2014 ııı.dönem il koordinasyon kurulu toplantısı

Report
T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
III. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTISI
23 TEMMUZ 2014
T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
ŞIRNAK İLİ
2014 YILI
III. DÖNEM
İL KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTISI
(ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU)
23 TEMMUZ 2014
2014 YILI III. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
YERİ: Valilik Toplantı Salonu
TARİH: 23.07.2014
SAAT: 14.00
G Ü N D E M:
1. Kurul Başkanının açılış konuşması.
2. İkinci Dönemin değerlendirilmesi.
3. Bir sonraki yıl için teklif edilecek projeler hakkında yapılacak araştırma ve
envanter çalışmalarının görüşülmesi.
4. Yıllık İl İstatistik Raporunun görüşülmesi.
5. Dilek ve temenniler.
6. Kapanış.
A-GİRİŞ
2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı
ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin,
sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili
tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli
kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak
hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve
eksiksiz olarak yürütülecektir.
B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin
44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem
raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı
yapılmıştır.
2014 yılında 13 kuruluşun ve özellikli projelerin Haziran ayı sonu
itibariyle 6 sektörde 242 proje için ayrılan ödenek miktarı 371.602 Milyon TL’dir.
İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, GAP projelerinin
değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2014 yılı Haziran ayı
sonu itibariyle 99.164 Milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi
gerçekleşme oranı %27 tir. Sektörler itibariyle 2014 yılı Haziran ayı gerçekleşme
durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda
verilmiştir.
S.
NO
SEKTÖRÜ
PROJE
SAYISI
1
ULAŞTIRMA
32
2
3
4
5
6
TARIM
EĞİTİM
SAĞLIK
ENERJİ
D.K.H.
TOPLAM
PROJE BEDELİ
(1000 TL)
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
(1000TL)
2014
YILI
ÖDENEĞİ
(1000 TL)
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMA
(1000 TL)
NAKDİ
GERÇEKL.
ORANI (%)
1.276.509
559.121
141.321
29.472
21
181.712
125.689
44.237
26.601
60
289.103
99.656
80.543
13.535
17
4.837
838
9.749
195
2
245.900
82.345
32.897
13.953
42
171.071
59.799
62.855
15.408
2.169.132
927.448
371.602
99.164
23
44
15
17
111
242
TABLO-I
25
27
S.
NO
KURULUŞU
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
(1000 TL)
2014 YILI
ÖDENEĞİ
(1000 TL)
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMASI
(1000 TL)
NAKDİ
GERÇL.
ORANI
(%)
TOPLAM PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM
PROJE
TUTARI
(1000 TL)
EĞİTİM
237.025
85.945
26.200
3.273
12
1.270.848
544.717
67.334
33.266
49
1
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
7
2
KARAYOLLARI 9.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
22
20
ULAŞTIRMA
1.145.617
505.274
46.884
23.713
51
2
ENERJİ
125.231
39.443
20.450
9.553
47
3
TEAİŞ 16.İLET. TES. VE
İŞL. GRUP MD.
15
ENERJİ
120.669
42.902
12.447
4.400
35
4
İLLER BANKASI 11.BÖLGE
MÜD
5
D.K.H.
9.613
6.658
5.750
6.927
120
5
İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MD.
8
TARIM
414
414
48
12
6
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
1
D.K.H.
61
0
81
0
0
7
DSİ 10.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
21
280.291
152.383
56.923
27.958
49
8
9
10
İL ÖZEL İDARESİ
0
15
TARIM
181.298
125.689
43.823
26.553
60
6
D.K.H.
98.993
26.694
13.100
1.405
11
223.627
89.735
182.833
19.268
11
96
37
EĞİTİM
52.078
13.711
54.343
10.262
19
5
SAĞLIK
1.137
107
5.649
195
3
12
ULAŞTIRMA
130.892
53.847
94.438
5.759
6
42
D.K.H.
39.520
22.070
28.403
3.052
11
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
10
SAĞLIK
3.700
731
4.100
0
0
ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.
5
D.K.H
364
0
364
0
0
ÖZELLİKLİ PROJELER
S. NO
KURULUŞU
NAKDİ
GERÇL.
ORANI
(%)
PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM
PROJE TUTARI
ÖNECEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMA
43
D.K.H.
10.453
4.377
6.075
118
2
11
İL ÖZEL
İDARE
(KÖYDES)
12
GAP
PROJELERİ
4
D.K.H.
2.319
0
2.319
979
42
13
Gençlik
Hizmetleri
Spor Müd.
5
D.K.H.
