Case 4 Bording - Organisatorisk, kulturel og fysisk transformation

Report
Bording Unite(d)
• Kultur
• Organisering
• Politiske tanker
Kultur-ændring
Kultur
•
•
•
•
•
•
Det vi er rundet af 
Det der forsvandt 
Det der er 
Det der skal komme 
Det vi vil give 
Det vi drømmer om at opleve 
Visionsplanen
Deltagere
44 inviteret
33 tilmeldt
Anita Eldevik
Anni Bech Nielsen
Erling Poulsen
Hanne Lindberg
Henrik Engedahl
Inger Schmidt
Jakob Christiansen
Jakob Lauridsen
Janne Hou
Jeanette Ishi Lehn
Jens Karl Jensen
Johnny Nielsen
Karina Aagaard Ankerstjerne
Kim Rune Christensen
Kristina Vang
Lindvig Osmundsen
Lone Hyldig Jaszczak
Lotte Gilkrog
Morten Odgaard
Peder Lambæk
Preben Munk Snedker
Sven Odgaard
Thomas Rytter
Tonny Høeg
Torben Jensen
Martin Pedersen
Ulrik Lynge
Kirsten Kruse
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Forening
Offentlige inst.
Offentlige inst.
Offentlige inst.
Offentlige inst.
Offentlige inst.
Offentlige inst.
Selvejende inst.
Selvejende inst.
Selvejende inst.
Politiske foren.
Politiske foren.
Folkevalgte
Folkevalgte
Folkevalgte
Lokalrådet
Bording Dartklub
Ove Burgaard
Bording Engesvang Jagtforening
Birgit Mortensen
Bording Erhvervsforening
Tonny Høegh Poulsen
Bording Gymnastikforening
Rikke Kristensen
Bording Idrætsforening
Morten Nielsen
Bording Isenvad Havekreds
Inge Marie Rosenkilde
Bording KFUM Håndboldklub
Morten Odgaard
Bording og Omegns Rideklub
Trine Ubbesen
Bording Pensionistforening
Jette Holmgaard Larsen
Bording Svømmeklub
Hanne Lindberg
Bording Tennis- og Badmintonklub
Dorthe Dall
Brugerrådet Kærmindeparken
Erik Maul
DCH Bording
Linda pedersen
De Grønne Pigerspejdere
Majbritt Hampen Rasmussen
FDF Bording
Sussie Grünfeld
KFUM/KFUK
Morten Laulund
Nutidens Kvinder
Solveig Lohmann
Bording Løbeklub
Else C. Jacobsen
Bording Lokalhistorisk forening
Bent E. Hansen
Bording Fitness
Ole Dinis
Bording MTB
Jacob S. Overby Thomsen
Bording Børnehave (forældrebestyrelsen) Eddie Sørensen
Bording Skole (bestyrelsen)
Inge Just Porse
Bording Skole, skoleleder
Thomas Henten
Bording Sogn, menighedsrådet
Erling Østergaard
Den Kommunale Dagpleje
Lene Chang
Ikast-Brande Ungdomsskole
Søren Knudsen
Bording Forsamlingshus
Janne Hou
Bording Friluftsbad
Michael Nielsen
Bording Hallen
Jakob Lauridsen
Socialdemokratiet
Sven Odgaard
Venstre
Henrik Engedahl
Socialdemokratiet
Evald Asp Sørensen
Socialdemokratiet
Inge Dinis
Venstre
Ib Lauritsen
Lokalrådet
Erling Poulsen
Værd at mødes om!
•
•
•
•
Gensidig orientering og begejstring 
Definering/prioritering af fælles projekter
Organisering, økonomi, planlægning
… og gerne en brændende platform
Projekternes synergi ..
RD/IBK projekter
Visionsproces
(RD/IBK/Borgere)
Nye Bording
projekter
Bording
Projekter
Bording projekter
Meget mere end Realdania … 
Nyt centrum
Bording
Landskabshuse
Grøn Bredgade
Boulevard B
Banesti &
Overgange
Bording
Skovhuse
Broen
Stationen
Regn-/
Springvand
Landskabsring
Vestskoven &
Østskoven
Smørhullet
Inddrage Skole
Gentænk
Forsamlingshus
800m banen
Grafik på vejen
Running-tracks
Designmanual
Busholdeplads
Synliggørelse
BOOST
Fundraising
Jura
”Rådhuset”
Koordinering
Ressourcebank
Bording
Olympiaden
Organisering
Bording Unite(d)
En åben ide, men måske ..
– En organiseret sammenhæng
– På tværs af foreninger, organisationer og personer …
– Samarbejdsflader udenfor byen
– Både faste og ad hoc aktiviteter
– Nuværende foreningsliv +++
– Løfte fælles interesser/projekter
Organisering?
Behov for en formel struktur
–
–
–
–
–
–
–
–
En formaliseret ramme
Noget for andre at forholde sig til
Noget synligt .. med navne på ..
Noget juridisk-agtigt
Noget understøttende
Noget sammenbindende
?
?
På den anden side ..
•
•
•
•
•
•
Åbent
Fleksibelt
Handlekraftigt
Uformelt
?
?
Prioritering fra sidste møde
Aktivitet
Score (1 er vigtigst)
Synliggørelse / markedsføring
2,3
Inddragelse af offentlige institutioner
2,8
Visionsplanens opfølgning
3,3
Foreningstopmøde
3,5
Ressourcebanken
3,5
Samarbejde ud af byen
6,3
Masserafplads.dk
6,5
Politikerens tanker
Politikerens tanker lige nu ..
•
•
•
•
•
Vi kan få 2 + 2 = 7 som resultat
Forlang engagement… eller drop det!
Ressourcerne er begrænsede
Ydere og nydere
Få forvaltningen ud i virkeligheden
”At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre
et menneske hen til et bestemt sted, først og
fremmest må sørge for at finde ham der,
hvor han er, og begynde der”
Kirkegaard, Synspunkt for min Forfattervirksomhed
Bording Unite(d)
Bording United
Aktuelle projekter 3013-2014
•
•
•
•
•
Fitness forening
Løbeklubben og cykelklubben
Tilbygning til hallen
Mountainbike banen
Natur- og fritidsudvalget
–
–
–
–
–
•
•
•
•
Genslyngning af Bording Å og Bodholdt Bæk
Sti til kirkebyen
Hundeskov
Lokalplan 225
Planetsti
Foreningstopmøder
De Grønne pigespejdere fejrer 50 år
Spis sammen aftener
Åben Skole og sundhedsuge
Kommende/mulige projekter 2014-15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bording IF fejrer 100 år, 2014
Bording IF’s nye tribune
Camping på Kærmindeparken
Hundeklubben bygger til
Ny vej til MTB banen
Nye grunde til salg nord for byen
Planetstien indvies
Skolereform med samarbejde ud af skolen
Kunsten-i-bevægelse, 6.-10. september
Lys ved skolepatruljen
Trafikregulering v/Klochsvej
Konference med ministerbesøg
Børnehaver – sammenlægning ??
Anbefalinger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Begejstring, anerkendelse og stolthed!
Find en fælles ”brændende platform”
Find et fælles selvbillede
Find fælles projekter
Vær ambitiøs
Pas på med ”overbygninger”
Vær fleksibel og handlekraftig (sig JA!)
Begejstring, anerkendelse og stolthed!

similar documents