on parmak klavye kullanımı

Report
ON PARMAK
KLAVYE KULLANIMI
{
DERSİN İÇERİĞİ:
Bilgisayarda klavye tanıtımı yapılır.Temel klavye kullanım bilgileri
verilir.Metodlu yazma ögretilir.
DERSİN AMACI:
Dersi başarıyla tamamlayanlar on parmak metodunu öğrenirler.Rakamları
sembolleri kuralına uygun şekilde kullanmayı
öğrenirler.

ÖGRENME ÇIKTILARI VE
YETERLİLİKLERİ
1)Öğrenciler bilgisayar klavyesini tanır.
2)öğrenciler on parmak metodunu kullanmanın önemini kavrar .
3)Öğrenciler bilgisayar karşısında doğru oturuş tekniğini öğrenirler.
4)Öğrenciler bakmadan ellerini tuşlara koymayı öğrenirler.
5)Rakam,İşaret ve sembolleri kuralına uygun yazarlar.
6)Öğrenciler kuralına uygun düz yazı yazmayı öğrenirler.
KLAVYE KULLANIM VE TEKNİKLERİ
1)OTURUŞ VE YAZIYA HAZIRLIK
a)Çalışma alanınızdaki fazla kitapları kaldırın.
b)Sandalyeye otururken sırtınız dik,vücudunuzun üst tarafı hafifçe eğik
olmalıdır.
c)Vücudu ‘h’ tuşunun karşısında ,15-20 cm klavyenin önüne tutun.
d)Dirseklerinizi vücudunuzun yanında tutunuz.
e)Dirseklerinizi gövdenizin tam yanında ,ne çok arkada nede çok önde olsun.
f)Parmakları tuşlara hafifçe eğin.
g)Parmakları yuvarlak cisim tutar gibi egik tutun.
h)Tuşlara parmak uçlarınızın degdiğini hafifce hissedin
DOGRU OTURUŞ TEKNİĞİ
TUŞLARI TANIYALIM
ENTER:Satır sonuna geldiğinizde sağ elinizin duruş şeklini bozmadan
serçe parmağınızla enter tuşuna basınız.Sonra seri şekilde serçe
parmağınızı tekrar temel harf sırasına getiriniz.
SHİFT:Yazı yazarken zaman zaman büyük harf kullanırız bu amaçla
kullanılır.
CAPS LOCK:Tuşların sürekli büyük ve küçük yazılım asında kullanılır.
TAB TUŞU: Paragraf başı ve sekme yaparken kullanılan tuştur.
ESC TUŞU: Yanlışlıkla seçilen bir komut veya menüden geri dönmeyi
programdan çıkmayı sağlar.
CTRL: Tek başına bir görevi yoktur.Bir başka tuşla kullanılır.
ALT: Bu tuşa tek başına basıldığında kullanılan programın menü
seçeneklerini aktif hale getirir.
ALT GR: Tek başına görevi yoktur.Üç görevli tuşların üçüncü görevini
çalıştırmak amacıyla kullanılır.
DELETE: Yapılan hatayı düzeltmek için kullanılır.
END: Üzerinde bulunan satırın en sonuna gitmeyi saglar.
HOME: Üzerinde bulunan satırın en başına gitmeyi saglar.
INSERT: Yazı yazarken aralara unutulan karakterlerin girilmesi
gerekebilir bunların konulması için boşluk koyulur.
PAGE UP: Belge içinde imleci bir sayfa yukarı götürür.
PAGE DOWN: Belge içerisinde imleci bir sayfa yukarı götürür.
KLAVYEDEKİ DİĞER TUŞLAR
FONKSİYON TUŞLARI: Klavye üzerindeki F1 ile F12 arasında 12 adet
tuş fonksiyon tuşları olarak adlandırılır.Bunlar tek başına
kullanılabileceği gibi diğer tuşlarla da kullanılabilir.örnegin Alt +F4
programları kapatır.
YÖN TUŞLARI: Bu tuş imleci sağa sola yukarı aşagı hareket ettirecegi
gibi,bazı kelime programlarında ctrl ile birlikte kullanıldığında imleç
kelime veya paragraf atlar.
SAYISAL TUŞ TAKIMI: Klavyenin sağ kenarında yer alan üzerinde
rakam ve özel tuşların bulunduğu tuş takımıdır.
PAUSE\BREAK: Pause bir komutun işlevini geçici olarak
durdurur.Başka tuşa basıldığında komutun icrası kaldığı yerden devam
eder.
RINT SCREEN: Windows ortamında ekran görüntüsünü kopyalar.
SCROLL LOCK: Bazı programlarda ekranı sağa sola kaydırır.
ORTA TUŞLAR,ARA TUŞU VE ENTER TUŞLARIYLA
PRATİK YAZI YAZMA
a) Sol el parmaklarınızı
a,s,d,f sag el parmaklarınızı j,k,l,ş üzerinde
tutun.Gve H tuşları ortaya cıkacaktır.
b) Sonra elinizi tuşlardan çekerek tekrar tuşlara bakmadan koymaya
calışın. Yerleştirdikten sonra tekrar kontrol edin elinizi .
c) Tuş sıralarındaki her bir harfi söyleyerek yazınız.
ORTA SIRA VE TEMEL HARF TUŞLARI
* E tuşuna sol el orta parmak ile vurunuz.
* Diğer parmaklar özellikle işaret parmağı o hizadaki konumunu
korusun.
*H tuşuna sağ işaret parmağınız ile vurunuz.
