MISDRIJF en LETSELS

Report
MISDRIJF en LETSELS en toegift
OORZAKEN
•
•
•
•
Verwondingen door messen
Verwondingen door scherven
Vergiftigingen
Slag of stoot
Verwondingen door messen
• Bij een misdrijf (beroving, overval, ruzie)
worden mensen nog wel eens bedreigd met
een mes.
• Het mes varieert in grote en vorm en kan dus
verschillende soorten wonden veroorzaken.
Verwondingen door messen
• Snijwond (recht en scherp afgrensbaar)
• Steekwond (penetrerend, diepte??)
– Beschadiging aan organen
– Beschadiging aan het bot
• Scheurwond (gekarteld mes)
• Bij bovenstaande verwondingen zie je niet hoe
ernstig het letsel kan zijn.
Pneumothorax, samengeklapte long
• Long- en borstvlies om de long worden
doorboord
• Lucht uit long ontsnapt (ruimte tussen long en
romp)
• Long valt in elkaar
• Wond vertoont vaak licht-schuimend-bloed
• Inwendig bloedverlies
spanningspneumothorax
•
•
•
•
Ventielwerking
Lucht vanuit long de holte in
Lucht vanuit holte kan niet ontsnappen
Hierdoor worden belangrijke structuren (hart,
bloedvaten) verplaatst naar de gezonde long
of richting buik
Wat kun je zien?
•
•
•
•
•
Snelle ademhaling
Benauwdheid
Pijn
Wond (kan klein zijn)
Gewonde zijde beweegt niet mee met het
ademhalingsritme
• Strottenhoofd en bloedvaten hals zijwaarts
verplaatst bij spanningspneumothorax
Eerste hulp
• Bij bewustzijn, halfzittende houding
• 112 bellen
• Afplakken borstwond
– Steriel en luchtdicht
– Aan 3 zijden afplakken
• Bewusteloos, stabiele zijligging
• Stabiele zijligging op gewonde zijde
Overige verwondingen messen
• Snijwond
• scheurwond
snijwond
• Rechte en scherp afgrensbare wondranden
• Bloedverlies
• Diepte?
– Bloedvaten
– Zenuwbanen
– Pezen en spieren
– bot
Eerste hulp
•
•
•
•
Bloeding stelpen
Hoog houden
Schoon spoelen
Verbinden
– Indien mogelijk zwaluwstaartje of hechtpleister
• Verwijzen
scheurwond
•
•
•
•
•
Rafelige wondranden
Half-vastzittende huid- en bindweefselresten
Vuil
Bloedverlies
Diepte??
Eerste hulp
•
•
•
•
•
Bloeding stelpen
Hoog houden
Schoon spoelen
Verbinden
Verwijzen
scherfverwonding
• De oorzaak van een scherfverwonding is
divers, voorbeelden:
– Val met een glas in de hand
– Gebruik van gereedschap (roterend)
– Explosie
•
•
•
•
Gsm (oogverwonding)
Croftybom (scherf- en amputatieverwondingen)
Industrieeël
Oorlog en terrorisme (spijkerbom Boston marathon)
scherfverwonding
•
•
•
•
Voorwerp steekt uit de wond
Diepte?
Bloedverlies
Vervuiling?
Eerste hulp
• Scherf laten zitten
• Bloeding stelpen
• Niet drukkend afdekken met verband
– Je zult moeten improviseren
• doorverwijzen
vergiftigingen
• GHB (gamma-hydroxybuthyrate)
• CO (koolmonoxide)
• Medicijnen
– Slaap
– kalmering
GHB
• GHB is van oorsprong (jaren 60 20ste eeuw)
een narcosemiddel, later gebruikt als
slaapmiddel en antidepressivum. Ook door
bodybuilders gebruikt vanwege de opbouw
van spierweefsel.
• Nu wordt GHB gebruikt als partydrug.
• GHB zou worden gebruikt als bedwelmmiddel
om seks te hebben (misdrijf).
GHB
• Dosering: Je kunt GHB drinken en slikken. De werking
van GHB hangt heel erg af van de dosering. Een dosis
bij volwassenen ligt meestal tussen de 0,5 en 1,5 gram.
• Werking: GHB heeft een verdovende werking op het
centrale zenuwstelsel. Bij 0,5 tot 1,5 gram werkt GHB
ongeveer hetzelfde als alcohol. Je wordt vrolijk,
remmingen en angsten verdwijnen, je wordt praterig
en je raakt opgewonden.
Soms zijn er ook bij deze dosering onaangename
effecten zoals duizeligheid, misselijkheid,
geheugenverlies en het plotseling in slaap vallen.
GHB, effect
• De dosering ligt erg nauw en gaat daarom ook
regelmatig mis. De dosis is erg moeilijk te
bepalen; de ene keer zit er meer GHB in een
flesje dan een andere keer.
De reactie op GHB verschilt ook heel erg per
individu. Dat heeft te maken met je
lichaamsgewicht of je snel of langzaam verteerd
en of je lever goed werkt. Het effect van GHB
hangt dus ook af van de psychische en fysieke
gesteldheid van degen die het slikt.
