waarschuwing

Report
Veiligheids-/instructiekaart kolomboormachine
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Sluit veiligheidskap
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
•
Gevaar voor wegvliegende
delen.
•
Gevaar voor gegrepen
worden.
IN GEVAL VAN NOOD
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart bandschuurmachine
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Gebruik veiligheidskapje en
sluit de machine aan op de
afzuiginstallatie.
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
•
IN GEVAL VAN NOOD
Gevaar voor wegvliegende
delen.
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart draaibank
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Beveiligingen goed instellen.
Sluit veiligheidskap;
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
•
•
•
Gevaar voor gegrepen /
meegetrokken worden.
In aanraking komen met
draaiende delen;
Geraakt worden door de
wegvliegende sleutel van de
klauwplaat, het product zelf, of
delen van het product (spanen).
IN GEVAL VAN NOOD
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart kantbank
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Beveiligingen goed instellen.
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
•
IN GEVAL VAN NOOD
Knelgevaar
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart slijpmachine
PERSOONLIJKE
WERKPROCES
•
•
•
BESCHERMINGSMIDDELEN
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Zijkanten en voorzijde dienen
voldoende te zijn afgeschermd;
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
IN GEVAL VAN NOOD
Gevaren
• Aanraken draaiende slijpschijf
• Uit elkaar spatten slijpsteen
/rondvliegende deeltjes
• Gehoorbeschadiging
• Inademen van slijpstof
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart zaagtafel
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Zet afzuiginstallatie aan en
gebruik zaagkap
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden
.
WAARSCHUWING
•
Gehoorbeschadiging
•
Gevaar voor gegrepen
worden.
IN GEVAL VAN NOOD
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart afkortzaag
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Zaag rustig en gebruik niet te
dik materiaal om te zagen
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
•
Gehoorbeschadiging
•
Gevaar voor gegrepen
worden.
IN GEVAL VAN NOOD
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart hydraulische pers
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Werk alleen aan de pers
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
•
IN GEVAL VAN NOOD
Knel- /pletgevaar
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart guillotineschaar
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Beveiligingen goed instellen
voordat machine gestart wordt;
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
•
Tweehandenbediening
•
Knelgevaar
•
Snijgevaar
IN GEVAL VAN NOOD
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart vlambooglassen
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Afzuiging aanzetten
Bij onderbreking/beëindiging
van de werkzaamheden de
machine uitschakelen.
WAARSCHUWING
•
•
IN GEVAL VAN NOOD
Electrocutiegevaar
Inademen lasrook
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart autogeen lassen
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Afzuiging aanzetten
Bij onderbreking/beëindiging
van de werkzaamheden de
machine uitschakelen.
WAARSCHUWING
IN GEVAL VAN NOOD
• Inademen lasrook
• Brandgevaar
• Explosiegevaar
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart trilplaat
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Gebruik de beschermkap voor
de aandrijfriem
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
•
•
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
Gehoorbeschadiging
Brandgevaar: licht
ontvlambare brandstof
IN GEVAL VAN NOOD
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart motorkettingzaag
WERKPROCES
•
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Controleer olie-/ brandstofpeil.
Controleer spanning en
scherpte van de ketting.
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging
WAARSCHUWING
•
•
•
Gehoorbeschadiging
Gevaar voor gegrepen
worden.
Brandgevaar: licht
ontvlambare brandstof
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
Zaagkleding
EN 381-norm
IN GEVAL VAN NOOD
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart motorheggenschaar
WERKPROCES
•
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Controleer olie- /brandstofpeil.
Controleer messen.
Bij onderbreking/beëindiging
van de werkzaamheden de
machine uitschakelen.
WAARSCHUWING
•
•
•
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
Gehoorbeschadiging
Gevaar voor gegrepen
worden/wegvliegende
delen
Brandgevaar: licht
ontvlambare brandstof
IN GEVAL VAN NOOD
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart bovenfreestafel
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Gebruik tijdens het frezen een
geleiding/werk geconcentreerd
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
•
Gehoorbeschadiging
•
Gevaar voor gegrepen
worden en in aanraking komen
met draaiende delen
IN GEVAL VAN NOOD
Telefoonnummer bij
calamiteiten
Veiligheids-/instructiekaart lintzaag
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
WERKPROCES
•
•
•
Heeft u instructie/ voorlichting
gehad?
Gebruik de instelbare
zaagbeveiliging
Schakel de machine uit bij
onderbreking/ beëindiging van
de werkzaamheden.
WAARSCHUWING
•
Gehoorbeschadiging
•
Gevaar voor gegrepen
worden en in aanraking
komen met draaiende delen
IN GEVAL VAN NOOD
Telefoonnummer bij
calamiteiten

similar documents