KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Report
Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
HAYATBOYU ÖĞRENME
PROGRAMI
Ahmet KATIKSIZ
Avrupa Birliği’nin Eğitim
Alanındaki Ortak Politikası
Eğitimin tüm düzeylerine erişim
Fırsat eşitliği
Bilgi ve insan değişimi
İşbirliği
Eğitim odaklı geliştirme (yöntem ve politika)
Dayanışma
Girişimcilik
Kültürlerarası öğrenme
AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI
AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI
HAYATBOYU
ÖĞRENME
PROGRAMI
GENÇLİK
PROGRAMI
HAYATBOYU ÖĞRENME
PROGRAMI
COMENIUS
ÖRGÜN
EĞİTİM
GRUNDTVIG
YETİŞKİN
EĞİTİMİ
(Yaygın Eğitim)
LEONARDO
DA VINCI
MESLEKİ
EĞİTİM
ERASMUS
YÜKSEK
ÖĞRENİM
SUNUMA
BAŞLAMADAN ÖNCE
BİRAZ HAZIRLANALIM 
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
ÖRGÜN EĞİTİM
KURUMLARI?
Anaokulları
Uygulamalı Anaokulları
Yuvalar/Kreşler (3-6 yaş grubu)
Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitim Merkezleri
1.2.3. Kademe Okullar
Meslek Orta Okulları ve Liseleri
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
YAYGIN EĞİTİM
KURUMLARI?
Örgün Eğitim Kurumları dışında kalan yaygın eğitim ile iştigal eden
tüzel kişilikler. Valilikler, Belediyeler, Halk Eğitim Merkezleri, STK’lar..
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
MESLEKİ EĞİTİM
KURUMLARI?
Meslek Orta Okulları
Meslek Liseleri
Meslek Yüksek Okulları
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
GENÇ, YETİŞKİN KİMDİR?
GENÇ: 13-30 Yaş Arasındaki Herkes
YETİŞKİN: Yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkes.
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
TEKLİF ÇAĞRISI NEDİR?
O yıl içerisinde yürütülecek olan Tüm Hayatboyu Öğrenme Programı
ve alt programları hakkında detaylı teknik bilgi veren dosyadır.
Avrupa Komisyonu Genel bir Teklif Çağrısı yayınlar.
Ulusal Ajans ise buna ilaveten Ulusal Teklif Çağrısı yayınlar.
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
“ÖNCELİKLER” NE DEMEK?
Başvurulacak olan projeler için; Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans
kendi önceliklerini yayınlar. Bu önceliklerde (konu, hedef kitle,
bölge, kurum türü) olan başvurular değerlendirme sürecinde
ek puan alır.
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
ORTAK, SESSİZ ORTAK
KİMDİR?
ORTAK:
Projenin resmi tarafı olan ve bütçesinden yararlanabilen kurumlardır.
SESSİZ ORTAK:
Projeye katkıda bulunan ancak bütçeden yararlanmayan
iştirakçilerdir.
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
MERKEZİ VE ULUSAL
BAŞVURU NE DEMEK?
MERKEZİ BAŞVURU:
Avrupa Komisyonu’na (Brüksel’e) yapılan başvurular.
ULUSAL BAŞVURU:
Ulusal Ajans’lara yapılan başvurular.
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
ÜRÜN, ÇIKTI NE DEMEK?
Yaygınlaştırılabilir ve uygulanabilir tanımlayıcı veya somut çıktı
- genel bir rapor
- konferans
- CD
- çıraklar tarafından üretilmiş somut bir ürün
- herhangi bir MEÖ alanındaki eğitim metodu
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
SABİT ORAN NE DEMEK?
SABİT ORAN:
Bütçede; kişi sayısı ve süre ile çarpılan sabit para miktarlarıdır.
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
HAREKETLİLİK NEDİR?
Projedeki başka bir ortağın düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere
yapılan bir yurtdışı seyahatidir.
BAŞLAMADAN ÖNCE;
ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ
PROJE NEDİR?
Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı
hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması
sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.
Proje Faaliyetlerin Kendisi Değildir!
BAŞLAMADAN ÖNCE;
SUNUMDAKİ SİMGELER
DİL
ŞARTI
KPDS 60
KATILIM İÇİN DİL ŞARTI GEREKMEKTEDİR.
BAŞVURU FORMU İNGİLİZCE OLMALIDIR.
BAŞVURU FORMU TÜRKÇE OLMALIDIR.