GHB, overdosis
• Bij een dosering van 2 gram kan de gebruiker in een
diepe slaap vallen, waaruit hij moeilijk wakker te
maken is gedurende een aantal uren.
Bij een dosis van meer dan 2 gram kun je bewusteloos
raken en ernstige ademhalingsproblemen krijgen.
• Andere mogelijke gevolgen van overdosering:
hersenbloeding, hartstilstand en organen die het
begeven.
GHB, niet combineren
• Niet combineren
• De omgeving, waarin je gebruikt, is erg
belangrijk. Je moet erg oppassen met hitte.
GHB mag je absoluut niet combineren met
alcohol of andere drugs.
GHB, statistiek
• In 2009 belanden 1200 Nederlanders op de
Spoedeisende Hulp na het gebruik van GHB. Zo'n
40 procent moest worden opgenomen en de
helft van hen belandde op de intensive care.
De meeste opnames zijn in het weekend,
– 69 procent is man.
– Iets meer dan de helft is tussen de 20 en 29 jaar.
– 14 procent is tussen de 15 en 19 jaar.
GHB, eerste hulp
•
•
•
•
•
Veiligheid centraal, ook voor jezelf
Maak ruimte
Controleer vitale functies
Stabiele zijligging bij bewusteloosheid
Bel 112
CO
• Koolmonoxide is;
– Kleurloos
– Reukloos
– Smaakloos
– En……..giftig
CO
• Meestal zijn het ongevallen door
slechtwerkende verwarmingsinstallaties en of
geisers. Te weinig of geen ventilatie kan ook
de oorzaak zijn. Is er sprake van een misdrijf
dan is dat meestal een geval van poging tot
zelfdoding.
CO
• Bij een poging tot zelfdoding wordt vaak de
ruimte geheel afgesloten, ventilatie wordt
gestopt en een verbrandingsproces wordt in
werking gesteld. Vaak is het een gasstel wat
hiervoor wordt gebruikt.
Co, verschijnselen
•
•
•
•
•
•
•
Hoofdpijn
Misselijkheid
Duizeligheid
Vermoeidheid
Bewusteloosheid
Dood
Slachtoffers hebben een opvallend rode blos
op het gezicht
Eerste hulp
•
•
•
•
•
Veiligheid
Ventilatie
Controle vitale functies
Reanimatie
112
Slaap- en kalmeringsmedicijnen
• Slaapmiddelen worden nog wel eens gebruikt
bij een poging tot zelfdoding.
• Voorkomende slaapmiddelen:
– Benzodiazepinen
– Zolpiden
– Barbituraten.
barbituraten
• Vesparax, luminal en propanal zijn bekende
barbituraten die begin jaren 60 zijn ontwikkeld
(Bayer), door de ernstige gevolgen van
overdosering zijn deze slaapmiddelen
tegenwoordig niet meer op de markt.
• Soms waren 5 -10 pillen voldoende voor een
dodelijke afloop.
benzodiazepinen
• Worden heden ten dage veel voorgeschreven
door de arts. Merknamen zijn o.a. imovane,
stillnoct, mogadon, dalmadorm, dormicum,
temazepam en rohypnol.
• Deze geneesmiddelen werken wel verslavend
maar zijn bijna nooit dodelijk bij een
overdosering.
kalmeringsmedicijnen
• Ook hier geldt dat in de jaren 60 met name
fenobarbitol (luminal) werd voorgeschreven. Dit
was en is een gevaarlijk en dodelijk geneesmiddel
bij overdosering. Wordt heden ten dage niet
meer voorgeschreven.
• Heden ten dage zijn oxazepam en diazepam de
meest gebruikte kalmeringsmedicijnen. Deze
geneesmiddelen werken wel verslavend maar
zijn bijna nooit dodelijk bij een overdosering.
verschijnselen
• Sufheid
• Ademdepressie (trage ademhaling)
• Bewusteloosheid
Eerste hulp
•
•
•
•
112 bellen
Verpakkingen bij de hand
Stabiele zijligging
Controle vitale functies
Slag of stoot
• Schedelletsel heeft veelal als oorzaak grof mechanisch
geweld. Met andere woorden een harde klap, stoot of
val zijn de oorzaak.
• De schedelbeenderen zijn dik, ongeveer 5-7 millimeter.
• Deze beenderen kunnen dus wel een stootje
verdragen.
• De vitale organen zoals de hersenen liggen opgesloten
binnen de schedel. Om onder andere grote druk- en
krachtverschillen te compenseren zijn de hersenen
omgeven door een drietal hersenvliezen. Tussen de
hersenvliezen zit/stroomt hersenvocht.
schedel
• Een klap op de schedel. Vaak scheurt de huid open omdat deze
direct op schedeldak ligt. De kracht wordt doorgetrild naar het
weefsel en komt dus als eerste op de hersenvliezen en het
hersenvocht terecht. Pas later als de kracht van de klap of stoot zo
groot is zal dit ook zijn gevolg hebben voor de hersenen
(hersenschudding, hersenkneuzing, hersenbloeding)
• De hersenvliezen zijn van buiten naar binnen:
-harde hersenvlies (dura mater)
-spinnenwebvlies (arachnoidea)
-zachte hersenvlies (pia mater)
• In de hersenvliezen lopen bloedvaten!!
