dil

Report
Відділ освіти
Борзнянської РДА
Ядутинська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Всеукраїнський
конкурс
навчально-дослідних
земельних ділянок
L/O/G/O
Керівник
Набок О.І.
1. Планування території навчально-дослідної
земельної ділянки ( розміщення відділків, полів
1
сівозміни, розподіл території ділянки між класами)
2. Зміст і організація роботи (перелік рослин, що
2
3
4
будуть вирощуватися на земельній ділянці; тематика
спостережень та дослідів між класами; список
навчально-наочних посібників, що будуть
виготовлятися; календарні строки і порядок
виконання учнями робіт, графік роботи учнів у
процесі суспільно корисної праці, у тому числі в
період літніх канікул);
3. Керівництво роботою учнів на земельній
ділянці (закріплення вчителів, класних керівників,
за відділками ділянки, графік їх роботи в період
літніх канікул)
4. Матеріальне забезпечення роботи на
земельній ділянці (визначення потреб в інвентарі,
обладнанні, добривах, посівному і посадковому
матеріалах, кормах для тварин та ін.).
Відділки
польових та овочевих
культур
У відділках польових та овочевих
культур, в системі сівозмін
вирощувалися основні
сільськогосподарські культури
даної зони (картопля,
морква,буряк,квасоля,
кукурудза, огірки, кабачки,
капуста,горох, петрушка, кріп,
майоран ).
На даний час у школі проведені
польові роботи по збиранню
польових та овочевих культур.
Відділки
плодово-ягідних
культур
У відділку плодово-ягідних
культур (сад, кущі,)
вирощуються
районовані і місцеві сорти
плодових і ягідних культур, а
також нові для даної місцевості
плодово-ягідні культури,
проводиться
дослідницька робота з ними
(вишні, яблуні, груші,
смородина, аґрус,
шипшина,глід).
Підбілено плодово-ягідні
дерева, обрізано сухі гілки.
Квітково-декоративні
відділки
Квітково-декоративний
відділок складається з
ділянки одно -, дво - та
багаторічних квіткових рослин,
квітників (клумби) та
декоративних насаджень.
Весно підготовлено грунт на
квітниках, висіяно та
висаджено розсаду квітів.
Протягом літа вели догляд за
квітами. На клумбах також
вирощуємо лікарські
рослини(нагідки, ромашка
лікарська, м’ята, меліса)
Навчально-дослідна ділянка займає важливе місце у навчальновиховному процесі школи, адже саме тут діти пізнають різноманітність
рослинного та тваринного світу, вчаться любити природу, бережно
відноситися до кожної живої істоти. Тут прищеплюється в дітей любов до
праці, вміння цінувати свою працю та працю інших.
Навчально-дослідна ділянка - це біологічна лабораторія під відкритим
небом, де учні проводять багато практичних занять, заготовляють гербарії,
роздатковий матеріал для своїх менших товаришів.
У Ядутинській загальноосвітній школі навчально-дослідна ділянка має
такі відділки: овочевих культур, польових культур, плодово-ягідних культур,
квітково-декоративний, дендрологічний.
Навчально-дослідна ділянка має пізнавальне та виховне значення.
Діти знайомляться з дослідним матеріалом, опрацьовують його. Вчаться
робити висновки.
Паспорт
Навчально-дослідної земельної ділянки
Ядутинскьої ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянського району
Завідувач ділянкою Набок Ольга Іванівна, вчитель біології , стаж – 36 років
1. Площа дослідної ділянки – 2 га
а) розміщення ділянки – біля школи;
б)відділки ділянки:
польових культур - 0,08 га;
овочевих культур – 0,08 га;
плодово-ягідних культур – 0,8 га;
квітково-декоративних – 0,1 га;
колекційний – 0,01 га;
дендрологічний – 0,05 га;
виробничий – 0,88 га.
2. Проведення дослідницької роботи:
Кількість дослідів – 15.
3. Документація ділянки:
Річний план роботи – 1;
Польовий журнал – 1;
Щоденники спостережень – 15.
4. Позакласна робота на навчально-дослідній ділянці:
Гуртки еколого-натуралістичного профілю:
а) Юні квітникарі – 15 учнів;
б) Юні знавці лікарських рослин – 15 учнів:
в) Юні біохіміки – 15 учнів.
