JAZ TEBI RADOST * TI MENI MODROST

Report
1
2
Naslovna stran (Glavni naslov)
1
Podnaslov
2
Kazalo
3
Uvod
4, 5
Delovni prostor
6, 7,
8, 9
Naučimo se tipkati desetprstno slepo po programu ABC
10
Tipkovnica
11
Vaje (asdf, jklč, caps lock, številke…)
12-89
Viri
95
Zaključek
96
3


Skoraj vsak uporabnik računalnika zna tipkati.
Večina začne z dvema prstoma, počasi pa to
razširijo na več. Mnogi na tem tudi ostanejo in
zgubljajo čas.
Naš cilj je, da se naučimo hitro desetprstno
slepo pisati znake v osrednji, zgornji in spodnji
črkovni vrstici. Posledica tega bo, da bomo
znali hitro desetprstno pisati besede, stavke,
piko in vejico.
4
Cilji, vezani na učno temo:
 poznamo osnovni položaj prstov na tipkovnici,
 obvladamo desetprstno slepo tipkanje,
 naučimo se tipkati vse znake v osnovni vrsti,
 naučimo se tipkati znake v zgornji črkovni vrsti,
 naučimo se tipkati znake v spodnji črkovni vrsti,
 naučimo se tipkati znake v številčni vrsti.
Cilji, vezani na uporabo metode:
 utrjevanje znanja.
5

Slikovni zaslon je premakljiv in ga
prilagajamo višini oči in izvorom
svetlobe, razdalja med očmi in
slikovnim zaslonom je več kot 50
cm, zgornja vrstica na zaslonu naj
bo v vodoravni črti z očmi ali
nekoliko
nižje.
Tipkovnico
položimo najmanj 15 cm od roba
mize za naslon podlahti. Miška je
ob tipkovnici in če je možno, naj
podlaga
omogoča
naslon
za
zapestje.
6

Ekran in tipkovnica sta postavljena naravnost
pred nami. Za računalnikom sedimo tako, da je
vrat zravnan, ramena sproščena, na hrbtu
podprt ledveni del, komolci ob telesu, med
nadlahtjo in podlahtjo naj bo pravi kot.
7


Noge so s celim stopalom na tleh, sicer si
pomagamo s podporo za noge.
Kot med stegnom in golenico je več kot 90 °,
kolena se ne smejo dotikati roba stola.
8


Pisarniški stol naj bo na
petih koleščkih, vrtljiv in
nastavljiv po višini, naj
ima ledveno oporo, sedež
naj bo iz tekstilne mreže
(zaradi
preprečevanja
znojenja in alergij) in
prednji rob sedala naj bo
zaobljen.
Naslonjalo za roke naj bo
v višini komolcev in je
smiselno, če to dovoljuje
delo.
9

Začnimo z vajami osnovnega položaja
ASDF JKLČ. Prsti se dotikajo osnovnega
položaja, palca se uporabljata samo za
rahel dotik po preslednici (tipka space).
10
11
VAJE ČRK (asdf, jklč)
fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff
jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj
ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd
kkk ddd kkk ddd kkk ddd
fjfj dkdk fjfj dkdk fjfj dkdk fjfj dkdk fjfj
dkdk fjfj dkdk fjfj dkdk fjfj dk
fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk
fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk
12
aaa ččč aaa ččč aaa ččč aaa ččč aaa ččč
aaa ččč aaa ččč aaa ččč aaa ččč
sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll sss
lll sss lll sss lll sss lll sss lll sss
asdf jklč asdf jklč asdf jklč asdf jklč
asdf jklč asdf jklč asdf jklč asdf jklč
fdsa člkj fdsa člkj fdsa člkj fdsa člkj
fdsa člkj fdsa člkj fdsa člkj fdsa člkj
13
saj daj kaj čaj saj daj kaj čaj saj daj kaj
čaj saj daj kaj čaj saj daj kaj čaj saj daj
kaj čaj saj daj kaj čaj
dal dal dal kal kal kal lak lak lak sad
sad sad kad kad kad dal dal dal kal kal
kal dal dal dal sad sad sad dal dal dal
kad kad kad
14