BAŞLAYABİLİRİZ…
Comenius, Grundtvig ve
Leonardo Da Vinci Programı
kapsamında bir çok alt
programı destekleyen ortak
bazı programlar
bulunmakta…
Bunlar;
HAZIRLIK ZİYARETLERİ
İRTİBAT KURMA
SEMİNERLERİ
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
COMENIUS
GRUNDTVIG
LDV
COMENIUS
GRUNDTVIG
LDV
COMENIUS
GRUNDTVIG
COMENIUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI
DİL
ŞARTI
VAR!
HAZIRLIK ZİYARETLERİ
Ulusal Ajans'a sunulacak projelere hazırlık yapmak amacıyla kuruluşlara, proje
ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma planı hazırlamaları ve başvuru formu
ile diğer gerekli dokümanları birlikte doldurmaları için sağlanan bir imkandır.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Programa Göre Uygun Hedef Kitlesi
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Bir AB üyesi ortak
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Tüzel Kişilikler
NASIL BAŞVURULUR?
Gönderen Kuruluş kendi Ajansına Başvurur
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
Hareketlilik: 1 – Faaliyet Süresi: 1-5 Gün
SON BAŞVURU TARİHİ
1 NİSAN, 1 TEMMUZ, 1 EYLÜL, 1 KASIM
COMENIUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI
DİL
ŞARTI
VAR!
İRTİBAT SEMİNERLERİ
Ulusal Ajans LLP Programı kapsamında sunulacak projeler için ortak bulmak üzere
sağlanan bir imkandır. Toplantıları Ulusal Ajanslar düzenler.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Programa Göre Uygun Hedef Kitlesi
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Ulusal Ajanslar düzenler
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Tüzel Kişilikler
NASIL BAŞVURULUR?
Gönderen Kuruluş kendi Ajansına Başvurur
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
Hareketlilik: 1 – Faaliyet Süresi: 1-5 Gün
SON BAŞVURU TARİHİ
Açılan Çağrılarda yazar.
DİL
ŞARTI
COMENIUS, GRUNDTVIG
VAR!
HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI
Örgün ve Yaygın Eğitim alanındaki kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere
yurtdışında açılmış olan kurslara katılma fırsatı sunar.
Leonardo Da Vinci Programı’nda yoktur.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Öğretmenler, Öğrenciler ve Yetişkinler
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Kursu düzenleyen kurumdan kabul yazısı
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Bireysel Başvuru
NASIL BAŞVURULUR?
Avrupa Komisyonun veritabanına kayıtlı kurslar
seçilerek ajansa başvurulur
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
Hareketlilik: 1 – Faaliyet Süresi: 5 Gün – 6 Hafta
SON BAŞVURU TARİHİ
16 OCAK - 30 NİSAN - 17 EYLÜL
COMENIUS
PROGRAMI
DİL
ŞARTI
COMENIUS PROGRAMI
YOK!
OKUL ORTAKLIKLARI
Projenin odaklandığı konu kapsamında yapılacak çalışmalar aracılığıyla; öğrenci ve
öğretmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
2 TARAFLI veya ÇOK TARAFLI Projeler Düzenlenebilir.
DİKKAT! 2 Taraflı Projelerde Öğrenci Zorunlu. 6+2 veya 20+4 hareketlilik yapılır!
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Öğretmenler, Öğrenciler
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Kursu düzenleyen kurumdan kabul yazısı
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Okul öncesi ve 1-2-3. Kademe örgün eğitim
kurumları
NASIL BAŞVURULUR?
Her ortak kendi Ulusal Ajansına başvurur.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
Hareketlilik: 4-8-12-24
SON BAŞVURU TARİHİ
21 Şubat
DİL
ŞARTI
COMENIUS PROGRAMI
KPDS 60
COMENIUS ASİSTANLIĞI
Öğretmen Adaylarının, yabancı dil, farklı ülkeler ve eğitim sistemleri hakkındaki
bilgilerini artırmak ve öğretme becerilerini geliştirmektir.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Öğretmen adayları. 3. Veya 4. Sınıf öğrencileri veya
mezunlar
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Ortaklık yok
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Bireysel Başvuru
NASIL BAŞVURULUR?
Başvuru Ulusal Ajansa yapılır. Ulusal Ajanslar kendi
aralarında eşleştirme yapar.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
13-45 Hafta
SON BAŞVURU TARİHİ
31 Ocak
DİL
ŞARTI
COMENIUS PROGRAMI
YOK!
BİREYSEL ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
Öğrencilerin bir eğitim süresini yurtdışında bir okulda ve ev sahibi bir ailenin
yanında ikamet ederek geçirmesine olanak sağlayan bir faaliyettir.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Öğrenciler (En az 14 Yaşında)
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
En az 1 Ev Sahibi Ortak
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Okul öncesi ve 1-2-3. Kademe örgün eğitim
kurumları
NASIL BAŞVURULUR?