5. Матеріальна база для роботи на навчально-дослідній ділянці: сільськогосподарський інвентар, трактор.
Директор школи
І.В.Шостак
Ротаційна таблиця в овочевому відділку
Поля
Роки
І
ІІ
ІІ
ІV
2008
Ст. буряк
Помідори
Капуста
Морква
2009
Морква
Ст. буряк
Помідори
Капуста
2010
Капуста
Морква
Ст. буряк
Помідори
2011
Помідори
Капуста
Морква
Ст. буряк
2012
Ст. буряк
Помідори
Капуста
Морква
Ротаційна таблиця в польовому відділку
Поля
Роки
І
ІІ
ІІ
ІV
2008
Картопля
Квасоля
Кукурудза
Просо
2009
Просо
Картопля
Квасоля
Кукурудза
2010
Кукурудза
Просо
Картопля
Квасоля
2011
Квасоля
Кукурудза
Просо
Картопля
2012
Картопля
Квасоля
Кукурудза
Просо
Відділок овочевих культур
№ Назва об’єкта, Площа,
п/п культура, сорт га
Тема роботи чи досліду
Строки
Хто
виконання виконує
1.
Поле 1. Ст.
буряк
0, 02 га
1. Вплив способів посву на урожай
столових буряків
Квітень
Учні 7 кл.
2.
Поле 2.
Помідори
0,02 га
1. Вплив пасинкування на урожай
помідорів
Червень
Учні 6 кл.
3.
Поле 3.
Капуста
0,02 га
1.Вплив вологості на ріст і розвиток Вересень
рослин.
Учні 7 кл.
4.
Поле 4.
Морква
0,02 га
1.Вплив строків посіву на врожай
моркви.
Учні 7 кл.
Квітеньсерпень
Відділок польових культур
№ Назва
п/п об’єкта,
культура,
сорт
1. Поле 1.
Картопля,
сорт
Невська
2. Поле 2.
Квасоля
3.
4.
Поле 3.
Кукурудза
Поле 4.
Просо
Площа, га Тема роботи чи досліду
Строки
Хто
виконання виконує
0,02 га
1. Вплив яровизації бульб картоплі
на терміни появи сходів
Квітень
Учні 7
кл.
0,02 га
1.Вплив якості насіння на ріст і
врожайність квасолі.
Березень
Учні 5
кл.
0,02 га
1.Вплив додаткового запилення на
урожай кукурудзи.
1.Вплив прорідження проса на
урожай.
Липень
Учні 7
кл.
Учні 7
кл.
0,02 га
Квітеньсерпень
Відділок плодово-ягідних культур
№ Назва
п/п об’єкта,
культура,
сорт
Площа, га Тема роботи чи досліду
Строки
виконання
Хто
виконує
1.
Яблуня
0,4 га
1.Вплив внесення добрив на
урожайність плодових дерев.
Вересеньжовтень
Учні 10
кл.
2.
Слива
0,2 га
1.Посадка молодих плодових
дерев та догляд за ними.
Березень
Учні 7
кл.
3.
Вишня
0,2 га
1.Посадка молодих плодових
дерев, догляд за ними.
Березень
Учні 7
кл.
Квітково-декоративний відділок
№ Назва
п/п об’єкта,
культура,
сорт
1. Хоста
2.
Однорічні
квіткові
рослини
3.
Горщики з
кімнатними
рослинами
Площа, га Тема роботи чи досліду
Строки
Хто
виконання виконує
0,3га
1.Розмноження хости
вегетативним шляхом.
Березеньвересень
Учні 7 кл.
0,7 га
1.Вплив якості насіння на час
проростання насіння
Березеньквітень
Учні 5-11
кл.
1.Вплив поливу та підживлення
на ріст кімнатних квітів
Протягом
року
Учні 11 кл.
Дендрологічний відділок
№
п/п
Назва об’єкта, Площа,
культура, сорт 0,05 га
Тема роботи чи досліду
Строки
виконання
Хто
виконує
1.
Ялина
звичайна
Протягом
року
Учні 7
кл.
2.
Яловець
звичайний
Туя західна
Фенологічні спостереження за
ялиною звичайною. Вивчення
будови шишок і хвої.