Tipki G, H sta izven osnovnega položaja, zato s
kazalcema na hitro skočimo nanju in ju takoj
postavimo nazaj na tipki f in j. Ko začutimo
črtici na tipkah pod kazalcema, vemo, da smo
„doma“ (t. j. na osnovnem položaju – home
keys).
15
16
ffgg jjhh ffgg jjhh ffgg jjhh ffgg jjhh ffgg jjhh
ffgg jjhh ffgg jjhh ffgg jjhh
asdfg hjklč asdfg hjklč asdf hjklč asdfg hjklč
asdfg hjklč asdfg hjklč asdfg hjklč
gaj gaj gaj haj haj haj glad glad glad hlad
hlad gladka gladka glad
alga alga jaha jaha saga saga hajla hajla
17
lagal lagal lagala hahljala alga alga jaha
lagala lagala jaha hahljala alga
kg hl ha gala hala saga gad lagala had lahak
dag kg hl ha gladka kg hl ha gala
gas gas had had glas glas hlad hlad gladka
gladka hahljala hahljala glas gas gas had
had glad gas gas hlad hlad
18

Tipki R, U sta v vrstici nad
osnovnim položajem, s kazalcema
skočimo navzgor rahlo proti levi in
ju takoj vrnemo nazaj na tipki f in j.
19
20
frfr juju frfr juju frfr juju frfr juju frfr juju
frfr juju frfr juju frfr juju frfr juju frfr
asdr člku asdr člku asdr člku asdr člku asdr
člku asdr člku asdr člku asdr člku
ura ura urar urar dar dar daruj daruj urad
urad gruča gruča grd grd ura ura urar
hlad hlad grah grah hura hura grča grča
hujska hujska radar radar rad rad hlad
21
račka sraka kura jaguar kragulj urh rak
račka sraka jaguar gad račka sraka
kura
gusar draguljar sadjar kuhar rudar
sluga ključar drsalka lučka gusar
draguljar
račka sraka kura jaguar gusar sadjar
kuhar draguljar sraka račka jaguar
22


Z levim mezincem vklopimo tipko CAPS
LOCK (zatič) za velike tiskane črke, ki je levo
od osnovnega položaja. Desno zgoraj se na
tipkovnici prižge lučka.
Preverimo, če smo tipko CAPS LOCK izklopili
pred začetkom nove vaje! Desno zgoraj na
tipkovnici se lučka ugasne.
23
24
ADA LAURA SARA LUKA DARJA
KARLA DRAGA AJDA LARA
čudak fara fuj gluh grd urar uk ara fuj
kafra kralj lučka črka čaral karal kuhal
25

Tipki E, I sta v vrstici nad osnovnim
položajem, s sredincema skočimo navzgor
rahlo proti levi in ju takoj vrnemo nazaj na
tipki d in k.
26
27
dede kiki dede kiki dede kiki dede kiki
dede kiki dede kiki dede kiki dede kiki
del del del kij kij kij dela dela dela kis
kis kis del kij dela del del del kij kij kij
gel gel gleda gleda lije kis kis del gleda
deček dekle dijak dirkač kis gleda kiki
28
gel gel gleda gleda lije lije lisa lisa deli seli
lije skrije je gel gel gleda gleda lij
deček dekle dijak dirkač ječar jeklarji
igralka kirurgi risarji deček dekle dijak
lisjak sardela čriček dihur jegulja hrček
lisjak kraljiček kača lisjak sardela dela
ideali ideje igla igra igrača igračka ilegalka
iskreč filiala ideali ideje igla igra
29
JULIJA GREGA LIDIJA KAREL IDA ELI JULIJA
GREGA LIDIJA KAREL
JELKA ERIKA JURIJ ULRIKA ALEKSEJ ILKA
JELKA ERIKA JURIJ ILKA
JELKA ERIKA JURIJ ILKA ALEKSEJ LIDIJA ELI
GREGA LIDIJA KAREL JULIJA GREGA LIDIJA
30

Tipki V, M sta v vrstici pod osnovnim
položajem, s kazalcema skočimo navzdol rahlo
proti desni in ju takoj vrnemo na tipki f in j.
31
32
fvfv jmjm frfv jujm fvfv jmjm frfr jujm fvfv
jmjm frfr jujm fvfv jmjm frfr jujm
vrv vrv vrv muja muja muja vrči vrči vrči
muf muf muf vre vre vre vrv vrv vrv
mik mik mik veje veje veje mir vrči vrv vrv
vrv muja vrči frfr jujm veje mik fvfv
33
val val val meč meč meč vre vre vre
vrvi meja veja meča vik mik vas mak
veja maha vila mika vaja mi vrvi meja
krava kavka levi mravlja mrčes mula
udav rilčar čigra medvedje krava
kavka
veljak vladarji akademija čevelj sram
dvig gram hmelj veljak devalvira
vlada
34
vlaga marveč alarm čigave sumljivi
dlakav smreka vihar kramlja vlaga
marveč
kumara maj masiv medigra arhiv črviv
drema farma jamski vam km kumara ha
maska mehur vila asimilira dama drugam
javlja kemikalije mm maska mehur
mir sever mumija shema sleme skriva
slama mislim slavje mir sever mumija
35
MAJA VERA MIRA VASJA MARIJA
VILMA VLADIMIR EVA AMALIJA
IVA MAJDA IRMA ALMA SLAVKA
EMA VALERIJA KLAVDIJA FELIKS
36

