingsloket online
– Ruimtelijkeplannen.nl
– Activiteitenbesluit Internet Module
– etc.
Initiatiefnemer
4
Info
Info
Globale architectuur
Digitaal stelsel Omgevingswet
5
De ICT (front-end)
voorzieningen
Yvette Ellenkamp
Uitvoeringsprogramma
GOAL
DCI Brown Bag
17 juni 2014
Globale architectuur
Digitaal stelsel Omgevingswet
Stelselbrede thema’s:
1. Ontkoppelen
2. Geo-coderen
3. Beslisbomen
4. Standaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
Lucht
Bodem
Water
Geluid
Externe Veiligheid
Natuur
Ruimte
Bouwen
Cultureel Erfgoed
Nutsvoorziening
Informatieproducten
3
ICT Voorzieningen
Oriënteren en informeren
4
Voorwasstraat
Doel: initiatiefnemer kan eenvoudig vaststellen of zijn initiatief kans van slagen
heeft.
Input: door invoer van gegevens over de omvang en locatie.
– Gegevens naar aanvraagformulier
– Zowel voor impact op leefomgeving als impact initiatief
Output: per domein of de opgegeven activiteit past op de vermelde locatie.
5
ICT Voorzieningen
Indienen
6
ICT Voorzieningen
Besluiten
7
De Laaninfrastructuur
Yvette Ellenkamp
Uitvoeringsprogramma
GOAL
DCI Brown Bag
17 juni 2014
Globale architectuur
Digitaal stelsel Omgevingswet
Stelselbrede thema’s:
1. Ontkoppelen
2. Geo-coderen
3. Beslisbomen
4. Standaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
Lucht
Bodem
Water
Geluid
Externe Veiligheid
Natuur
Ruimte
Bouwen
Cultureel Erfgoed
Nutsvoorziening
Informatieproducten
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Routeren via 1 knooppunt
3
•
Beperk complexiteit
•
Toegevoegde waarde
•
Governance afdwingen
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Register
4
•
Vindbaarheid informatie waarborgen
•
Semantisch: welke informatie is er
•
Technisch: waar, onder welke voorwaarden & hoe
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Autorisatie & Authenticatie
•
Voorzien in toegang gesloten en open data
– Passende middelen
5
•
Eenduidige wijze omgaan met identiteit
•
Autorisatie kan centraal afgedwongen worden
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Beveiliging
•
Gesloten data (focus overheid onderling)
– Beveiliging: afgeschermd, integriteit authentieke bron
– E-overheidsstandaarden Digikoppeling, zaakgericht werken
•
Open data (focus ontsluiten naar burger en bedrijf)
– Beveiliging: integriteit, authentieke bron
– Standaarden van het web, REST, linked open data
6
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Beveiliging
7
•
Gebeurtenissen in basisregistraties en informatiehuizen doorgeven
•
Afnemers zijn Burgers, bedrijven en overheden
•
Afnemers sluiten abonnement af
Globaal ontwerp Laaninfrastructuur
Service portfoliomanagement
Portfoliomanager
8
•
Bij elkaar brengen vraag en aanbod
•
Sturen bij (door)ontwikkeling
•
Register als instrument
Globale architectuur
Digitaal stelsel Omgevingswet
Stelselbrede thema’s:
1. Ontkoppelen
2. Geo-coderen
3. Beslisbomen
4. Standaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
9
Lucht
Bodem
Water
Geluid
Externe Veiligheid
Natuur
Ruimte
Bouwen
Cultureel Erfgoed
Nutsvoorziening
Informatieproducten
Semantiek
•
Groslijst van alle begrippen uit het Omgevingswetdomein die terug (moeten)
komen in een registratie.
•
10 punten selecteren
•
Proces met beleid en juristen om te harmoniseren
•
Uit ervaringen methode ontwikkelen voor
– Oplossen bestaande semantische problemen
– Voorkomen nieuwe semantische problemen (sluitend krijgen van de driehoek weten regelgeving / begrippen / registraties)
•
Tijdig voor uitvoeringsregels
•
Globaal ontwerp benodigde tooling
•
Roadmap
10
Rotonde
11
Globale architectuur
Digitaal stelsel Omgevingswet
Stelselbrede thema’s:
1. Ontkoppelen
2. Geo-coderen
3. Beslisbomen
4. Standaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
Lucht
Bodem
Water
Geluid
Externe Veiligheid
Natuur
Ruimte
Bouwen
Cultureel Erfgoed
Nutsvoorziening
Informatieproducten

similar documents