9.748
0
6.762
2.927
43
2.169.132
927.448
371.602
99.164
TOPLAM
242
27
(*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 28 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden
tabloya dâhil edilmemiştir.
TABLO-II
YATIRIMCI KURULUŞLAR SUNUM SIRALAMASI
ŞIRNAK ÜNÜVERSİTESİ
KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İLLER BANKASI
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ
İL ÖZEL İDARESİ
ÖZEL İDARE –KÖYDES
MİLLİ EĞİTİM
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCİLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı
:7
Tam./Devam eden Proje : 2/5
İhale Aş./Başlamayan
: 0/0
Toplam Proje Tutarı
: 237.025.000 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 26.200.000 TL
2014 Yılı Harcaması
: 3.273 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 12
Fiziki Gerçekleşme
: % 54
2014 yılında Üniversitemiz için 26.200 Milyon
TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı : 22
Tam./Devam eden Proje: 0/19
İhale Aş./Başlamayan : 0/3 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam
ediyor.)
Toplam Proje Tutarı
: 1.271 Milyar TL
2014 Yılı Ödeneği
: 67.334 Milyon TL
2014 Yılı Harcaması : 33.266 Milyon TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 49
GAP kapsamında ilimizde devam devam eden;
önemli projelerimiz;
PROJENİN ADI
TOPLAM
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014
ÖDENEĞİ
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME
%
Cizre-Şırnak Yolu
262.500.000 157.522.000
15.000.000
85 devam ediyor.
(Cizre-Silopi) Ayr.-Irak Hd.
32.776.000
2.995.000
500.000
0 başlanmadı.
Ortabağ-Çığlı Ayr. Beytüşşebap
90.100.000
41.412.000
3.000
50 devam ediyor
Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. I.Kısım
5.632.000
1.530.000
3.000
5 devam ediyor
Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. II.Kısım
7.183.000
5.996.000
3.000
10 devam ediyor.
Şırnak-Eruh
59.485.000
8.000
2.000
10 devam ediyor
Oyalı Ayr.- Cizre
200.630.000 81.345.000
5.000.000
99 devam ediyor
Cizre-Silopi DY-Habur III. Köprüsü
53.742.000
5.375.000
1.000
0 başlamadı
Cizre-Silopi
111.190.000
60.488.000
3.000.000
85 devam ediyor
Beytüşşebap Ayr.-Çığlı
(Hakkari-Çukurca)Ayr. (GAP)
25.440.000
2.000
2.000
0 başlamadı.
Uludere-Uzungeçit (GAP)
1.215.000
128.000
100.000
0 başlanmadı.
744.000
340.000
90 devam ediyor.
20.000.000
80 devam ediyor
Eruh-Fındık (Bağgöze Bağlantısı Dahil)
1.088.000
(Proje Müşavirlik) (GAP)
Şırnak-Ortabağ-Çığlı Güvenlik Yolu
263.593.000 142.613.000
Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı
dışında olan projelerimiz
Projenin
Toplam Tutarı
2014
Ödeneği
Fiziki
Gerçekleşme
4.240.000
2.000
%0
9.Bölge Sınırları Dahilinde Muhtelif Yol Güzergahları ve
650.000
Kavşakları
450.000
%40
Muhtelif Köprü Onarımları
3.200.000
750.000
%15
Şanlıurfa-Habur Otoyolu(proje)
21.296.000
1.500.000
%30
Cizre Şırnak (Ergani -Dicle) (KAMULAŞTIRMA
782.000
95.000
%50
Projenin Adı
Şırnak Hakkâri ayrım-Uludere ( İl Yolu Onarım)
GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2014 yılı
ödeneği 46.884.00TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2014 yılı
ödeneği 20.450.000 TL’dir.
Toplam Proje Sayısı
: 21
Tam./Devam eden Proje : 0/14
İhale Aş./Başlamayan : 7/0
Toplam Proje Tutarı
: 280.291.774 TL
2014 Yılı Ödeneği
:56.923.798 TL
2014 Yılı Harcaması
: 27.958.033
Nakdi Gerçekleşme
: % 49
Fiziki Gerçekleşme
:%-
Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden
yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.
İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır.