Tipki C, VEJICA sta v vrstici pod osnovnim
položajem, s sredincema!!! skočimo navzdol
rahlo proti desni in se takoj vrnemo na tipki d
in k.
37
38
dede kiki, dcdc k,k, dede kiki, dcdc k,k,
dede kiki, dcdc k,k, dede kiki, dcd
ceh, ceh, ceha, ceha, car, car, carica, carica,
cesar, cesar, cl, ceh, ceh, ceha,
akcija, kavcija, kumarica, malica, reakcija,
sedmica, veselica, akcija, kavcija,
grelec, kraljica, rejec, sejalec, skakalec,
gasilec, igralec, grelec, kraljica, rejec,
39
marelica, lice, redkvica, redakcija,
markacija, deklaracija, marelica, lice, cel,
LUCIJA, CECILIJA, VERICA, LUCIJA,
MARICA, CIRIL, GREGEC, MARCEL,
cela kumarica, velik klicaj, rdeča redkvica,
kavcija, marelica, cela kumarica,
daje vilice, dela skice, meglica v večeru,
kumara je v cedilcu, daje vilice, car,
40
meseca maja je igralec igral vesele igre,
deček daje kruh v cekar, meseca maja
mala karavla varuje kraj, več iglavcev
se vidi v daljavi, ciklama, mala karavla
VERICA rada kuha kamilice, mamica
vlaga kumarice, daje kruh, VERICA
LUCIJA rada malica rdeče redkvice,
igralec dela skice, mesec, LUCIJA rada
41

Tipki O, P sta v vrstici nad osnovnim
položajem, z desnim prstancem tipkamo o, z
desnim mezincem tipkamo p, navzgor rahlo
proti levi. Ko odtisnemo tipki o, p, se takoj
vrnemo nazaj na tipki l in č.
42
43
lolo čpčp lojo čpjp lolo čpčp lojo čpjp lolo
čpčp lojo čpjp lolo čpčp lojo čpjp
lov čep lov čep lov čep log čip log čip log
čip lov pas lov pas lov čep lov čep
pav laki lov log los lok loj lom pas pes ped
pek pik pipa osa pav laki lov log
oder osem opis opal ples ploh plod pika
pila papir pero plima oder osem opis
44
podpičje podpis področje posoda pola
podvig pogoj povoj povod podpičje
opica govedo orel pes pijavka podlasica
gosak pajek rakovica opica govedo
močerad korala gos glodavec opica
modras govedo osel orel volk močerad
gos
orhideja paprika palma oliva pesa ločje
lovor jagoda drevesce orhideja palica
45
GREGOR PAVLE SREČO RAJKO
DARKO IGOR VILJEM EDVARD
SERGEJ FILIP DORICA MAKSIMA
MARCELO MAGDA PAVLA MIRO
46

Tipki B, N sta v vrstici pod osnovnim
položajem, z levim kazalcem skočimo navzdol
preko tipke v močno proti desni na tipko b, z
desnim kazalcem pa navzdol proti levi na
tipko n. Kazalca takoj vrnemo na tipki f in j.
47
48
fvfb jmjn frfb juju frvb jumn fvfb jmjn
frfb juju frvb jumn fvfb jmjn frfb juju
brv brv brv nuja nuja nuja bar bar bar
nam nam nam beli beli beli brv brv brv
fvfb jmjn frfb juju frvb jumn fvfb jmjn
bel bes bič bik brk bob boj bol bel bes
nuja nuja brv brv brv nam nam beli
49
bel bes bič bik brk bob boj bol bel bes bič
bik brk bob boj bol bel bes bič bik
nebo bala nada beda napa bela nauk bera
nebo blag nega bled nek naj nebo
bon nebogljen negiben neobdelan noben
boben obalen obravnavano bon nebo
ananas rabarbara malina breskev limona
jabolko borovnica dinja ananas malina
50
BARBARA BREDA BOJANA
VERONIKA NINA POLONA IRENA
BLED KRANJSKA GORA JESENICE
VRBA LJUBELJ MARIBOR VIR IG
51

