Topluluk Başkanı - Hacettepe Üniversitesi

Report
*
*
•
•
Yabancı dil öğrenirken o dilin konuşulduğu
ülkenin kültürünü tanımak,
Farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin
de yabancı dil derslerinde ve ders dışı sosyal
faaliyetlerde (toplu film gösterimi, tiyatro,
gezi, piknik ,konser vb.) birbirlerini tanıyıp
kaynaşmalarını sağlamak,
•
•
•
Yabancı dilde etkinlikler düzenlemek,
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yabancı dil
odaklı organizasyonlar düzenlemek.
Dil öğrenimi odaklı sanatsal ve kültürel geziler,
konferanslar ve ziyaretler gerçekleştirmektir.
*
•
Akademik Danışman
•
Topluluk Başkanı
•
•
Yönetim Kurulu
Topluluk Organları
*
*
*
•
Topluluğumuzda daha önce kayıtlı olan ve
topluluğumuza yeni dahil olan üyelerimizle
birlikte toplam 70’dir.
*
•
•
•
Yüce Koleji – Eğitim Semineri’ne katılım (17.03.2012)
Edebiyat Fakültesi’nde Film Haftası (Almanca) (05-0712. 03. 2012)
• Goethe Institut (Alman Kültür Merkezi)’da Film
gösterisine katılım (14.04.2012)
• Goethe Institut (Alman Kültür Merkezi)’da Dilbilim
Semineri’ne katılım (18.04.2012)
• Goethe Institut (Alman Kültür Merkezi)’da Konsere
katılım (13.05.2012)
Topluluğumuzun dergisinin hazırlıklarının tamamlanması
ve basım aşamasına getirilmesi (02.04.2012 –
20.05.2012)
• Edebiyat Fakültesi’nde Alman Profesör Klaus
GRABENHORST eşliğinde Almanca müzikli sanat
etkinliğine katılım (16.04.2013)
*
*
•
Almanya’da Yükseköğretim Hakkında
Bilgilendirme Toplantısı
•
•
•
Akademik Kariyer Paneli
Bağlantılı ve Farklı Alanlarla ilgili Kariyer
Günleri
Almanca Öğretmenleri ve Sorunları Semineri
•
Eğitimde Kullanılan, Var Olan ve Yeni
Geliştirilen Yöntemler Hakkında Panel
•
Türk Eğitim Sistemi ile Almanya’daki Eğitim Sistemi
Semineri
Alman Profesör ve Sanatçılar Eşliğinde Seminer,
Sanat Etkinlikleri, Konserler
Ankara Atatürk Lisesi (Taş Mektep) Alman Günü
Etkinliğine Katılım
TED Ankara Koleji’ne Gezi ve Gönüllü Staj
Müze ve Antik Kent Gezileri
Şehir içi ve Şehir dışı Turistik ve Kültürel Geziler
*

similar documents