Slide 1

Report
Hazırlayan:RABİA ÜLKÜSEVER
RAMAZAN ALKAN
KATI MODELLEME -2 DE ANLATILACAK KOMUTLAR
1-Linear Pattern (Doğrusal Çoğaltma)
2-Circular Pattern (Dairesel Çoğaltma)
3-Curve Driven Pattern (Eğrisel Yörünge Klavuzluğunda Çoğaltma)
4-Sketch Driven Pattern (Taslak Çizime Uygun Çoğaltma)
5-Table Driven Pattern
6-Fill Pattern
7-Convert Entities
8-Deform
9-Equations
10-Kopyala-Yapıştır
11-Fillet Expert
12-Delik Sihirbazı
13-Sketch Tabanlı Çoğaltma
14-Tablolu Çoğaltma
15-Eksenli Büküm
16-Sweep İle Kesme
17-Join (Birleştirme)
18-Kademeli Sketch
19-Loft Uygulamaları
20-Menüler
21-3D Sweep
22-Twist Solid
1- Linear Pattern (Doğrusal Çoğaltma)
Unsurları, yüzeyleri ya da katı modelleri doğrusal olarak bir ya da iki yönde
istenilen aralıkta çoğaltmak için kullanılır.
2-Circular Pattern (Dairesel Çoğaltma)
Unsurları, yüzeyleri yada katı modelleri belirlenecek bir dönme ekseni
etrafında istenilen sayıda ve açıda çoğaltmak için kullanılmaktadır. Dairesel
çoğaltma yapılacak nesne, eksen seçilip gerekli parametreler girilince
dairesel olarak çoğaltılır.
3- Curve Driven Pattern (Eğrisel Çoğaltma)
Komut Linear Pattern ve Circular Pattern komutlarında olduğu gibi bir
unsur, yüzey yada katının istenilen aralıklarda ve istenilen sayıda
çoğaltılması için kullanılmaktadır. Farkı çoğaltma sırasında seçilen yön
vektörünün eğrisek bir yörüngeye sahip olabilmesidir.
4- Sketch Driven Pattern
Çoğaltılacak nesne, daha önceden oluşturulmuş olan noktalara veya taslak
nesnelerine göre komutlandırılır.
5-Table Driven Pattern (Tablolu Çoğaltma)
Unsurları tablo ile çoğaltma yöntemidir. Parça üzerine belirli ölçülerde çizilen
unsuru, yine parça üzerinde x ve y yönünde istenilen ölçüleri vererek,
istenilen yerlerde çoğaltma yöntemidir.
6- Fill Pattern (Doldurarak Çoğaltma)
Parça üzerine çizilen unsurları, seçilen yüzeyde, standart şekillerde
doldurarak çoğaltma işlemi yapmaktadır.
7-Convert Entities (Objeleri Döüştür)
Değişik geometrilerde oluşturulmuş bir parçanın herhangi bir yüzeyine, bu
geometrileri aktarma işlemi yapmaktadır. Yani kısaca, sketch açılan yüzeye,
parça üzerinden geometri aktarma işlemi yapmaktadır.
8-Deform
Deform komutu, karmaşık yüzey veya katı modelin biçiminin bir kısmını ya da
tamamını, modeli olşturmak için kullanılan Sketchler ve kısıtlamalardan
bağımsız olarak değiştirmek için kullanılmaktadır.
10-Kopyala - Yapıştır
Kopyala- Yapıştır komutu katı model üzerindeki şekilleri, aynı katı model üzerindeki
başka yerlere aktaran komuttur. Bunun için “ Ctrl C ve Ctrl V ” komutları
kullanılır.
11- Fillet Expert
Fillet Expert komutu, seçtiğimiz yüzeye yada köşelere en uygun çapta kavisi
otomatik olarak oluşturmaya yarayan komuttur. Köşeye yada yüzeye
tıkladığımız zaman ekrana gelecek olan pencereden, seçtiğimiz kenarla
birlikte istediğimiz köşelerede otomatik olarak kavis oluşturabiliriz.
12-Hole Wizard (Delik Sihirbazı )
Değişik kesite sahip standart deliklerin (silindirik havşa başlı cıvata deliği Counterbore,
konik havşa başlı cıvata deliği-Countersink, normal delik- Hole, vida deliği-Tap, boru
vidası deliği – Pipe tap, vb.), modelin yüzeyleri üzerinde otomatik olarak
oluşturulmasını sağlayan bir sihirbazdır. Komut uygulandıktan sonra kullanılacak
delik tipinin ve standarda uygun delik parametrelerinin ayarlanacağı bir pencere
ekrana gelmektedir.İstenilen delik tipi seçildikten sonra, ilgili delik tipine ait
standart, delik tipi ve delik boyutları parametreleri ayarlanır.
13-Flex (Eksenli Büküm )
Flex komutu, karmaşık katı ya da yüzey bmodellerin etkili bir şekilde
esneterek modifiye edilmesi için kullanılan bir komuttur. Flex komutu
altında dört farklı uygulama imkanı vardır. Bunlar;
Bending (Büküm), Twisting (Burkma), Tapering (Koniklik verme), Stretching
(Sündürme)’ dir.
14-Sweep ile Kesme
Katı modele dik olan bir düzlem üzerinde oluşturulan modelin, daha önceden katı
model üzerine çizilen patikayı izleyerek, katı model üzerinde kesme işlemi
yapmasıdır.
15-Join (Birleştirme)
Montaj sayfasındaki bir veya birden daha fazla katı modeli tek bir katıya
dönüştürmek için kullanılır.
16-Kademeli Sketch
Kademeli Sketch, tek bir sketch kullanarak aşama aşama parçayı katılayabilen,
bir işlemdir.
17- Loft Uygulamaları
Loft komutu farklı düzlemlerde ayrı birer sketch olarak çizilmiş kesitler arasında
yumuşak geçişler yaparak katı model oluşturmak için kullanılmaktadır.
18-3D Sweep
3D çizimde oluşturulan sketch patika olarak kabul edilir ve bu çizime dik bir
düzlemde değişik geometrilerde çizilen parçalar bu patika yolu izleyerek
yani, sürünerek katılaşma işlemi gerçekleştirir.
19-Twist Solid
Twist Solid, 3D Sweep’de olduğu gibi, 3 boyutlu sketchte oluşturulan çizim bir
patika yol izleyerek, yani izlediği yol boyunca, süpürerek katı oluşturur.
20-Equations
Önceden oluşturulmuş çizimler için denklem kurarak daha sonra
bu çizimlerin boyutlarında değişiklik yapılmasını sağlar.

similar documents