* H tuşuna vururken diğer parmaklarınız da k,l,ş tuşuna vursunlar.
* Parmağınız büküklüğünü korusun, tuşa duraksamadan durunuz.
* Dirsekleriniz vücudunuza yakın olsun.
* U tuşuna sağ el işaret parmağınız la basınız.
* U tuşuna parmağınızı alçaktan basınız.
* G Tuşuna sol elin işaret parmağınızla basınız.
* G tuşuna basarken diğer parmaklarda d,s,a yerlerinde kalsın.
* G tuşuna basarken eliniz sürtünür gibi gitsin.
*
*
*
*
R tuşuna sol el işaret parmağınız ile basınız.
Parmağınızı üst sıraya bükük olarak uzatınız , basınca hemen çekiniz.
Parmağınız tuşa alçak gitsin.
Diğer parmaklar temel sırada şeklini korusunlar.
* I tuşu sağ orta parmak ile vurulur.
* I tuşuna sağ orta parmak ile vururken diğer parmaklar gereksiz yere
yerinden kalkmasınlar.
* W tuşuna sol yüzük parmak ile basılır.
* Sağ shift tuşuna sağ serçe parmak ile basılır.
* N harfine sağ işaret parmağıyla basınız.
* İ tuşuna sağ serçe parmak ile basınız.
* Nokta tuşuna sağ elin serce parmağı ile basılır.
* Diğer parmaklar yerinden kalkmaz.
* Kol ve dirseğin duruş pozisyonunda bir değişiklik olmaz.
* T tuşuna sol işaret parmak ile basılır.
* Parmağınızı bükük ve alçaktan basınız.
* Korkusuzca basınız tuşa.
* O tuşuna sağ yüzük parmağınızla basınız.
* O tuşuna basarken serçe parmak havaya kalkmamalıdır.
* SOL SHİFT tuşuna sol elin serçe parmagı ile basılır.
* B tuşuna sol işaret parmağı ile basınız.
* M tuşuna sağ işaret parmağınız ile basınız.
* C tuşuna sol orta parmak ile basınız.
* Y tuşuna sağ işaret parmağınız ile basınız.
* P tuşuna sağ serçe parmak ile basınız.
* V tuşuna sol işaret parmak ile basınız.
* Q tuşuna sol serçe parmağınız ile basınız.
* X tuşuna sol yüzük parmak ile basınız.
* Z tuşuna sol serçe parmak ile basınız.
* Ğ tuşuna sağ serçe parmak ile basınız.
* Ö tuşuna sağ orta parmak ile basınız.
* Ü tuşuna sağ serçe parmak ile basınız.
* Ç tuşuna sağ yüzük parmağı ile basınız.
DİĞER İŞARET VE SEMBOLLER
(\)SLASH –KESME: Sağ elin işaret parmağı ile basılır.
() PARANTEZ AÇMA KAPAMA : Sol elimizin serçe parmağı SHIFT
tuşuna basılı iken sağ elin orta parmagı ile basılır.
(%) YÜZDE: Sol elin işaret parmagı ile yazılır.
ÇİFT TIRNAK: Sol elin küçük parmağı ile sol üst köşedeki esc tuşunun
altındaki tuşa basılır.
(!)ÜNLEM: Sağ elin küçük parmağı shift tuşuna basılı iken sol elin serçe
parmağı yukarı doğru uzatılarak vurulur tuşa.
(^) İNCELTME İŞARETİ: Bu tuşu yazmak için önce sağ elin serçe
parmağı shift tuşuna basılı iken sol elin orta parmagı ile 3 e basılır ve
parmaklar temel sıraya geri döner.
(&)AND –VE : Sağ elin serçe parmağı shift tuşuna basılı tutulup, sol elin
işaret parmağı ile (6) tuşuna basılır.
KÜÇÜK TAVSİYELER
Tuşlara basarken bazen parmaklar hızlı kalkar yerinden bazen yanlış
tuşa basılmış olur,doğru vuruş tekniği esastır tuşlara tereddütsüz basın
yanlışlar zamanla düzelecektir.Rakamlara basarken parmaklar doğru
tuşlar üzerinden kalkmamalıdır.Tuşlara basarken gözler tuşlarda
olmamalı ellimizde dökümanda olmalıdır.
DEĞERLENDİRME ESASLARI NASIL YAPILIR ON
PARMAKTA
A)Sürat testi değerlendirmesi:
a) Sürat testi 5 dakikalık süre üzerinden yapılır.
b)Verilen testte orta ağırlıkta bir düz metin yazısı kullanılır.
c)Bu metin iki defa ve her defasında baştan başlanarak yazılır.
d)Öğrencinin sectiği degerlendirilir.
B)Şekil testi değerlendirmesi:
a)Bilgisayar ile yazılmış şekilsiz(mektup dilekçe) örnegi kullanılır.
b)Her 6 standart kelime için bir dakika verilecek şekillendirme süresi içinde
öğrenci bunu istenilen şekle cevirecek.
c)Şekilsiz verilen yazı bilgisayara verilen süre içinde yazılıp verilecek.
d)Tarih adres hitap gibi bölümlerde yapılan hatalar şekil hatası sayılır.
e)imla hataları silinerek düzeltilmemişse ceza verilir.
EMİNE DEĞİRMENCİ
32432148142
KONU:ON PARMAK

similar documents