presentatie - Opvoedzaak

Report
Bert Prinsen, de Opvoedzaak mede namens VKA, ActiZ en PGVN
Nederlands Congres Volksgezondheid, Rotterdam, 10 april 2014
JGZ – 1 euro investering op sociaalmedisch vlak is 11 euro opbrengst
Bij verschijnen van de richtlijn
opvoedingsondersteuning:
Hoe is het gesteld met de
kosteneffectiviteit van de
preventie van pedagogische en
psychosociale problemen, die de
JGZ ook preventief aanpakt?






Beperkt aantal studies
in Nederland!
Effectiviteit?
Kosten en baten?
Bewijslast?
Goede voorbeelden?
Nederlands en/of
buitenlands onderzoek
Experiment
Zoektocht






Domein: preventie
Eerste voorkeur: interventies uit de DEI
Alleen in Nederland aangetoonde resultaten, bij
voorkeur effecten met RCT gemeten
In verschillende leeftijds- of ontwikkelingsfasen
Voldoende informatie voor economische
evaluatie: berekenen van kosten en baten
Invoering in gehele land mogelijk
[email protected]



Effecten genomen uit
onderzoek in NL
Levensverwachting en
kwaliteit van leven
(QALY = € 20.000)
meegerekend
Prijzen 2012


Opbrengst = totaal aan
maatschappelijke
baten, binnen en
buiten de JGZ-sector
Kosten = totale
uitvoeringskosten
(uitvoering – personeel
en materieel, opleiding
/ training, organisatie,
kwaliteitsborging)
8

Roken
◦ Minder wiegendood
◦ Minder vroeggeboorten
◦ Minder zorgkosten (o.a.
luchtweginfecties,
influenza)

Borstvoeding
◦ Minder zorgkosten
moeder en kind

Huiselijk geweld
◦ Vermindering politie- en
justitiekosten door
minder bedreigingen,
mishandeling en
zedendelicten


Uitvoeringskosten
€ 12.500 per
geborene in het
programma
Rendement: ± 20%

Baten (kinddeel van
totale batige effecten)
per deelnemend kind
aan VoorZorg
€ 14.800


VoorZorg € 12.500 per
kind
K-VHT € 971 per gezin
Kosten


VoorZorg € 14.800 per
kind
K-VHT € 3684 per gezin
Baten
Basisprincipes
1. Een
veilige en stimulerende
omgeving
2. Leren door positieve
ondersteuning
3. Aansprekende discipline
4. Realistische verwachtingen
5. Zorgen voor jezelf als ouder
12



VoorZorg € 12.500 per
kind

K-VHT € 971 per gezin

Triple P 1-3 6.8
miljoen voor totale
bevolking

Kosten
VoorZorg € 14.800 per
kind
K-VHT € 3684 per gezin
Triple P 1-3 8.0 miljoen
voor totale bevolking
Baten
-------------
14




VoorZorg € 12.500
K-VHT € 971 per gezin
Triple P 1-3 6.8
miljoen voor totale
bevolking
CJG4kracht € 460 per
gezin goedkoper in
uitvoering dan de
voorheen geïndiceerde
zorg
Kosten



VoorZorg € 14.800
K-VHT € 3684 per gezin
Triple P 1-3 8.0 miljoen
voor totale bevolking
Baten
16
Tweede conclusie: twee kansrijke beleidsstrategieën:
1. Klein verschil grote groep: Triple P (de Carolina-aanpak), multimediaaanpak (LOES Twente , Triple P), Opvoedwinkel Den Bosch
2. Groot verschil kleine groep: VoorZorg, CJG4kracht , Door Dik en Dun
17




Gaat het bij de opbrengsten om
daadwerkelijke euro’s?
Duurzaamheid van effecten
Interventie-bereik
Verbetervoorstellen doorrekening VoorZorg:
meenemen gezondheidseffecten in QUALY’s,
effect op kind van huiselijk geweld,
productiviteitsverlies door overlijden als
gevolg vroeggeboorte

similar documents