Multimedialna prezentacja szkoły.

Report
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ
W PRZASNYSZU
GDZIE NAS SZUKAĆ?
CZEGO NIE WIDAĆ …
… Z RONDA
SALA GIMASTYCZNA I SIŁOWNIA
ŚWIETLICA
SZKOLNE RADIO
NASZA OFERTA:
 klasa sportowo-lotnicza
NOWOŚĆ!!!
 klasa matematyczno-fizyczno
NOWOŚĆ!!!
-astronomiczna
 klasa matematyczno-geodezyjno- NOWOŚĆ!!!
kartograficzna
 klasa humanistyczno-prawna
 klasa humanistyczna
 klasa biologiczno-chemiczno-ekologiczna
 klasa językowa
 klasa ogólna
 klasa dziennikarska
KLASA SPORTOWO-LOTNICZA
• Przedmioty rozszerzone:
matematyka, język
angielski
• szkolenie teoretyczne
w ramach zajęć
lekcyjnych w szkole
• szkolenie praktyczne w
Aeroklubie Północnego
Mazowsza w ramach
obozów szkoleniowych
wiosną i jesienią
REKRUTACJA
• świadectwo i
zaświadczenie z
egzaminów
gimnazjalnych
• zgoda rodziców
• pozytywny wynik badań
lekarskich
• pozytywny wynik
sprawności fizycznej
ZAJĘCIA LOTNICZE:
• wyposażenie
i konfiguracja samolotu
• procedury w samolocie
• pierwsza pomoc
lotnicza
• konwersatoria w języku
angielskim (branżowym)
• różnice kulturowe
• sytuacje kryzysowe
• wizerunek członka
załogi
KLASA MATEMATYCZNOFIZYCZNO-ASTRONOMICZNA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
• matematyka
• fizyka
dodatkowe zajęcia z astronomii w szkolnym
obserwatorium na teleskopach i komputerach
KLASA MATEMATYCZNOGEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
• matematyka
• geografia
zajęcia dodatkowe
z użyciem profesjonalnych GPS
KLASA BIOLOGICZNOCHEMICZNO-EKOLOGICZNA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
• biologia
• ekologia
• chemia
dodatkowe zajęcia laboratoryjne
na mikroskopach elektronicznych
i z użyciem wizualizerów
KLASA DZIENNIKARSKA
• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
• język polski
• WOS
• język angielski
zajęcia dodatkowe z dziennikarstwa;
prowadzenie szkolnej gazety
i szkolnego radia
KLASA JĘZYKOWA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
• język angielski
• język niemiecki
dodatkowe zajęcia
konwersacyjne
KLASA HUMANISTYCZNA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
•historia
•wiedza o społeczeństwie
•geografia
mgr P. Kołakowski i laureaci
najwyższych miejsc w
olimpiadach z WOS i historii:
Piotr Czaplicki, Paweł
Czaplicki, Jakub Turkowski
KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA
• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
• język polski
• WOS
• historia
dodatkowe zajęcia z historii
prawa i państwa polskiego
mgr Z. Zdziarski i laureaci
olimpiad i konkursów
historycznych: S. Borowska,
M. Kmoch, M. Cybulski, P.
Lemanowicz
KLASA OGÓLNA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
• język polski
• matematyka
• język angielski
możliwość uczestniczenia
w różnorodnych zajęciach
dodatkowych
KONKURSY I OLIMPIADY
• Kangur matematyczny
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Oxford”
• Oxford –Konkursy Języka Angielskiego, Języka Polskiego,
Języka Niemieckiego, Biologii i Historii
• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Fox”
• Olimpiada Historyczna
• Olimpiada Geograficzna
• Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
• Olimpiada Wiedzy o Prawie
• Olimpiada Chemiczna
• Olimpiada Języka Angielskiego
• Olimpiada Języka Rosyjskiego
• Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
• Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża
Polskiego”
Konkurs Matematyczny
Kangur
Konkurs Języków
Obcych
Powiatowy Konkurs
Fizyczno-Astronomiczny
NA CO MOŻESZ LICZYĆ
W NASZEJ SZKOLE?
