Eksport til Rusland * September 2013

Report
Rusland – November 2013
Fordomme
Regnbue i Rusland
Danske udfordringer
For få eksporterende
virksomheder
Globalisering = øget
konkurrence
Øgede
handelsreguleringer
Hvor står Rusland i dag?
UDENRIGSMINISTERI
ET, MINISTRY OF
5
Den økonomiske situation
Udvikling i BNP
Eksportudvikling
Fordelingen af eksporten på sektorer i Rusland
Ruslands betydning for Danmark
•
Rusland var DKs 13. største eksportmarked i 2012
 knapt 2 % af samlede danske vareeksport
•
Gensidig interesse for at fremme samhandelen og investeringerne.
•
Danmarks eksport af varer og tjenesteydelser til Rusland skal
stige med 50 % frem mod 2016
•
Stort potentiale indenfor energi & miljø, landbrug og fødevarer, sundhed
samt søtransport.
• Danmark har som det eneste EU-land overskud på samhandlen
med Rusland.
Differentiering af økonomien
• Er det umuligt at vende en supertanker af Ruslands størrelse? Vil
det blive en udvikling i to tempi – Moskva (+2/3) og resten?
• For: Stor officiel fokus på problematikken. Mulighed for at pumpe
olie-penge i restruktureringen. Potentiale for udenlandske investorer.
• Imod: Ingen dybdegående reformer af topstyret system.
Interessenter i systemets beståen.
• Sovjetsystemet er stadig mentalt dannende.
Tidligere var fokus
Investeringer
Infrastruktur
Innovation
Institutioner
+ korruption
Nu ligger fokus på
Økonomisk Vækst
Infrastruktur
Innovation
+ korruption
Hvad betyder det for danske virksomheder?
• Fokus på differentiering – 4+1 sektor:
•
•
•
•
•
Energieffektivitet
Landbrug og fødevareproduktion
Sundhedssektor
Teknologi
Konsumentvarer
• En ny chance for en first-mover?
• Første skridt ind i Rusland er lettere …
Fra russisk til ”novo” russisk eller fra
”somgonka” til Hennesy
Det russiske Marked – Forbrugeren
•
Uanset opbremsningen i økonomien er der stadig købekraft specielt i de
store millionbyer.
•
BNP pr indbygger: ca. USD 23.000
•
Gennemsnitlig månedsløn: ca. USD 1.700 om måneden.
•
Relativt lav, flad skat på personlig indkomst på 13 %
•
Stort spænd mellem lavindkomsttagere og højindkomsttagere - et spænd
der ikke ser ud til at blive mindre indenfor den nære fremtid.
•
Gini-koefficient: 0,42 ifht Danmarks 0,25 (1 er maksimal ulighed, 0 er lighed)
•
Officiel arbejdsløshed på 5,4 % (Juni 2013).
16
Er markedet interessant?
Situationen
Market
attractivity
BRIC
EU
USA
JP
DK
Risici
”Bøvl”
Risici
Eller på jysk - Bøvl
De har fået erfaring
• Verden før 1998 vs i dag.
• Russerne ved hvad de har.
• Krav om mere ligeværdige investeringer.
”Og da jeg lige skulle til at gå spurgte de mig om,
hvor meget mit firma skulle koste”
Hieraki
• Titler er vigtige – Direktør møder direktør.
• Top down – Ansvarsplaceringen er helt anderledes.
• Problem fiksering kontra løsningsorienteret.
• Arbejder igennem en assistent.
”Jamen Peter, jeg er jo ikke så god til engelsk”
Aftaler
• En kontrakt er en hensigt erklæring
• Kolde russere – lunkne danskere
• Et samarbejde skal bygges omkring et forhold
”Vi var uheldige og fik sendt nogle dårlige maskiner afsted. Hvis
det havde været Tyskland havde vi fået dem lige i nakken.
I Rusland ringede Dimitri og sagde at der var noget galt og så
løste vi det i al venskablighed”
Struktur forskelle
• 8 russiske bogholdere kontra 1 dansk
• Certificering – tilladelser – Strøm
”Jeg har sendt en pakke til min partner med samples. Nu siger de,
at de ikke kan få den igennem tolden pga der er 11 samples i
og det er kun tilladt at sende 10”
Bøvl – Også danskernes skyld
• Vær konkret i jeres forventninger til markedet og jeres partnere
• Vær forberedt – Salgs hotspots, prisleje
• Dansk ”smuk” naivitet – Spørg om partnerens råd. Det er en stor del
af fordelen ved at have en partner!
24
Stærke sektorkompetencer
Furniture, design,
fashion and textiles
Construction and
architecture
Food, agriculture
Health
Energy and
environment
ICT

similar documents