Gönderen Kuruluş kendi Ulusal Ajansına başvurur.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
3-10 Ay
SON BAŞVURU TARİHİ
03 Aralık
DİL
ŞARTI
COMENIUS PROGRAMI
YOK!
BÖLGESEL ORTAKLIKLAR - REGIO
Okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan yerel ve bölgesel kuruluşlar
arasındaki ortaklaşa çalışmaları ve bölgeler arası işbirliğini destekleyerek,
eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmektir.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve proje ortağı
çalışanları
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Yerelden en az 1 ortak ve yurtdışından en az 1 ortak
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
NASIL BAŞVURULUR?
Koordinatör kendi Ulusal Ajansına başvurur.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
Proje Süresi 2 Yıl
SON BAŞVURU TARİHİ
21 Şubat
GRUNDTVIG
PROGRAMI
DİL
ŞARTI
GRUNDTVIG PROGRAMI
YOK!
ÖĞRENME ORTAKLIĞI
Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri, yetişkin eğitimi alanında faaliyet
gösteren kuruluşlar arasında küçük ölçekli işbirliği faaliyetleridir.
Hareketliliğin 24 olması durumunda katılımcıların 16'sı farklı öğreniciler olmalıdır.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Yetişkin eğitimi aktörleri ve öğreniciler
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Türkiye dahil en az 3 ülke
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Örgün eğitim kurumu dışındaki tüzel kişiler
NASIL BAŞVURULUR?
Her ortak Ulusal Ajansına başvurur.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
4-8-12-24 Hareketlilik
SON BAŞVURU TARİHİ
21 Şubat
DİL
ŞARTI
GRUNDTVIG PROGRAMI
KPDS 50
GRUNDTVIG ASİSTANLIĞI
Mevcut görevi itibarıyla yetişkin eğitimi yapan kişiler veya gelecekte bu alanda
görev alacak kişilerin, Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye herhangi bir
ülkedeki bir yetişkin eğitimi kuruluşunda Grundtvig Asistanı olarak görev
yapmasıdır.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Tüm Yetişkinler
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Bir Ev Sahibi Kurum ve bir Gönderen Kurum
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Bireysel Başvuru
NASIL BAŞVURULUR?
Kişi; bireysel olarak kendi Ulusal Ajansına başvuru
yapar.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
85 Gün – 45 Hafta
SON BAŞVURU TARİHİ
28 Mart
DİL
ŞARTI
GRUNDTVIG PROGRAMI
YOK!
ÇALIŞMA GRUPLARI
Grundtvig Çalışma Grupları, yetişkin öğrenicilerin Hayatboyu Öğrenme Programı
(LLP)’na üye başka bir ülkede düzenlenen Çalışma Gruplarına (öğrenme
faaliyetleri, eğitim atölyeleri ve seminerler gibi) katılmalarına imkan sağlayan bir
faaliyettir.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Tüm Yetişkinler (en az 10 en fazla 20 katılımcı)
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Ortaklık Yok
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Örgün eğitim kurumu dışındaki tüzel kişiler. Veya
katılmak üzere bireysel başvuru
NASIL BAŞVURULUR?
Ev sahibi kendi Ajansına başvurur. Bireysel olarak da
katılımcı kendi Ajansına başvurabilir.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
5-10 Gün (Yolculuk Hariç)
SON BAŞVURU TARİHİ
21 Şubat
DİL
ŞARTI
GRUNDTVIG PROGRAMI
KPDS 50
ZİYARET VE DEĞİŞİMLER
Yetişkin Eğitimi ile ilgili: İş Başı Eğitimi, Gözlem, Konferans Seminer, Fuar gibi
etkinliklere katılım fırsatı sunar.
(Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti hariç!)
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Yetişkin eğitimi alanında çalışan herkes
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
EV SAHİBİ KURULUŞTAN KABUL BELGESİ (Konferans
veya Seminer için Faaliyet Programı yeterli)
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Bireysel Başvuru
NASIL BAŞVURULUR?
Kişi; bireysel olarak kendi Ulusal Ajansına başvuru
yapar
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
1 Gün – 12 Hafta
SON BAŞVURU TARİHİ
16 OCAK - 30 NİSAN - 17 EYLÜL
DİL
ŞARTI
GRUNDTVIG PROGRAMI
YOK!
GÖNÜLLÜ HİZMETİ
Grundtvig Çalışma Grupları, yetişkin öğrenicilerin Hayatboyu Öğrenme Programı
(LLP)’na üye başka bir ülkede düzenlenen Çalışma Gruplarına (öğrenme
faaliyetleri, eğitim atölyeleri ve seminerler gibi) katılmalarına imkan sağlayan bir
faaliyettir.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
50 Yaş üzeri yetişkinler
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Farklı ülkelerden 2 ortak
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
Örgün eğitim kurumu dışındaki tüzel kişiler. Veya
katılmak üzere bireysel başvuru
NASIL BAŞVURULUR?
