ÜÇGENDEN ÇOKGENLER

Report
BELİRLİ BİR KURALA
GÖRE DİK ÜÇGENLERİ
KULLANARAK
ÇOKGENLERİN İNŞASI
ALT ÖĞRENME ALANI :
ÇOKGENLER
KAZANIMLAR:
1. ÇOKGENLERI İNŞA EDER.
İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
1. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin
ve bir çokgenin köşe ve kenarları
gösterilir.
2. Kare, dikdörtgen, üçgen ve
çokgen modelleri oluşturulur.
Anlatım
Tartışma
Soru – cevap
Problem çözme
Gösteri

 FON
KARTONUNDAN KARE
 MAKAS
Bir
kare her iki köşegenini de
belirlemek için katlanır ve bir
köşegeninden kesilerek iki eş
dik üçgene ayrılır.
Daha
sonra ikizkenar dik
üçgenlerden bir tanesi kat
yerinden kesilerek iki küçük
ikizkenar dik üçgen elde edilir.
Şekillerin
hepsi kenarları
kullanarak birleştirilir. (Birbirinin
üstüne gelemezler)
Her birleşme sonunda en az bir
çift köşe birbirine temas etmek
zorundadır
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
ÜÇGEN
KARE
DİKDÖRTGEN
YAMUK
PARALELKENAR
 1.
Şekilleri oluştururken izlediğiniz aşamaları
bir şema haline getirerek açıklayınız.
 2. Bu üç parçayı kullanarak her çokgeni
oluşturabildiniz mi? Neden?
 3. Oluşturabildiğiniz şekillerin isimlerini
biliyorsanız yazınız.
 4. Sizler de yukarıdakilerden farklı olacak
şekilde yeni şekil modelleri geliştiriniz ve bu
şekillerin ne tür özellikler kazandığını
tartışınız.
 5.
Kare aşağıdaki şekilde kesilerek parçalanıyor.
Yukarıdaki şekillerin oluşturulması mümkün mü?
Arkadaşlarınızla tartışınız
 Sizler
de kareyi özgün bir şekilde keserek
farklı şekil kalıpları oluşturabilirsiniz.
 Bireysel
öğrenme
etkinliklerine yönelik ölçme
ve değerlendirme
 Öğrenciler
bireysel olarak hangi
şekilleri oluşturdular?
 Tablodaki şekilleri verilen
yönerge doğrultusunda
oluşturarak özelliklerini
gözlemlediler mi?
 Şekilleri kurallara uygun olarak
çeşitlendirdiler mi?
 Grupla
öğrenme
etkinliklerine yönelik
ölçme ve değerlendirme
 Öğrenciler
bir grup olarak
şekillerin tamamlanmasına
yönelik bir strateji
geliştirebildiler mi?
 Öğrenciler gruplara ayrılarak
şekil araştırmasını
yapabildiler mi?
 Ek
ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
Çokgenlerin bu şekilde parçalardan oluşturulmasının
sebepleri nelerdir?
 Bu şekilde çokgenler parçalı oluşturmak başka hangi
alanlara katkı sağlar? Tartışınız.
 Öğrencilerin tamamlamakta zorluk çektiği şekilleri
sınıflandırınız. Bu şekillerin ortak özellikleri yada
birbirinden ayıran özellikleri nelerdir?
 Bir şekli oluşturmanın birden fazla yolu olabilir mi?
Neden?

Verilen şekiller görme
yeteneği, algılama,
tanımlama ve uygulama
gerektirdiğinden dolayı,
bazı öğrenciler
zorlandılar.
Etkinliği tamamlamada,
alandan – bağımsız
öğrencilerden daha çok
alana – bağımlı öğrenciler
etkinlikte zorlandılar.
Zorlanan öğrenciler iki
şekilde etkinliği
tamamladı. Bunlardan
ilki; farklı öğrenme
stiline sahip
öğrencilerin bir araya
getirilerek grup
halinde çalışmaları
sağlandı.
Grup çalışmasında
alandan – bağımsız
öğrenciler şekilleri
görme konusunda
alana – bağımlı
öğrencilere rehberlik
ettikleri gözlemlendi.
İkincisinde ise
öğrencilere bazı
şekillerin kopyası
çıkarıldı ve bir kalıp
üzerinde çalışıldı. Bu
kalıp üzerinde
parçalar hareket
ettirildi ve
yerleştirildi.
Bu işlem
öğrencilerin sadece
şekli
tanımlamalarına
değil aynı zamanda
bir şeklin belirli bir
kurala göre
parçalanması için
ilkeler geliştirmesini
sağladı.
 http://nrich.maths.org/
 http://illuminations.nctm.org/Terry
Johanson as part of the Illuminations Summer
Institute.
 http://illuminations.nctm.org/Carol G.
Williams, which appeared in the March-April
1998 edition of Mathematics Teaching in the
Middle School.
 Güven, B.,Öğretimde Bireysel Farklılıklara
Bakış:Bilişsel Stiller, EDU7, C.2, S.2,2007
 EŞREF
GÜREL
 MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 DENİZLİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
 05057480122([email protected])

similar documents