klimathot-och-hållbar

Report
PLANETEN JORDEN
KLIMATHOT OCH HÅLLBAR UTVECKLING
INLEDNING
• http://klimatochmiljo.blogspot.com
JORDENS RÖRELSE PÅVERKAR
KLIMATET OCH ÅRSTIDERNA
• http://www.so-rummet.se/content/arstidsvaxlingar
JORDENS RÖRELSER
• Jorden snurrar runt sin egen axel.
• Ett varv runt den egna axeln tar 24 timmar,
ett dygn.
• Ett varv runt solen tar 365 dygn och 6
timmar=ett år.
• När jorden är vänd mot solen är det dag
och när jorden är vänd från solen är det
natt.
• Lyser solstrålarna med en sned, liten vinkel
på jorden blir temperaturen lägre. Kallt
klimat.
• När solstrålarna träffar jordytan vinkelrätt,
står solen i zenit. Varmt klimat.
Malin Hallmo 2009
ÅRSTIDERNA
Årstiderna
• Under jordens färd runt
solen lutar jorden så att
jordaxeln alltid pekar
mot polstjärnan.
• Det gör att norra
halvklotet lutar mot
solen under vårt
sommarhalvår.
• Under vårt vinterhalvår
lutar norra halvklotet
från solen.
SOLEN
• Solen bestämmer hur
varmt och ljust vi får
det på jorden.
• Ljuset från solen når
oss på 8 minuter
• Utan närheten till
solen skulle inget liv
finnas på jorden.
• Solen ger jorden olika
slags väder och
klimat.
SOLEN I ZENIT
• Den heta temperaturen vid
ekvatorn, i tropikerna, beror
på att solen står högt på
himlen hela året.
• Solstrålarna träffar jordytan
rakt uppifrån och varje
kvadratmeter blir mycket
varm. Föremål avger inga
skuggor bakom sig!
• Kallast är det vid polerna.
VAD PÅVERKAR KLIMATET I ETT
OMRÅDE?
• Avståndet till ekvatorn.
Längre bort desto
kallare.
• Höjden över havet.
Varje 100m upp ca. 0.6
grader kallare
• Avståndet till havet.
• Vindar och
havsströmmar. Varma
och kalla
havsströmmar.
Golfströmmen påverkar
Sveriges klimat.
•
www.ungafakta.se
KLIMAT OCH VEGETATION
• http://www.youtube.com/watch?v=u3pLQ9vhlb8
KLIMATHOT/VÄXTHUSEFFEKTEN
• Solstrålningen värmer land
och hav.
• Värmen hindras att
försvinna upp i rymden av
”glaset” som består av
växthusgaser.
• Desto mer växthusgaser i
atmosfären – desto
varmare.
• Glaset består framförallt av
koldioxid, metangas,
vattenånga.
• Utan växthuseffekten – ca.
30 grader kallare.
• http://www.youtube.com/w
atch?v=K7_3Wmet9IQ
•
http://svn.universeum.se/k_vaxthuseffekten_1.htm
LITE FAKTA
• År 2010 släppte Sverige ut 66,2 miljoner ton växthusgaser.
• Utsläppen av koldioxid från skogsskövling uppgår till
nästan 20 procent av alla växthusgaser som släpps ut i
naturen. Stoppa skogsavverkning – bästa
klimatåtgärden
• Till 2050 bör utsläppen av växthusgaser minska med
mellan 50 och 100 procent världen över för att undvika
stora klimatförändringar.
• Klimatförändringen förväntas medföra ökad risk för
naturkatastrofer världen över.
• http://www.youtube.com/watch?v=9BOOHt324Wg
VAD LEDER DET VARMARE KLIMATET
TILL?
• Mer extremt väder – stormar, orkaner,
skyfall, översvämningar
• Havsytan stiger – översvämningsrisk vid låga
kuster New York, Tokyo
• Områden med torka blir ännu torrare
• Områden där det regnar får mer regn
• Flyktingströmmar i anledning av matbrist
• Arter dör ut.
• Och mycket, mycket mer…
POLARZONEN DRABBAS AV
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
• http://www.youtub
e.com/watch?v=yH
f9vEMIoJM
• När polarområdena
drabbas av
klimatförändringar!
DJURARTER HOTAS NÄR VI SKÖVLAR
SKOG I DEN TROPISKA ZONEN
• http://www.youtube.
com/watch?v=qFMQ
TpAWQXo
• När människorna
skövlar skog i den
tropiska zonen
drabbas människans
släktingar
bergsgorillan hårt.
• Endast 880
bergsgorillor kvar!
•
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4227409
NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI KAN
GÖRA
Kompostera – återvinn
Minska elkonsumtionen
Använd ”grön energi”
Promenera
Åk kollektivt
Stäng av elapparater
Plantera träd
Välj miljövänligare när
du handlar
• Påverka andra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://sc.innovatum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=48090
KÄLLOR
•
•
•
•
•
•
http://www.wwf.se
http://www.so-rummet.se
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.greenpeace.org
Geografibok SOS, SO-Serien från Liber.
Geogfrafiboken, PUNKT – SO, Del 1, Gleerups.

similar documents