Çokgenler sunumu İÇİN tıklayınız.

Report
Hazırlayan: Ebru CANITEZ
En az üç doğru parçasının ardışık bir şekilde uç uca
eklenmesiyle oluşan kapalı şekillere
çokgen denir.
Çokgenler hakkında şunları söyleyebiliriz:
 Doğru parçalarından oluşur.
 Kapalı şekillerdir.
Çokgen oluşturmayan şekiller hakkında ise şunları söyleyebiliriz:
1, 3 ve 6 numaralı şekiller doğru parçalarından oluşmuştur. Ancak kapalı olmadıkları
için çokgen değillerdir.
2, 4, 5, 7, 8 ve 9 numaralı şekiller kapalıdır ancak doğru parçalarından oluşmadığı için
çokgen değillerdir.
Tabloda yer alan çokgenleri özellikleri açısından inceleyelim.
Çokgenlerin kenar sayılarını artırarak bu şekilde devam
ettirebiliriz.
Soru: Siz de defterinize yedigen çizip kenar, köşe ve açı
sayılarını belirtiniz.
Çokgenlerin kenar sayısı kadar köşesi ve açısı vardır.
Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilirler.
Köşegen:
Çokgenlerin ardışık olmayan köşelerini birleştiren doğru
parçalarına köşegen denir.
Yandaki GHIJK çokgenini inceleyelim.
Çokgenin köşeleri : G, H, I, J ve K noktaları
Çokgenin kenarları: [GH], [HI], [IJ], [JK], [KG]
Çokgenin köşegenleri: [GI], [GJ], [HK], [HJ], [KI]
SIRA SİZDE
1. Aşağıdaki çokgenleri isimlendiriniz.
ABCD
Dörtgeni
EFG Üçgeni
HJKLMI
Altıgeni
NOPRS
Beşgeni
2. Aşağıdaki şekillerden çokgen olan ve olmayanları belirleyiniz. Çokgen olmayanların neden
çokgen olmadıklarını açıklayınız.
3. Aşağıdaki çokgenlerin köşelerini çiziniz.
4. Üçgenin köşegeni olur mu? Açıklayınız.
5. Sadece 2 açısı olan çokgen çizilebilir mi? Açıklayınız.
ÜÇGEN VE ÇEŞİTLERİ
Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktanın birleşmesi ile
oluşan çokgene üçgen denir.
A
A

B
B
C
C
Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri :
1.Dik Açılı Üçgen
Bir açısı dik açı olan üçgenlere dik açılı üçgen denir.
A
B
C
2.Dar Açılı Üçgen
Tüm açıları dar açı olan üçgenlere dar açılı üçgen denir.
A
B
C
3.Geniş Açılı Üçgen
Bir açısı geniş açı olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir.
A
B
C
Açılarına göre üçgenler dik açılı üçgen, dar açılı üçgen ve geniş
açılı üçgen olmak üzere üçe ayrılır.
Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri :
Kenarlarına göre üçgenler ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen ve
çeşitkenar üçgen olmak üzere üçe ayrılır.
1. İkizkenar Üçgen
İki kenarı eşit uzunlukta olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir.
Şeklin iki veya daha fazla kenarı üzerinde bulunan aynı
işaretlemeler, bu kenarların eşit uzunlukta olduğunu belirler.
İkizkenar üçgende taban açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
Açılar üzerinde bulunan aynı işaretlemeler, bu açıların eşit
ölçüde olduğunu gösterir.
Aşağıdaki üçgenler birer ikizkenar üçgendir.
2. Eşkenar Üçgen
Tüm kenarları eşit uzunlukta olan üçgenlere eşkenar üçgen
denir.
Not: Tüm eşkenar üçgenler dar açılıdır.
Eşkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri eşit ve 60° dir.
3. Çeşitkenar Üçgen
Tüm kenarları farklı uzunlukta olan üçgenlere çeşitkenar
üçgen denir.

similar documents