Maatwerk anesthesie bij slokdarm chirurgie door K

Report
Maatwerk anesthesie bij
slokdarm chirurgie
Karina de Roos, anesthesioloog.
Screening
•
POS = peri operatieve screening anesthesie
•
Longarts voor longfunctie
•
Laboratorium voor bloedonderzoek
•
ECG = hartfilmpje
•
Bloeddruk meting.
Afwijkingen zoveel
mogelijk optimaliseren
voor de operatie
POS

Gesprek met een anesthesioloog over de algehele gezondheid met speciale
aandacht voor :

hart en longen

luchtweg

allergieën

uitleg procedure
Aanvullend onderzoek longen

Longfunctie onderzoek

Thorax foto

CT
Risico factoren voor 1 long beademing

Bepaalde type longziekten (COPD bv).

Hartproblemen (hart- en longfunctie zijn nauw met elkaar verbonden).

Obesitas
Bloedonderzoek en ecg (hartfilmpje)

Bloedonderzoek nodig om nierfunctie, bloed gehalte (Hb), bloedgroep en
zuurstof gehalte in bloed (bloedgas) te onderzoeken.

ECG om hartritme stoornissen, geleidingsstoornissen of zuurstoftekort te
onderzoeken
Het ERAS protocol
Anesthesie techniek
 Thoracale
epiduraal= ruggenprik
 Er
zijn contra-indicaties, de belangrijkste is
doorgebruikte bloedverdunners.
 Waarom
een ruggenprik?
Lokale pijnstilling tijdens de operatie
 Lokale pijnstilling tot enkele dagen na de operatie
 Betere darmdoorbloeding

Wat is de epidurale ruimte?
Hoe wordt de epiduraal geplaatst?
Belangrijk om stil te blijven zitten…
Epiduraal slang afgeplakt op de rug
Wat is het werkingsgebied van de epiduraal?

Dermatomen!
Algehele anesthesie (narcose)

Pijnstiller

Slaapmiddel

Spierverslapper
Monitoring tijdens de operatie

2 dikke infusen om vocht, medicijnen en bloed te kunnen geven.

Arterielijn: infuus in een slagadertje in de pols om de bloeddruk
per slag te meten.

Centrale lijn: dik en lang infuus in een grote ader dicht bij het hart
(meestal in de hals).

Urine katheter.

Beademingsbuis in de luchtweg.

Hartritme, zuurstofsaturatie en temperatuur bewaking.
Positionering

De ruggenprik wordt zittend geprikt.

Daarna wordt de patiënt in rugligging in slaap gemaakt.

De patiënt wordt z.n. in zijligging geplaatst.
Belangrijke anesthesiologische doelen tijdens de
operatie, o.a.:

Optimale zuurstof toevoer naar de organen, m.n. voor de nieuwe buismaag
en de gemaakte naden.

Optimale operatie condities creëren voor de chirurgische procedure:
beademen over 1 long.
Dubbellumen tube
Dubbellumen tube
1 long beademing

Samenvallen van rechter long.

Beademen van linker long.

Controle van de positie van de dubbel lumen tube door te kijken door de
tube met een fiberscoop.

Kleinere teugen, begrensd door een maximale druk.

Eerst een daling in zuurstof spanning in het bloed tot er een re-organisatie
optreedt van doorbloeding en gasuitwisseling (de HPV reactie).
Fysiologische veranderingen bij 1 long beademing:
Bovenste long: minder doorbloeding
(zwaartekracht), meer ventilatie (zeker
bij open borstkas).
Onderste long: meer doorbloeding
(zwaartekracht), minder ventilatie (druk
van alle buikorganen, van de
operatietafel en van structuren bovenop
de long).
Wat is HPV?

HPV reactie = Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction

Dat wil zeggen:
-Als bepaalde longdelen niet beademd worden , dan zullen de
bloedvaten die daarlangs lopen samen knijpen.
-Dit is een efficiënte reactie van het lichaam.
-Zo gaat het meeste bloed door die longdelen waar zuurstof en
koolzuurgas uitwisseling (ventilatie) mogelijk is.
Belangrijke momenten tijdens de operatie op
anesthesiologisch gebied

Epiduraal prikken

Starten een long beademing

Tube omwisselen
Slapend naar de
Intensive Care
afdeling…

similar documents