TOPLAM
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
69.949.932
69.887.432
62.500
0
0
99
Kavşak
51.493.933
tepe Barajı
14.517.600
36.976.393
23.587.457
64
80
Musa tepe
ve Çetin
41.682.014
tepe
Barajları
36.923.622
4.758.392
2.139.411
45
90
Şırnak –
Uludere
Ballı
Barajları
FİZİKİ
GERÇEKLEŞ
ME
2014
ÖDENEĞİ
2014 yılı 3 adet baraj inşaatı için 163.126 Milyon TL ve diğer 18 adet DSİ
yatırımları için ise 117.166 Milyon TL ayrılmış olup; toplamda 280.292 Milyon TL
ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014Yılı Ödeneği
2014 yılı harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:5
: 3/2
: 0/0
: 9.613.000 TL
: 5.750.000 TL
: 6.927.000 TL
: % 120
: % 80
Hilal Haritası, Mezra ve Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı tamamlanmış
olup kabulü beklemektedir. Kasrik kanalizasyon çalışmaları inşaatı devam
etmekte ve İdil haritası ihalesi yapılmış olup yer tesliminden sonra işe
başlanacaktır.
Toplam Proje Sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:2
: 0/0
: 2/0
:0
:0
:0
:0
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı
Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu
programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.
Toplam Proje Sayısı
: 15
Tam./Devam eden Proje : 0/4
İhale Aş./Başlamayan : 0/11
Toplam Proje Tutarı
: 120.669.000 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 12.447.000 TL
2014 Yılı Harcaması
: 4.400.000 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 35
Fiziki Gerçekleşme
: % 15,3
Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2014yılı ödeneği 12.447 Milyon TL’dir.
Cizre 380TMKızıltepe 380TM
45.000
0
2
0
0
Cizre PS/3-A
8.000
0
2
0
0
Silopi TES-Cizre TM
10.500
2.200
8.300
3.500
33,3
380 KV GercüşIlısu-Cizre-Sınır
40.000
38.000
2.000
0
0
Projeler Şırnak, Cizre, Uludere, Silopi ve Beytüşşebap da
etmektedir.
devam
Top. Proje Sayısı
: 96
Tam./Devam eden Proje: 25/68
İhale Aş./Başlamayan : 3/0
Top. Proje Tutarı
: 223.627.799 TL
2014Yılı Ödeneği
:182.833.541TL
2014Yılı Harcaması
: 19.268.219 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 10
Fiziki Gerçekleşme
: % 54
PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM PROJE
TUTARI
(1000)
37
EĞİTİM
52.078
54.343
5
SAĞLIK
1.137
5.649
12
ULAŞTIRMA
130.892
42
D.K.H.
39.520
2014
ÖDENEĞİ
(1000)
94.438
28.403
2014 YILI
HARCAMASI
(1000)
NAKDİ
GERÇEKLEŞME
%
10.262
17
195
3
5.759
6
3.052
10
Toplam Proje Sayısı : 43
Tam./Devam eden Proje :30/5
İhale Aş./Başlamayan : 0/8
Toplam Proje Tutarı
: 10.453.000 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 6.075.843 TL
2014Yılı Harcaması
: 118.130,66
Nakdi Gerçekleşme
: %2
Fiziki Gerçekleşme
: % 83
TL
2014 YILI KÖYDES projesi için toplam 10.453.000 TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı
Tam./Dev. eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
2014 Harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
: 28
: 6/17
: 0/5
: 39.646.878 TL
: 36.773.348 TL
: 19.637.426 TL
: % 46
: % 50
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 28 adet projesi için ayrılan 39.773.348 TL ödeneğin
19.637.426 TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 46 nakdi gerçekleşme
sağlanmıştır.
Toplam Proje Sayısı
: 10
Tam./Devam eden Proje : 0/6
İhale Aş./Başlamayan : 2/2
Toplam Proje Tutarı
: 3.700.000 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 4.100.000 TL
2014 Yılı Harcaması
: 0 TL
Nakdi Gerçekleşme
:%0
Fiziki Gerçekleşme
: % 16
Sağlık Müdürlüğünce, 10 adet proje için ayrılan 3.7 Milyon TL’dir.
Toplam Proje Sayısı
:1
Tam./Devam eden Proje : 0/1
İhale Aş./Başlamayan
: 0/0
Toplam Proje Tutarı
: 61.250 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 81.000 TL
2014 yılı harcaması
:0
Nakdi Gerçekleşme
:%0
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Toplam Proje Sayısı
:8
Tam./Devam eden Proje : 0/8
İhale Aş./Başlamayan
: 0/0
Toplam Proje Tutarı
: 413.600 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 413.600 TL
2014 Yılı Harcaması
: 48.475 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 12
Fiziki Gerçekleşme
: % 42
İl Müdürlüğü’ne 2014 yılında 8 proje için 413 Bin TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
2014Yılı Harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:5
: 0/0
: 0/5
: 364.000 TL
: 364.000 TL
: 0
:%0
:%0
Toplam Proje sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
2014Yılı Harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:5
: 1/4
: 0/0
: 9.748.450 TL
: 6.762.450 TL
: 2.927.282 TL
: % 43
: % 38

similar documents