Ortaö*retime Geçi* Sisteminde Uygulanacak Puan Hesaplama Sistemi

Report
MEB tarafından 23.10.2013 tarihinde yapılan son açıklamaya göre şimdilik en son hali

Merkezi sınavda her branştan 20 soru sorulup 40 dakika süre verilerek
ayrı oturumlar halinde sınavlar gerçekleştirilecektir.
•
Yeni sistemde, öğrencilerin sınavla kayıt yaptırılan okullara girebilmeleri için
kullanılacak puana Yerleştirmeye Esas Puan denilmektedir.
•
Yerleştirmeye Esas Puan, okul notlarının ağırlıklı ortalaması ve Merkezi Sınav
Puanlarının birleştirmesiyle oluşur.
•
Merkezi Sınav Puanı 700’lük sisteme dönüştürülür, 6ncı, 7nci ve 8inci sınıfların
Yıl Sonu Başarı Puanları ile toplanarak ikiye bölünür.
•
Kısaca; tüm notları 100 olan bir öğrenci için 300 puan okuldan, merkezi
sınavlarda tüm soruları doğru cevaplamışsa 700 puan sınavlardan geliri ve
toplam 1000 puan ikiye bölündüğünde Yerleştirmeye Esas Puan 500 olarak
bulunur.
•
Sonuç olarak, tüm öğrenciler için yerleştirme puanı 500 üzerinden
hesaplanacak ve bu puanın %30’u okuldan, %70’İ merkezi sınavlardan
gelecektir.
 Ağırlıklı
Not Ortalaması
Ağırlıklı not ortalaması okullarda alınan notların
ortalaması kullanılarak elde edilecek yıl sonu başarı
puanlarının hesaplanması ile elde edilir.
 Ağırlıklandırılmış
Ortak Sınav Puanı (AOSP)
Merkezi sınavlarda öğrencinin yaptığı doğrulara
göre elde edilen branş puanlarını «Ağırlık Katsayıları»
ile çarparak hesaplayacağımız merkezi sınav puanıdır.





Her bir branş için; okulda öğretmenin verdiği tüm notlara ek olarak,
merkezi olarak yapılan sınavda o branştan alınan not da dahil
edilerek hesaplanan branş not ortalaması, o dönemin karne
notudur.
İki dönem karne notlarının ortalaması, o branşın yıl sonu notudur.
Yıl sonu notlarının, haftalık ders saati ile çarpımları ağırlıklı notları,
Ağırlıklı notların toplamının, toplam ders saatine bölümü ağırlıklı
not ortalamasını ,
İki dönemin ağırlıklı ortalamalarının ortalaması YIL SONU BAŞARI
PUANINI verir.
Branşın
dönem not
ortalaması
Branşın
1.dönem
ağırlıklı notu
1.Dönemin
Not
ortalaması
Yıl sonu not
ortalaması



Her branşta 20 soru olduğu için, öğrencilerin her doğru cevapları 5
puan olarak notuna katkıda bulunacaktır.
Örneğin; matematikten sorulan 20 soruda 12 doğrusu olan bir
öğrencinin 12x5=60 olarak yazılı notu hesaplanacak ve okul not
ortalamalarında kullanılacaktır.
Merkezi yazılılarda alınan notlar hem okul not ortalamasına etki
edecek, hem de Merkezi Sınav Puanı hesabında kullanılacaktır


MEB tarafından merkezi olarak yapılan sınavlarda soru gelen branşlar
için ağırlık katsayıları belirlenmiştir.
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı, bu katsayılar kullanılarak
hesaplanacaktır.






Türkçe…………………………………………… 4
Matematik……………………………………… 4
Fen ve Teknoloji…………………………… 4
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük…. 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi…………… 2
Yabancı Dil……………………………………. 2
DİKKAT : Yukarıdaki tabloda Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP), anlaşılması kolay olsun diye 100
üzerinden hesaplanmış ve Ağırlıklı Not Ortalamasına benzer şekle dönüştürülmüştür. MEB-23.10.2013 tarihli
açıklamasında bu puanın 700 üzerinden hesaplanacağını duyurduğu için elde edilen sonuç 7 ile çarpılmıştır!
Yaklaşık olarak;
 700 puan üzerinden hesaplanan Ağırlıklandırılmış Ortak
Sınav Puanı(AOSP)’de doğru olarak işaretlenen
 her bir Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji cevabı 3,9
puan kazandırırken,
 her bir Yabancı Dil, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi cevabı 1,9 puan kazandıracaktır.

Meraklısına; iki defa yapılan merkezi sınavda her branştan toplam 40ar soru sorulmuş olacağı için;
(Tur) 403,889 + (Mat) 403,889 + (Fen) 403,889 + (İnk) 401,944 + (Din) 401,944 + (Dil) 401,944 = 699,96
 İki
ayrı ağırlıklı puan demiştik,
 İlki okul notlarıyla hesaplanan Yıl Sonu Başarı
Puanlarını(YSBP) bulmamızı sağladı,
 ikincisi merkezi sınavlardan elde edilen
Ağırlıkandırılmış Ortak Sınav Puanı(AOSP)
 Şimdi bunları birleştirecek ve ikiye bölerek
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN’ımızı hesaplayacağız.

similar documents