Tipki T, Z sta v vrstici nad osnovnim
položajem, z levim kazalcem
skočimo navzgor rahlo proti desni
na tipko t, z desnim kazalcem pa
navzgor močno proti levi preko
tipke u na tipko z. Kazalca takoj
vrnemo na tipki f in j.
52
53
ftft jzjz frft jujz fgft jhjz frft jujz fvft jujz frft
jujz fbfb ftft jzjz frft jujz fgft jhjz
tri tri tri zum zum zum teg teg teg zid zid
zid tak tak zel zel tri tri tri zum tri
tele tele zida zida tam tam tema tema zet
zet taka taka zora zora tele tele zida
usta umazan umeten senzor stol steza
strah spoznano rozina zala usta umazan
54
poet, lepa poezija, izvozno podjetje,
zemeljski plaz, zrel trs, poet, poezija,
nezanesljiv neznanec, natančna meritev
zemlje, tuji minister, zanesljiv
tri tri tri zum zum zum teg teg teg zid zid
zid tak tak zel zel tri tri tri zum zum
tele tele zida zida tam tam tema tema zet
zet taka taka zora zora tele tele zida
55
TATJANA MARJETKA AGATA
KATARINA VALENTIN KRISTINA
POLZELA PETROVČE TRBOVLJE
HRASTNIK ZAGORJE TREBNJE
56

Tipka Š je v vrstici nad osnovnim položajem, z
desnim mezincem skočimo navzgor rahlo proti
desni na š. Tipka s piko je pod osnovnim
položajem, z desnim prstancem skočimo
navzdol rahlo proti desni. Ko odtisnemo tipki
š, pika, se takoj vrnemo nazaj na tipki l in č.
Pika je ločilo, zato velja osnovno pravilo, da je
za piko v besedilu vedno presledek. Izjemi sta
rabi pike pri uri (npr. 9.30) in številkah (npr.
10.000).
57
58
lol. čščš lol. čšjš lol. čšjš lol. čšjš lol. čšjš lol.
čšjš lol. čšjš lol. čšjš lol. čšjš
šah. šah. šah. šal. šal. šal. šala. šala. šala.
šef. šef. šef. šah. šah. šah. šal. šal.
šema. šolanje. šotor. šala. šef. šiv. šola.
šapa. šara. šega. šema. šolanje. šotor.
paša. maša. številka. blišč. cestišče.
društvo. graščak. hujši. paša. maša. šest.
59
naštevanje obveščanje odštevanje
piščalka okraševanje pašniki uš
naštevanje
voščilnica. všeč. vštric. všeč. šarkelj.
šampon. ščetka. šala. voščilnica. všeč.
naštevanje obveščanje odštevanje
piščalka okraševanje pašniki uš
naštevanje voščilnica. všeč. vštric.
všeč. šarkelj. šampon. ščetka. šala.
voščilnica. všeč.
60
GAŠPER BOŠTJAN FRANČIŠKA
JOŠT AVGUŠTIN ŠPELA ALEŠ URŠA
ŠOŠTANJ ŠKOFJA LOKA ŠENTILJ
RUŠE GRADIŠČE HODOŠ ŠEMPAS
61
zdaj prinašajo najnovejše počitniške
programe za oddih in razvedrilo. zdaj
splošno preštevanje šolarjev in
študentov je potekalo kar štiri ure.
62
prašen plašč visi na obešalniku.
šoferjeva škoda je spet pokvarjena.
v PORTOROŠKO PRISTANIŠČE je
prispela španska in nato še nemška
jahta.
63

Tipka Ž je na desni strani osnovnega
položaja. Z desnim mezincem
preskočimo tipko ć, odtisnemo ž in
se takoj vrnemo na tipko č.
64
65
čžčž čžjž čžčž čžjž čžčž čžjž čžčž čžjž
čžčž čžjž čžjž čžjž čžčž čžjž čžčž čžjž
žal žal žar žar že žep žig žir žid živ
žoga žolč žreb žulj žeja žal žal žar žar
66
ježa, stražarnica, križanka, veža,
pribežališče, žarišče, žoga, ježa,
žarčenje, želja, luža, mežikanje, metež,
množenje, možgani, rž, žarčenje, želja,
plantaža. plavž. požar. požrešen.
prežganka. sadež. striženje. plantaža.
knjižnica. železnica. žandar. železar.
nožar. živinorejec. knjižnica. železnica.
67
MIKLAVŽ TOMAŽ ŽIVKO BLAŽ
JOŽE NEŽKA ŽIGA ŽELJKO PRIMOŽ
TRŽIČ. MEŽICA. VERŽEJ. ŽIRI.
ŽIROVNICA. RAZKRIŽJE. TRŽIČ.
68
snežni metež, množenje števil, morska ožina,
požrešna žuželka, snežni metež,
igre z žogo so zelo popularne, žoganje na ulicah je
nevarno, igre z žogo so zelo
velika plantaža riža, žajbelj je zdravilen, izžrebani
srečneži, velika plantaža riža,
počitniška doživetja, urejena izložba, pisana žoga,
žandarji, počitniška
69

