EVROPSKÁ INTEGRACE

Report
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
EVROPSKÁ UNIE
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
Obrázek 1
Charakteristika EU
 Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie,





kterou tvoří 27 evropských států s 500 miliony
obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace).
EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské
unii, známější jako Maastrichtská smlouva
Od r. 1948 Bruselský pakt……….
Měna: euro + dalších 13
Hymna: Óda na radost
ČR vstoupila r. 2004
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
ORGÁNY EU
Evropská rada sídlo Brusel
Evropská komise sídlo Brusel
Rada Evropské unie (Rada ministrů) sídlo Brusel
Evropský parlament sídlo Brusel, Štrasburk,
Lucemburk
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
Členské státy, 1957
Obrázek 2
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
Členské státy, 2007
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
Obrázek 3
NATO – Severoatlantická aliance
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
Obrázek 4
Charakteristika NATO
 Severoatlantická aliance (anglicky North Atlantic
Treaty Organization – NATO, je euroatlantická
mezinárodní vojenská organizace.
 Organizace byla založena 4. dubna 1949 podpisem tzv.
Washingtonské smlouvy.
 Sídlo : Brusel
 ČR vstoupila r. 1999
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
členské státy NATO
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
Obrázek 5
Státy Evropy
v EU, NATO
fialová EU + NATO
modrá pouze EU
oranžová pouze NATO
Obrázek 6
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
základ smlouvy, článek 5:
 Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti
jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe
bude považován za útok proti všem, a proto
odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému
útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo
kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených
národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto
napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v
souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude
považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s
cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické
oblasti.
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
Čeští vojáci v misích NATO:
Kosovo, Afghánistán, Litva
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová
Obrázek 7
Obrázek 8
zdroj










http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
Obrázek č.1: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Europe.svg
Obrázek č.2: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EC-EUenlargement_animation.gif
Obrázek č.3: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EU272008_European_Union_map.svg
Obrázek č.4: http://geopolicraticus.files.wordpress.com/2010/11/nato.jpg
Obrázek č.5:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_of_NATO_countries.png
Obrázek č. 6: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EU_and_NATO.svg
Obrázek č. 7: http://www.lidovky.cz/cesi-budou-hlidat-vzduch-nato-djx/ln_domov.asp?c=A080417_083918_ln_domov_mtr
Obrázek č. 8: http://www.denik.cz/z_domova/cesky-vojak-neni-zoldak-branise-armada20090601.html
EU – OP VK – III/2 ICT DUM 4
Vypracovala Ludmila Kebzová

similar documents