ErasmusKey1

Report
AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJELER EKİBİ
2014 - 2020 ERASMUS PLUS
PERSONEL EĞİTİMİ
Personel Hareketliliği
• Okul personeli için öğrenme hareketliliği
• Okullar, yerel/bölgesel kuruluşlar ve diğer
sektörler arasında işbirliği için stratejik
ortaklıklar
• eTwinning: Öğretmenler, öğrenciler, okul
yöneticileri, öğretmen eğitmenleri ve
öğretmen adaylarına hizmet sunan on line
platform
AMAÇ:
•Okul personelinin
yeterliliklerini
(yabancı dil, BİT, vb.)
geliştirmek
• Yurtdışında mesleki
gelişim fırsatları sunmak
FAALİYETLER:

Personel Eğitimi
Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine
katılım
 Yurtdışında bir ortak okul ya da eğitim
alanındaki ilgili bir kuruluşta işbaşı izleme
ve gözlem faaliyeti
 Öğretmen Görevlendirmesi:
Okul eğitim personelinin proje ortağı
bir okulda öğretmenlik yapması (2 gün-2 ay)
KİMLER BAŞVURABİLİR?
•
Okullar (okul öncesinden yüksek
öğretime kadar tüm düzeylerde genel,
mesleki ve teknik eğitim veren okullar)
•
Kurumsal başvuru yapılabilir, bireyler
doğrudan başvuru yapamaz.
Kimler Katılabilir?
• Eğitim personeli: Başvuru yapan okulun
öğretmen ve idarecileri
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
•
ON-LİNE BAŞVURU
•
SON BAŞVURU TARİHİ:
17 Mart 2014,
Öğle 12:00
(Brüksel yerel saati ile)
Personel Eğitiminde Katılımcı
Kuruluş Sayısı
• Başvuru
formunda bir kuruluş
(gönderen)
yer
alacaktır.
•
Uygulama
aşamasında ise farklı
program ülkelerinden
bir gönderen ve en az
bir ev sahibi kuruluş
olmak üzere en az iki
kuruluş yer alacaktır.
Öğretmen
görevlendirmesi
faaliyetinde gönderen
ve ev sahibi kuruluşun
her ikisi de farklı
program ülkelerinde
yer alan okullar
olmalıdır.
• Personel Eğitiminde
gönderen kuruluş bir
okul olmak zorundadır.
Ev sahibi kuruluş ise
okul veya eğitimöğretim ve gençlik ya da
işgücü piyasası alanında
aktif bir kamu kurumu
veya özel bir kuruluş
olmalıdır. Her iki
kuruluş da program
ülkelerinde yer
almalıdır.
Projenin süresi: 1 veya 2 yıl
Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay
BİR PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURUSU
• Ana eylemin (Personel Hareketliliği) amaçları ve
öncelikleri ile uyumlu olmalıdır.
• Bir Avrupa Gelişim Planı (European Development
Plan) çerçevesinde hazırlanmalıdır.
• Bu plan başvuru formunun bir parçasıdır.
• Bu bölümde, kurumun uzun süreli gelişiminde ve
modernleşmesinde planlanan hareketliliklerin nasıl
etkili olacağı belirtilmelidir.
BİR PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURUSU
• Kurumun ihtiyaçları (örneğin dil yeterliliği, yeni
öğretim metotları, müfredat gibi) ve bu ihtiyaçların
verilen eğitimlerle nasıl karşılanacağı net olarak
belirtilmelidir.
• Kurumun ihtiyaçlarının bu eğitimlerle ne kadar
karşılanacağı net olarak belirlenmelidir.
• Personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarını iyi
tanımlamalıdır.
BİR PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURUSU
• İhtiyaca uygun personel seçimi, projeye hazırlık
süreci ve katılım sonrası uygulamaya yönelik
önlemler içermelidir.
• Katılımcılar için kaliteli öğrenme olanakları
sağlayarak kurumun kapasitesini güçlendirmelidir.
• Sonuçların kullanılması ve yaygınlaştırılmasına
yönelik tedbirler içermelidir
Projeye Sağlanan Hibe Başlıkları:
• Kurumsal destek
• Seyahat giderleri
• Bireysel destek
• Kurs ücreti
• Özel ihtiyaç desteği
Mali Destek
Seyahat :
•
•
•
•
•
•
100-499 km. her katılımcı için 180 EUR
500-1999 km. her katılımcı için 275 EUR
2000-2999 km. her katılımcı için 360 EUR
3000-3999 km. her katılımcı için 530 EUR
4000-7999 km. her katılımcı için 830 EUR
8000-……….. her katılımcı için 1100 EUR
Mali Destek
• Organizasyon Desteği:
100 kişiye kadar, her katılımcı için 350 EUR
100 kişiden fazla, her katılımcı için
200 EUR
• Bireysel Destek:
14 gün’e kadar Türkiye için 70-140 EUR
15-60 gün için %70’İ
• Kurs Ücretleri:
Günlük 70 EUR
Eğitim süresince max.700 EUR
• Özel İhtiyaç Desteği: %100
Projenin Uygunluğu
(30 puan)
• Proje tasarımının ve
uygulamasının kalitesi
(40 puan)
• Etki ve
yaygınlaştırma (30 puan)

similar documents