Uyguluma Ders 2

Report
Soru1: Kullanıcıdan iki tam sayı girmesini isteyen ve daha sonra büyük olan sayı ile
beraber ‘en büyüktür’ ifadesi yazan, ancak sayılar birbirine eşitse ‘Bu yasılar eşit’ yazan
bir program yazınız. Not: Tek seçimli if ifadesi kullanınız.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int x,y;
printf( "Iki sayi giriniz: " );
scanf( "%d%d", &x, &y );
if ( x > y ) {
printf( "%d buyuktur\n", x );
}
if ( x < y ) {
printf( "%d buyuktur\n", y );
}
if ( x == y ) {
printf( "Bu sayilar esittir.\n" );
}
getch();
return 0;
}
Soru2: Klavyeden 3 farklı tamsayı girişi yaptıran, daha sonra bu sayıları toplamını,
ortalamasını, çarpımını, en küçüğünü ve en büyüğünü hesaplayan bir program yazın. Not:
Tek seçimli if ifadesi kullanınız.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int a,b, c,enkucuk,enbuyuk;
printf("Uc farkli tamsayi giriniz: ");
scanf("%d%d%d",&a, &b, &c);
printf("Toplam: %d\n", a+b+c);
printf("Ortalama: %f\n", 1.0*(a+b+c)/3);
printf("Carpim: %d\n", a*b*c);
enkucuk=a;
if(b<enkucuk) enkucuk=b;
if(c<enkucuk) enkucuk=c;
printf("Enkucuk deger: %d\n", enkucuk);
enbuyuk=a;
if(b>enbuyuk) enbuyuk=b;
if(c>enbuyuk) enbuyuk=c;
printf("Enbuyuk deger: %d\n", enbuyuk);
getch();
return 0;
}
Soru3: Kullanıcıdan bir tamsayı alan ve bu sayının tek bir tamsayı mı yoksa çift bir tamsayı
mı olduğunu hesaplayan ve sonucu ekrana yazan bir program yazınız. Not: Mod
operatörünü kullanın.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int integer;
printf( "Bir tamsayi giriniz:: ");
scanf( "%d", &integer );
if ( integer % 2 == 0 ) {
printf( "%d bir cift tamsayi\n", integer );
}
if ( integer % 2 != 0 ) {
printf( "%d bir tek tamsayi\n", integer );
}
getch();
return 0;
}
Soru4: float türünden üç sayı alan ve bu sayıların bir dik üçgenin üç kenarı olup
olmayacağınıza karar veren bir program.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
double a,b,c;
printf( "3 sayi giriniz: " );
scanf( "%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
int f=0;
if ( c * c == a * a + b * b )
{
printf( "Bu 3 sayi dik ucgenin kenarlari olabilir.\n" );
f=1;
}
if ( a * a == c * c + b * b )
{
printf( "Bu 3 sayi dik ucgenin kenarlari olabilir.\n" );
f=1;
}
if ( b * b == a * a + c * c )
{
printf( "Bu 3 sayi dik ucgenin kenarlari olabilir.\n" );
f=1;
}
if(f==0) printf("Bu 3 sayi dik ucgenin kenarlari degildir.\n");
getch();
return 0;
}
Soru5: Kullanıcıdan iki tam sayı girmesini isteyen ve daha sonra büyük olan sayı ile
beraber ‘en büyüktür’ ifadesi yazan ancak sayılar birbirine eşitse ‘Bu yasılar eşit’ yazan bir
program yazınız. Not: Yuvalı if/else ifadesi kullanınız .
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(){
int numb1, numb2;
printf("Iki sayi giriniz: ");
scanf("%d %d",&numb1,&numb2);
if(numb1==numb2)
printf("Bu sayilar esittir.\n");
else
if(numb1>numb2)
printf("%d buyuktur",numb1);
else
printf("%d buyuktur",numb2);
getch();
return 0;
}
Soru6: 1’den 10’a kadar olan tamsayıların toplamını bulan bir C programı yazınız. Not:
Sayaç kontrollü bir while yapısı kullanınız.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(){
int s=0, i=1;
while(i<=10){
s += i;
i++;
}
printf("Toplam: %d\n",s);
getch();
return 0;
}
Soru7: x’in y. kuvvetini bulan bir program yazınız.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(){
int x,y,i,kuvvet;
i=1;
kuvvet=1;
printf("x'i giriniz: ");
scanf("%d",&x);
printf("y'i giriniz: ");
scanf("%d",&y);
while(i<=y){
kuvvet=kuvvet*x;
i++;
}
printf("Kuvvet: %d",kuvvet);
getch();
return 0;
}

similar documents