Tipka Ć je na desni strani osnovnega položaja,
z desnim mezincem stisnemo tipko ć in ga
takoj vrnemo na osnovni položaj. Tipka Đ je
nad osnovnim položajem, z desnim mezincem
skočimo navzgor močno proti desni in se takoj
vrnemo na osnovni položaj.
70
71
čćjć čđčđ čćjć čđčđ čćjć čđčđ čćjć čđčđ
čćjć čđčđ čćjć čđčđ čćjć čđčđ čćjć čđčđ
povrće, voće, dućan, izviđač, gradić,
pronaći, dućančić, domaći, povrće,
72
do viđenja, đak, đurđice, šeširić, čvršće, đurđevdan,
sviđati, do viđenja, đak,
TROJANSKI RAT bio je največi rat u klasičnoj grčkoj
mitologiji. BIO je to
desetogodišnji sukob između GRKA i TROJANACA.
LEGENDA kaže, da
su ga izazvali sami bogovi. ZEUS, ubeđen, da je
zemlja prenaseljena ljudima,
odlući, da se mora naći način, kako da se zemlja
oslobodi svojih stanovnika.
73

Tipka z delilno črtico je pod osnovnim
položajem, pišemo jo z desnim mezincem. S
tipke č skočimo navzdol rahlo proti desni in
mezinec takoj vrnemo na osnovni položaj.
Uporabljamo jo: za deljenje besed po zlogih,
kot vezaj in kot pomišljaj.
74
75
č-čp č-č- č-čp- č-č č-čp č-č- č-čp č-č- č-čp čč- č-čp č-č- č-čp č-č- č-čp č-č- č-čp
DELJENJE BESED PO ZLOGIH
va-ja, de-lo, na-lo-ga, iz-de-lek, pre-pis,
na-rek, va-ja, de-lo, na-lo-ga, iz-de-lek,
ra-ču-nal-nik, in-for-ma-ti-ka, lo-gi-ka, fizi-ka, po-men, ra-ču-nal-nik, lo-gi-ka,
76
ČRTICA KOT VEZAJ (KER VEŽE
BESEDI, NIMA PRESLEDKOV!):
črno-beli film, ekonomsko-politične
razmere, le-ta primer, črno-beli film,
nemško-slovenski slovar, učno-vzgojni
smotri, le-ta vaja, nemško-slovenski
77
ČRTICA KOT POMIŠLJAJ (KER LOČI
BESEDE, JE PRESLEDEK PRED IN ZA
ČRTICO!):
orient – vzhod, plutokrat – denarni
mogotec, rariteta – redkost, orient –
dekada – desetletje, dekadenca –
propad, dekanat – dekanov urad,
78

Tipki W, X pišemo z levim prstancem, navzgor
skočimo na w rahlo proti levi, navzdol pa na x
rahlo proti desni. Tipki Q, Y pišemo z levim
mezincem, navzgor skočimo na q rahlo proti
levi, navzdol pa na y rahlo proti desni, potem
prste takoj vrnemo na osnovni položaj.
79
80
swsw swfw swsw swfw swsw swfw swsw
swfw swsw swfw swsw swfw swsw
wait walk wall war was wash watch week
were what wild work wool wait walk
wait worker workshop window wishful
whatever welcome weak was wait work
81
sxsx sxfx sxsx sxfx sxsx sxfx sxsx sxfx
sxsx sxfx sxsx sxfx sxsx sxfx sxsx sxfx
exact excel except exotic expect expert
extra explode explorer exact excel ex
MEXICO OXFORD LUXEMBURG
KNOXVILLE HALIFAX EXETER EX
82
ayay ayfy ayay ayfy ayay ayfy ayay
ayfy ayay ayfy ayay ayfy ayay ayfy
yacht yard year yearly yellow yes you
young yourself your yard yacht yard
worry money luxury lovely icy
hysteria sawyer gym foyer cowboy
83
aqaq aqfq aqaq aqfq aqaq aqfq aqaq
aqfq aqaq aqfq aqaq aqfq aqaq aqfq
queen quake quiet queue question
quarrel quality quite quicker queen
frequency frequent request requisite
requirement mosquito quad frequency
84
SUNDAY, MONDAY, TUESDAY,
WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY,
JANUARY, FEBRUARY, MARCH,
APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST,
NORWAY, ITALY, SWEDEN,
SWITZERLAND, GERMANY,
85