Her ortak kendi Ulusal Ajansına başvurur.
Her ortak bir diğerinden gönüllü alır.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
3-8 Hafta
SON BAŞVURU TARİHİ
28 Mart
LEONARDO DA VINCI
PROGRAMI
DİL
ŞARTI
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
YOK!
ORTAKLIKLAR
"Leonardo Ortaklıkları" proje tabanlı bir faaliyettir. Ortaklık faaliyetinde ürün ya
da çıktı amaçlı ve işbirliğini kuvvetlendirici nitelikte ortaklıklar oluşturulacak ve bu
amaca yönelik çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmelidir.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Mesleki eğitim ve meslek grupları dahilindeki
herkes
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
Türkiye dahil en az 3 ülke (projede sessiz ortak
bulunabilir) Türkiye'den en fazla 3 ortak olabilir.
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI, İŞLETMELER,
STK'LAR, ODALAR, KAMU KURUMLARI
NASIL BAŞVURULUR?
HER ORTAK KENDİ ULUSAL AJANSINA BAŞVURUR.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
4-8-12-24 Hareketlilik
SON BAŞVURU TARİHİ
21 Şubat
DİL
ŞARTI
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
YOK!
HAREKETLİLİK - IVT
Meslekî eğitimle ilişkili olanların, belirli süre için AB’ye üye bir ülkedeki
kurum/kuruluşa gönderilmesidir.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Meslek lisesi, Mesleki eğitim merkezi öğrencileri
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
TÜRKİYE HARİÇ EN AZ 1 AB ÜYESİ ORTAK
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI, İŞLETMELER,
STK'LAR, ODALAR, KAMU KURUMLARI
NASIL BAŞVURULUR?
GÖNDEREN KOORDİNATÖR KURULUŞ KENDİ
ULUSAL AJANSINA BAŞVURUR.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
2-39 Hafta
SON BAŞVURU TARİHİ
01 Şubat
DİL
ŞARTI
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
HAREKETLİLİK - PLM
Meslekî eğitimle ilişkili olanların, belirli süre için AB’ye üye bir ülkedeki
kurum/kuruluşa gönderilmesidir.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
İşsizler, Çalışanlar, Tecrübesi az olanlar
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
TÜRKİYE HARİÇ EN AZ 1 AB ÜYESİ ORTAK
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI, İŞLETMELER,
STK'LAR, ODALAR, KAMU KURUMLARI
NASIL BAŞVURULUR?
GÖNDEREN KOORDİNATÖR KURULUŞ KENDİ
ULUSAL AJANSINA BAŞVURUR.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
2-26 Hafta
SON BAŞVURU TARİHİ
01 Şubat
YOK!
DİL
ŞARTI
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
HAREKETLİLİK - VETPRO
Meslekî eğitimle ilişkili olanların, belirli süre için AB’ye üye bir ülkedeki
kurum/kuruluşa gönderilmesidir.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Eğitimden sorumlu kişiler, meslekî eğitim
planlayıcıları ve yöneticileri, öğretmenler vb.
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
TÜRKİYE HARİÇ EN AZ 1 AB ÜYESİ ORTAK
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI, İŞLETMELER,
STK'LAR, ODALAR, KAMU KURUMLARI
NASIL BAŞVURULUR?
GÖNDEREN KOORDİNATÖR KURULUŞ KENDİ
ULUSAL AJANSINA BAŞVURUR.
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
1-6 Hafta
SON BAŞVURU TARİHİ
01 Şubat
YOK!
DİL
ŞARTI
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI
YOK!
YENİLİK TRANSFERİ
Yenilik Transferi, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla
daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci projeleri ya da başka yenilikçi proje
sonuçlarının yeni ülkelere, ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan
çok ortaklı projelerdir.
KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?
Mesleki eğitim ve meslek grupları dahilindeki
herkes
ORTAKLIK KOMPOZİSYONU
TÜRKİYE DAHİL EN AZ 2 ÜLKE
KİMLER BAŞVURUDA
BULUNUR?
MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI, İŞLETMELER,
STK'LAR, ODALAR, KAMU KURUMLARI,
ÜNİVERSİTELER
NASIL BAŞVURULUR?
YENİLİK TRANSFERİNİN YAPILACAĞI ÜLKE KENDİ
ULUSAL AJANSINA BAŞVURUR
HAREKETLİLİK VE FAALİYET
EN FAZLA 2 YIL
SON BAŞVURU TARİHİ
31 Ocak
www.ua.gov.tr

similar documents