Sunu 1 - Ali BAKBAK

Report
FERHAT ÇAKMAK
07
3003100018
TRANSFORMATÖRLER
 Alternatif
akımda belirli bir gerilim ve akım değerindeki
elektrik enerjisini başka değerde bir gerilim ve akıma
dönüştürmek için kullanılan makinalardır.
 Elektromanyetik
indiksiyon yoluyla frekansta değişiklik
yapılmadan gerilim ve akım değerlerini ihtiyaca göre
bir oran dahilinde değiştiren makinelere transformatör
denir.
TRAFOLARIN TEMEL YAPISI
Trafolar iki temel elektromanyetik yasanın uygulanması ile
yapılmıştır.
 1) AMPER YASASI: İçerisinden akım geçirilen bir iletkenin etrafında
manyetik alanlar meydana gelir.
 2) FARADAY YASASI: Manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkenin
oluşturduğu düzleme dik gelen manyetik akının zamana göre
değişimi, bu iletken uçlarında bir gerilim endükler.
 Bu yasalar çerçevelerinde trafolar iki kısımdan meydana gelmiştir.
 1) Demir Nüve Veya çekirdek: manyetik alanın diğer tarafa
aktarıldığı ve manyetik alana yol teşvik eden kısımdır.
 2) Sargılar: elektrik akımının manyetik alana ve manyetik alanında
gerilime çevrildiği kısımdır.

TRAFOLAR NASIL ÇALIŞIR

Primer sargılara alternatif gerilim uygulanırsa amper yasasına göre,
bu sargılarda zamana göre değişen bir manyetik alan meydana
gelir.

Bu manyetik alan devresini demir nüve üzerinden ve sekonder
sargının bulunduğu bacak üzerinden geçerek devresini tamamlar.

Bu alan faraday yasasına göre sekonder sargı üzerinde bir gerilim
endükler. Böylece sarım sayısına bağlı olarak diğer tarafta farklı
değerde gerilim veya akım elde edilmiş olur.
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Primer
sargıya doğru gerilim uygulanırsa amper
yasasına nüve üzerinde değişken olmayan bir
manyetik alan meydana gelir. Devresini
sekonder sargı üzerinden tamamlayan bu
alandan dolayı faraday yasasına göre bir
gerilim endüklenmez. Böylece trafolar doğru
gerilimde çalışmaz. Sadece alternatif gerilimde
çalışırlar.
Eğer sekonder gerilimi primer geriliminden
daha yüksek ise yükseltici trafo(N2>N1)
Primer gerilimi sekonder geriliminden daha
yüksek ise alçaltıcı trafo olarak
adlandırılır.(N1>N2)
TRAFO DÖNÜŞTÜRME ORANI
P1=P2
(KAYIP YOKSA)
V1 I1 =V2 I2
TRAFOLAR NERELERDE KULLANILIR
ÖZELLIKLE ELEKTRIK ENERJISININ ILETIM VE
DAĞITIMINDA GERILIMI YÜKSELTMEK VE ALÇALTMAK
AMACIYLA KULLANILIR. BUNLARA GÜÇ TRAFOSU
DENIR.
SANTRALLERDEKI GENERATÖRLERDE ELEKTRIK ENERJISI
10 ILA 20 KV ARASINDA BIR GERILIMLE ÜRETILIR.
ELEKTRIK ENERJISI TÜKETIM YERLERINE MINIMUM
KAYIPLA ILETILMELIDIR.BU AMAÇLA ILETIM VE
DAĞITIMDA GERILIM DEĞERLERI YÜKSEKTIR.
Yükseltici trafoyla 10 ila 20 KV arasındaki gerilim
154 KV a yükseltilir. Ve yüksek gerilim iletim iletim
hattıyla orta gerilim dağıtım trafosuna iletilir.
Orta gerilim dağıtım trafosu 154 KV u 34.5 KV a
düşürerek dağıtır. 34.5 KV alçaltıcı trafoyla 220 V
a düşürülerek evlere ve iş yerlerine ulaşır.
TRAFOLARIN SOĞUTULMASI
TRAFOLARDA OLUŞAN KAYIPLAR ISI ŞEKLINDE
ORTAYA ÇIKAR BU ISININ TRAFO DIŞINA ALINMASI
IŞLEMINE TRAFO SOĞUTMA IŞLEMI DENIR.
SOĞUTMA IŞLEMI HAVA ILE SOĞUTMA VE YAĞ
ILE SOĞUTMA OLMAK ÜZERE IKI ŞEKILDE TRAFO
SOĞUTULUR.
TRAFOLARIN KORUNMASI
GÜÇ TRAFOLARI 3 TEHLIKELI BÜYÜKLÜĞE KARŞI
KORUNMALIDIRLAR AKSI HALDE TRAFO PATLAR
VE SARGILAR YANAR.
1) AŞIRI AKIMLARA KARŞI
2)ISINMAYA KARŞI
3)YAĞIN AZALMASI VEYA BOZULMASINA KARŞI
AŞIRI AKIMLARA KARŞI KORUMA
TRAFONUN PRIMER KISMINA ENERJIYI KESMEK
IÇIN KESICI VE AŞIRI AKIMI ÖLÇMEK IÇIN
KORUMA RÖLESI KONULMUŞTUR.
KORUMA RÖLESI AŞIRI AKIMI HISSEDINCE KESICIYE
DEVREYI KESMESI IÇIN KOMUT VERIR VE TRAFO
DEVRE DIŞI BIRAKILIR.
ISINMAYA KARŞI KORUMA
TRAFONUN GÖVDESINE TERMOSTAT KONMUŞTUR.
80 DERECEYE KADAR NORMAL ÇALIŞIR.
90 DERECEDE ISI ALARMI VERIR VE VARSA
SOĞUTUCU FANLARI DEVREYE ALIR.
120 DERECEDE ALARMA GEREK DUYMADAN
TRAFOYU DEVRE DIŞI BIRAKIR.
YAĞIN AZALMASINA KARŞI KORUMA
TRAFONUN GÖVDESI ILE ÜSTTEKI YAĞ TANKI
ARASINA YAĞIN VARLIĞINI ÖLÇMEK AMACIYLA
BUCHOLZ RÖLESI KONMUŞTUR.

similar documents