Вивчення будови плодів –
шишкоягід.
Фенологічні спостереження за туєю.
Протягом
року
Протягом
року
Учні 7
кл.
Учні 5
кл.
3.
Щоденник дослідницької роботи
Учнів 7 класу
Ядутинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Борзнянського району
Чернігівської області
по досліду: «Вплив додаткового запилення на
урожай кукурудзи»
2012 рік
Особистий склад ланки:
•Богдан Аліна – ланкова
•Калинська Діана
•Кудряшов Едуард
•Шевченко Дмитро
•Галепа Анна
Культура – КУКУРУДЗА
Сорт – Буковинська 3
Характеристика рельєфу і ґрунту
Рельєф – рівний
Ґрунти – супіщані, дерново-підзолисті
Тема досліду: «Вплив додаткового запилення на урожай кукурудзи».
Мета досліду: дослідити, як впливає додаткове запилення на урожай
кукурудзи
Схема досліду:
І варіант – без запилення
ІІ варіант – з додатковим запиленням
Дослід проводиться в трьох повторностях
Площа ділянки:
а) контрольної – 0, 01 га;
б) дослідної – 0,01 га.
Місце проведення досліду:
поле №1, польова сівозміна
Характеристика культури
Кукурудза – однорічна перехреснозапильна рослина родини
Злакових. Стебло міцне, з багатьма листками. На верхівці стебла
містяться чоловічі квітки, зібрані в суцвіття волоть, а в пазухах
листків розвиваються жіночі квітки, зібрані в початки. Плід –
зернівка. Коренева система – мичкувата, дуже розгалужена. Корені
кукурудзи проникають в грунт до 2 метрів. Рослина утворює
надземні повітряні корені, які мають велике значення в її захисті від
вилягання і ламання стебел при сильних вітрах, а також збільшують
постачання рослин водою і поживними речовинами. Кукурудза –
рослина південна. Насіння проростає при t 10 – 12о С. сходи
з’являються на 10 – 12 день. Це світлолюбива рослина короткого дня,
не переносить затінення.
План агрозаходів
№
Назва заходу
п/п
Термін виконання
контрольної
дослідної
1.
Підготовка грунту
ІІ д. квітня
ІІ д. квітня
2.
Підготовка насіння
ІІІ д. квітня
ІІІ д. квітня
3.
Посів
ІІІ д. квітня
ІІІ д. квітня
4.
Рихлення міжрядь
ІІ д. травня
ІІ д. травня
5.
Проривка
І д. червня
І д. червня
6.
Підгортання
ІІ д. червня
ІІ д. червня
7.
Підживлення
ІІ д. червня
ІІ д. червня
8.
Запилення
ІІ д. липня
ІІ д. липня
9.
Збір урожаю
ІІ д. вересня
ІІ д. вересня
Щoденний облік роботи
№
Дата виконання
Зміст роботи
п/п
контрольної
дослідної
1.
Підготовка грунту
10.04
10.04
2.
Підготовка насіння
18.04
18.04
3.
Посів
20.04
20.04
4.
Рихлення міжрядь
11.05
11.05
5.
Проривка
08.06
08.06
6.
Підгортання
11.06
11.06
7.
Підживлення
14.06
14.06
8.
Запилення
16.07
16.07
9.
Збір урожаю
21.09
21.09
Схема фенологічних спостережень
№
п/п
Зміст спостережень
Дата спостережень
контрольна
дослідна
1.
Поява сходів
07.05
07.05
2.
Кущіння
14.05
14.05
3.
Вихід в трубку
18.06
18.06
4.
Колосіння
02.07
02.07
5.
Цвітіння
16.07
16.07
6.
Молочна стиглість
02.08
02.08
7.
Воскова стиглість
20.08
20.08
8.
Повна стиглість
18.09
16.08
Наслідки досліду
Дата
З контрольної
ділянки (ц)
В
перерахунку
на 1 га (ц)
З дослідної
ділянки (ц)
В
перерахунку
на 1 га (ц)
21.09
125 кг
100 ц/га
151 кг
120,8 ц/га
Висновки по досліду
Найкращий результат одержали з ділянки,
де проводили додаткове запилення кукурудзи

similar documents