poklicna_podrocja

Report
POKLICNA
ORIENTACIJA
POKLICNA
PODROČJA
POKLICNA PODROČJA
ŽIVILSTVO
GOSTINSTVO IN TURIZEM
 PEK (3)
 SLAŠČIČAR (3)
 ŽIVILSKO PREHRAMBENI TEHNIK (4)
 GASTRONOM HOTELIR (4)
 GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK (4)
KMETIJSTVO
 CVETLIČAR, VRTNAR (3)
 HORTIKULTURNI TEHNIK (4)
 KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (4)
 NARAVOVARSTVENI TEHNIK (4)
 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (4)
 ARANŽERKI TEHNIK (4)
Biotehniški izobraževalni
center Naklo
Srednja šola za gostinstvo
in turizem Ljubljana
Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana
Biotehniški izobraževalni
center Naklo
Živilska šola
Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana
SŠ za lesarstvo
Škofja Loka
GRADBENIŠTVO in GEODEZIJA
 PEČAR - polagalec keramičnih oblog (3)
 SLIKOPLESKAR (3)
 ZIDAR (3)
 TESAR (3)
 IZVAJELEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE (3)
 UPRAVLJALEC TEŽKE G. MEHANIZACIJE
(3)
 GRADBENI TEHNIK (4)
 GEODETSKI TEHNIK (4)
GRADBENO STORITVENA
šola v Kranju
Srednja gradbena,
geodetska in ekonomska
šola v Ljubljani
LESARSTVO
 OBDELOVALEC LESA (2)
 MIZAR (3)
 TAPETNIK (3)
 LESARSKI TEHNIK (4)
Srednja lesarska šola
(Šolski center Ljubljana)
SŠ za lesarstvo
ŠKOFJA LOKA
Srednja šola Domžale
ELEKTROTEHNIKA in RAČUNALNIŠTVO
 ELEKTRIKAR (3)
 MEHATRONIK OPERATER (3)
 ELEKTROTEHNIK (4)
 TEHNIK MEHATRONIKE (4)
 RAČUNALNIČAR (3)
 TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (4)
 TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ (4)
SŠ tehniških strok ŠIŠKA
Tehniški šolski center
Kranj
Elektrotehniška računalniška strokovna šola
VEGOVA
S. poklicna in strokovna
šola BEŽIGRAD
STROJNIŠTVO
 OBLIKOVALEC KOVIN – orodjar (3)
 INŠTALER STROJNIH INSTALACIJ (3)
 IZDELOVALEC KOVINSKIH
KONSTRUKCIJ (3)
 STROJNI TEHNIK (4)
SŠ za strojništvo ŠKOFJA
LOKA
Srednja šola Domžale
Srednja strojna in
kemijska šola
(Šolski center Ljubljana)
Srednja poklicna in
Srednja šola Domžale
EKONOMIJA
 ADMINISTRATOR (3)
 TRGOVEC (3)
 EKONOMSKI TEHNIK (4)
 LOGISTIČNI ETHNIK (4)
Šolski center PET Lj
GSŠRM- Gimnazija in srednja šola
Rudolfa Maistra Kamnik
Ekonomska šola: PREŠERNOVA,
ROŠKA v LJ
Srednja trgovska šola
(POLJANE LJ)
S. poklicna in strokovna
šola BEŽIGRAD
MEDIJI in FOTOGRAFIJA
 GRAFIČNI OPERATER (3)
 GRAFIČNI TEHNIK (4)
 MEDIJSKI TEHNIK (4)
 TEHNIK OBLIKOVANJA (4)
 FOTOGRAFSKI TEHNIK (4)
Srednja medijska in
grafična šola Ljubljana
Srednja šola za
oblikovanje in fotografijo
Ljubljana
TEKSTILSTVO
Ekonomsko-storitveni
center Kranj
LEPOTA IN MODA
 IZDELOVALEC OBLAČIL (3)
 USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL (4)
 FRIZER (3)
Srednja poklicna in
strokovna šola BEŽIGRAD
Srednja frizerska šola LJ
ZDRAVSTVO, FARMACIJA in
KOZMETIKA
 FARMACEVTSKI TEHNIK (4)
 TEHNIK LABORATORIJSKE
BIOMEDICINE (4)
 ZOBOTEHNIK (4)
 BOLNIČAR, NEGOVALEC (3)
 SR. MEDICINSKA SESTRA (4)
Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo LJ
Srednja zdravstvena šola
LJ
KEMIJA
 KEMIJSKI TEHNIK (4)
VETERINA
 VETERINARSKI TEHNIK (4)
AVTO…
 KLEPAR – KROVEC (3)
 AVTOSERVISER (3)
 AVTOKAROSERIST (3)
Srednja strojna in kemijska
šola LJ
(Šolski center Ljubbljana)
Veterinarska šola
(Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana)
Srednja šola Domžale
Srednja poklicna in
strokovna šola Bežigrad
DELO Z OTROKI
 VZGOJITELJ
PREDŠOLSKIH OTROK (4)
VAROVANJE
 TEHNIK VAROVANJA(4)
GSŠRM Kamnik
Srednja vzgojiteljska šola LJ
Srednja strojna in kemijska
šola Ljubljana (AŠKERČEVA)

similar documents