• Bij een harde klap, stoot of val kan door de kracht van de trilling
deze bloedvaten kapot scheuren.
Epidurale bloeding
• Tussen het harde hersenvlies en de binnenkant van de schedel
lopen over het algemeen slagaders. Als een van deze slagaders
scheurt is er dus sprake van een slagaderlijke bloeding!! Deze
bloeding wordt ook wel epidurale bloeding genoemd. Het verloop
is progressief en door de ophoping van bloed binnen de schedel
zullen de hersenen verdrukt worden ((epiduraal)heamatoom).
• Verschijnselen:
– Bewustzijnsstoornissen
– snel bewusteloos raken (minuten werk).
• Later kan het slachtoffer weer bij bewustzijn komen en klagen over
hoofdpijn, misselijkheid, braken en halfzijdige
verlammingsverschijnselen en wederom gevolgd door
bewusteloosheid.
Subdurale bloeding
(grensrechter Richard Nieuwenhuizen)
• Tussen het harde hersenvlies en het
spinnenwebvlies lopen vele kleine adertjes, als
een van deze vaatjes scheurt zorgt dat
uiteindelijk voor een subduraal heamtoom.
Omdat de oorsprong een adertje is, is dit een
sluipmoordenaar.
• De verschijnselen:
– Slaperigheid
– sufheid en hoeft pas na dagen op te treden!!
Eerste hulp
•
•
•
•
•
112 bellen
Controle vitale functies
Stabiele zijligging
Bij bewustzijn, controle bewustzijn
Zo nodig wekadvies opvolgen
toegift
De eikenprocessierups
Verspreiding in Nederland
2004
Bron: Plantenziektenkundige Dienst (LNV) www.minlnv.nl/eikenprocessierups
2007
Gevaarsaspecten en risico’s van
eikenprocessierups
• Brandharen; blijven 5-7 jaar actief
• Elke rups heeft zo’n 700.000 brandharen naast
normale beharing: vanaf 3e larvale stadium aanwezig
• Brandharen met vervellingshuidjes en andere resten
van rupsen: spinselnesten (tennisbal tot voetbal
groot)
• Verspreiding van brandharen uit nesten via
verwaaiing en bij bestrijden in vorm van zuigen en
branden
Klachten door brandharen
• Direct contact met rupsen en nesten
• Indirect contact met brandharen via de lucht
• Mei t/m juni: brandharen in de lucht in
nabijheid van rupsen
• Mei t/m augustus: brandharen in de lucht
door verwaaiing uit nesten
Gezondheidsklachten
• Huid
• Ogen
• Lokale effecten bovenste
luchtwegen
• Algemene klachten
• Beperking woon- en
recreatiegenot
Foto’s: Plantenziektenkundige dienst, Bureau GMV
Gezondheidseffecten
• Huideffecten: irritatie, roodheid, jeuk en bultjes
Foto’s: Plantenziektenkundige dienst, Bureau GMV
Gezondheidseffecten
• Irritatie van ogen met zwelling, jeuk en
pijn
Foto’s: Plantenziektenkundige dienst, Bureau GMV
Overige (gezondheids)effecten
• Lokale effecten bovenste luchtwegen: lijkt op
neusverkoudheid, irritatie bovenste luchtwegen,
keelpijn, kortademigheid.
• Algemene klachten: braken, duizeligheid, koorts,
algehele malaise.
• Beperking woon-recreatiegenot: fietsen, wandelen
beperkt, ramen niet kunnen openen, was niet buiten
kunnen hangen, kinderen niet buiten kunnen spelen.
Ontwikkeling en overlast
Periode
Ontwikkeling rups
Mate van ongemak
Tot half april
Ei-stadium
Beperkt ongemak
Half april tot half mei
Jonge rupsen
Beperkt ongemak
Half mei tot eind juni
Volgroeide rupsen
(brandharen, 3e-6e
larvale stadium)
Veel ongemak
Half juni tot eind
augustus
Pop-stadium (nesten en
haren)
Ongemak
Juli tot september
Vlinder (nesten en
haren)
Ongemak
Risicogroepen
• Algemeen publiek en recreanten (fietsers,
wandelaars etc), directe buren in nabijheid
van …, spelende kinderen
• Dieren in directe nabijheid van besmette
bomen: paarden, schapen en honden
• Bestrijders en groenbeheerders
Hoe te handelen bij contact?
•
•
•
•
Verdere verspreiding over lichaam voorkomen
Huid strippen met plakband
Huid en ogen met lauw water afspoelen
Kleren uitdoen en grondig wassen (60°C)
• Bij hevige jeuk: Anti-jeukzalf
• Bij ernstige klachten naar de huisarts
• Merendeel van klachten verdwijnt spontaan binnen
enkele dagen tot 2 weken
Voorkomen van klachten
•
•
•
•
•
Laat rupsen met rust
Vermijd direct contact
Bedek armen, benen en hals
Kies andere route
Houd kinderen uit de buurt
Vragen??

similar documents