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
polsko-niemiecka wymiana
młodzieży
PEACE – Teaching
Tolerance
(Lekcja Tolerancji)
SYMULACJA OBRAD ONZ
MODEL UNITED NATIONS – 26-27.03. 2011
delegaci szkolni:
P. Lemanowicz – UNESCO
A. Sawicka – ECOSOC
E. Dołęga – HUMAN RIGHTS
D. Malinowski – SECURITY COUNCIL
CIEKAWE LEKCJE
SKĄD SIĘ BIORĄ BRYŁKI?
CO W SZEŚCIANIE PISZCZY?
Wykłady p. Adama Kominiaka
LEKCJA DEMOKRACJI
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ
KÓŁKO
FOTOGRAFICZNE
KLUB FILMOWY
KLUB EUROPEJSKI
KÓŁKO TEATRALNE
WOLONTARIAT
SZKOLNY KLUB SPORTOWY
FAKULTETY PRZEDMIOTOWE
WOLONTARIAT
PCK
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
TURNIEJ O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA
TROFEA SPORTOWE
OFERUJEMY:
• Klub podróżnika – zajęcia turystyczne, krajoznawcze i
rekreacyjne.
• Młodzi reporterzy na start – dziennikarstwo i świat mediów.
• W artystycznym kręgu – przez labirynt literatury i kultury
polskiej.
• Seminarium multimedialne z biologii.
• Warsztaty biotechnologiczne
• Podstawy biomedycyny.
• Udzielanie pierwszej pomocy medycznej.
• Zajęcia laboratoryjne z biologii.
• Klub młodego odkrywcy.-biochemia, botanika, ciało człowieka,
botanika
• Zajęcia laboratoryjne z chemii.
• Koło
naukowe z chemii doświadczalnej.
• Zajęcia z chemii "Zrozumieć chemię"
• Klub młodego odkrywcy- reakcje chemiczne , właściwości substancji
• Matematyka w Internecie – np. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
• Warsztaty komputerowe – programowanie.
• Grafika komputerowa.
• Tworzenie stron WWW i prezentacji multimedialnych.
• Administracja systemów informatycznych.
• Przygotowanie do certyfikatu ECDL
(Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych)
• Projektowanie przestrzenne.
• Zajęcia z edukacji globalnej.
• Koło parlamentarne.
• Wiedza o prawach człowieka - warsztaty.
• Zajęcia filozoficzno-etyczne.
• Warsztaty socjologiczno-historyczne.
• Historia państwa i prawa
• Teatr anglojęzyczny.
• Koło anglomaniaka.
• Zajęcia politechniczne.
• Klub młodego odkrywcy - aerodynamika, ciepło , dźwięk, elektrostatyka,
magnetyzm, mechanika, optyka prąd, elektryczność, woda
• Tajemnice Wszechświata- kosmos, astronautyka, astrofotografia,
obserwacje astronomiczne przy użyciu teleskopów.
• Zajęcia meteorlogiczne.
• Zajęcia geodezyjne z GPS.
• Kartografia – to jest to.
• Rysunek techniczny – podstawy.
• Różnorodne zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, aerobik, piłka
ręczna, tenis, zajęcia sportowo-taneczne, jazda na łyżwach).
• Mini przedsiębiorstwo szkolne – zajęcia służące przygotowaniu
uczniów do założenia przedsiębiorstwa.
• Sztuki piękne-rysunek , malarstwo.
• Szkolny Zespół Muzyczny.
• Chór szkolny.
• I Ty możesz zostać aktorem - zajęcia recytatorskie, teatralne i filmowe.
• DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy.
• Redakcja szkolnego radia „Ewenement”
• Redakcja szkolnej gazetki „PineSka”.
• ABC fotografowania.
NIEZAPOMNIANE CHWILE
STUDNIÓWKA
JUWENALIA
MATURA
MIKOŁAJKI
SPRZĄTANIE ŚWIATA
KENOWIZJA
NIGDY NIE JEST ZA WCZEŚNIE,
ABY PRZYJŚĆ DO KENa…
oprac. Olga i Maciej Mikulscy

similar documents