Za veliko začetnico uporabljamo levi in desni shift
(prestavko), ker prestavimo z male začetnice na
veliko začetnico. Z levim mezincem gremo
navzdol na levi shift (tipka pod Caps Lockom)
takrat, kadar tipka veliko začetnico desna roka. Z
desnim mezincem gremo navzdol na desni shift
(tipka pod tipko Enter) takrat, kadar tipka veliko
začetnico leva roka. Torej, shift uporabljamo vedno
s prosto roko! Tipko shift močno stisnemo,
spustimo jo šele takrat, ko se na ekranu odtisne
velika začetnica!
Za veliko začetnico nikdar ne uporabljamo tipke
Caps Lock! To tipko uporabljamo samo za velike
tiskane črke (verzalke).
86
87
jJa kKa lLa čČa hHa zZa uUa iIa oOa
pPa šŠa nNa mMa žŽa jJa kKa lLa čČa
Janez, Katarina, Luka, Črtomir,
Helena, Zala, Uroš, Igor, Olga, Janez,
88
fFč gGč dDč sSč aAč rRč tTč eEč wWč
qQč bBč vVč cCč xXč yYč aAč fFč
Alenka, Suzana, Darko, Feliks, Gregor,
Tina, Erika, Walt, Boris, Alenka, Suzi,
89
Najprej pogledamo, kje je velika
začetnica, potem se odločimo za
pravi shift!
90
Sava, Ljubljanica, Soča, Iška, Drava, Krka, Bistrica,
Mirna, Sava, Ljubljanica,
Triglav, Šmarna gora, Razor, Mangart, Snežnik,
Kum, Gorjanci, Triglav, Razor,
Države Evrope – Avstrija, Italija, Madžarska,
Švica, Francija, Grčija, Španija,
Portugalska, Velika Britanija, Nemčija, Danska,
Luxemburg, Belgija,
Nizo-zemska, Poljska, Švedska, Norveška, Češka,
Slovenija, Romunija, Irska
91
kik; k,k; kik; k,k; kik; k,k; kik; k,k; kik; k,k; kik;
k,k; kik; k,k; kik; k,k; kik;
delo; naloge; počitek; počitnice; zabava; dolžnosti;
privilegiji; delo; naloge;
lol: l.l: lol: l.l: lol: l.l: lol: l.l: lol: l.l: lol: l.l: lol: l.l: lol:
l.l: lol: l.l: lol: l.l: lol:
ponudba: reklamacija: pogodba: zapisnik:
predmet: priloge: prijava: ponudba:
92
aq1! čp'? aq1! čp'? aq1! čp'? aq1! čp'?
aq1! čp'? aq1! čp'? aq1! čp'? aq1! čp'?
Pridi! Pojdi! Prinesi! Odnesi! Daj!
Vzemi! Pokliči! Pokaži! Preveri! Pridi!
Zakaj? Kje? Komu? Čemu? Kdo?
Koga? Koga? Kaj? Pri kom? S kom?
93

Težji del vaj s številkami in znaki bomo vadili v
nadaljevanju tečaja. Za tiste, ki si boste želeli
sami vaditi pa tole: pomembno je vedeti, s
katerimi prsti pišemo številke in znake: enko
pišemo z levim mezincem, dvojko ravno tako,
trojko in ničlo s prstancema, štirko in devetko
s sredincema, petko, šestko, sedemko in
osemko s kazalcema. Za znake uporabljamo
iste prste kot za številke, dodamo samo levi
oziroma desni shift.
94





vaje za desetprstno slepo tipkanje s spremnimi
besedili: prof. Marija Merčep Stupica,
besedilo v poglavju delovni prostor: prof.
Tatjana Prevodnik,
lektoriranje: prof. Vera Lašič,
fotografije delovnega prostora: prof. Matevž
Kramer,
video posnetki: Simo Angov, Peter Vezjak in
Dragan Stojanović.
95
96

similar documents