Rapport over rapporteren

Report
Rapporten en websites
Uw persoonlijke visitekaartjes
Wim Hoogland & Roel Dik
www.wimhoogand.nl
Waarom?
• Projectverslagen
• Stageverslagen
• Afstudeerrapport
• Beleidsplan
• Marketingplan
• Ondernemingsplan
Basiscommunicatie
• Publiekgerichtheid
• Verplaatsen in
• Afstemmen
• E=K*A²
• Pretesten
• Feedback genereren
Keuze van het juiste kanaal binnen
een organsiatie:
•
•
•
•
•
•
•
Memo
Notitie
Rapport
Poster
Prikbord
Gespreksverslag
Website
•
•
•
•
•
•
•
•
Vergadering
Bijeenkomst
Tweegesprek
Telefoon
Fax
E-mail
Internet / intranet
Video-conferencing
Rapport over Rapporteren
• Voorbeeldrapport
• Aanwijzingen per onderdeel
• Bijlagen
• Raamwerken op de website
• Voorbeelden en oefeningen op de website
• Website bij boek:
www.rapportoverrapporteren.noordhoff.nl
Aandachtsgebieden
• Opbouw en structuur
• Vormgeving
• Taalgebruik
Opbouw en structuur
• Gebruik de vaste structuren uit bijlage II
Probleemstructuur
Wat is het probleem?
Waarom is het een probleem?
Wat zijn de oorzaken?
Wat is ertegen te doen?
Ontwerpstructuur
• Waartoe dient het?
• Aan welke eisen moet het voldoen?
• Welke middelen worden gekozen?
• Hoe ziet het ontwerp eruit?
• Wat is de waarde van het ontwerp?
Maatregelstructuur
• Wat is de maatregel precies?
• Waarom is de maatregel nodig?
• Hoe wordt de maatregel uitgevoerd?
• Wat zijn de effecten?
Vormgeving
• Typografie
• Lay out
• Omslag
• Bladspiegel
• Figuren, tabellen en afbeeldingen
Taalgebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
Schrijven is een creatief proces. Schrijf zonder teveel na
te denken. Daarna optimaliseren in rondes:
Maak de tekst concreter en bondiger
Gebruik voorbeelden
Gebruik korte zinnen
Gebruik functionele opsommingen
Alinea’s d.m.v. witregel
Tekst afwisselen met afbeeldingen
Gebruik spelling- en grammaticacontrole!!!
Pretesten, vraag commentaar
Inleiding
• Wat (onderwerp / probleemstelling)
• Waarom (doel, belang, nut van
onderwerp / probleemstelling)
• Hoe (Aanpak / werkwijze, wat kan de
lezer achtereenvolgens verwachten?)
1+1=3
Tijd
Wat
Waarom
Hoe
Inleiding
2 Aaaaa
2.1 Bbbb
2.2 Cccc
3 Ddddd
3.1 Eeee
3.2 Fffff
Werk
Rapporteren
4 Conclusie
Geld
(Management)Samenvating
• Wat en waarom uit de inleiding
• Puntsgewijs samenvatten van de
achtereenvolgende hoofdstukken
• Belangrijkste conclusies
Conclusies
Alleen conclusies trekken die in de hoofdstukken zijn
onderbouwd. Conclusies mogen daarom geen
verrassingen bevatten.
In de vorm van kernachtige blokken. Bij voorkeur
puntsgewijs zodat de lezer in een oogopslag kan zien om
hoeveel conclusies het gaat.
Onderdeel conclusies moet zelfstandig te lezen zijn.
Raamwerken
• Voor Word
• In drie talen
• Tips via opmerkingentekst
• Juiste onderdelen
• Juiste volgorde
• Juiste marges
• Juiste paginanummering
• Zie www.wimhoogland.nl
De website bij het boek
•
•
•
•
•
•
Voorbeeldrapporten
Raamwerken
Oefeningen
Nuttige links
Engels rapport
Duits rapport
Webpubliceren & Digitaal portfolio
• Website heeft veel voordelen
• Website is modern communicatiekanaal
• Digitaal portfolio is modern visitekaartje
Praktijkvoorbeelden:
www.wimhoogland.nl
Vragen en informatie:
[email protected]
Dank voor uw aandacht!

similar documents