dgs - Yediiklim Zonguldak & Zonguldak Kpss

Report
• Meslek YO ve AÖF Ön lisans programları
mezunlarının Lisans Öğrenimine Geçiş
Sınavıdır.
• ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.
• Sınav başvuruları mayıs ayının ikinci ve üçüncü
haftasında kabul edilmekte olup sınav genellikle
temmuz ayının ilk hafta sonu uygulanmaktadır.
• Sınav sonunda kazananlar okul kayıtlarını eylül
ayının ilk haftasında yaptırmalıdır.
• Sınav 40 İl merkezinde yapılıyor
• Sayısal ve Sözel yetenek sorularından oluşan
sınavda 160 soru ve 3 saat (180 dk.) süre
verilmektedir.
• Sınav puanının hesaplanmasında ön lisans
programı mezuniyet ortalaması hesaba
katılmaktadır.
• DGS tercihleri internet ortamında
yapılmaktadır.
• Kazananlara Lisans Öğrenimine hazırlık programı
(İNTİBAK) uygulanmaktadır. Bu programda amaç 1.
ve 2. sınıftan eksik olan derslerini tamamlamaktır.
• Bir yıl süren hazırlık aşamasını geçen veya en çok
2 dersten kalan öğrenciler 3.sınıfa kaydını
yaptırır.
• Yabancı dil ile öğretim yapan Lisans programlarını
kazanan adayın Yabancı Dil muafiyet sınavını
geçmesi veya bir yıl Yabancı Dil hazırlık okuması,
ardından Lisans öğrenimine Hazırlık dönemine
geçiş yapması gerekmektedir.
• Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olanlar
ÖSYM’ce aynı adlı başka bir üniversite
programına yerleştirilebilir.
• Son sınıf öğrencilerinin DGS’ye girme hakkı vardır.
• AÖF ve Ön Lisans programlarından mezun
olanların kendi alanlarındaki AÖF Lisans
programına devam etmek isteyenler yalnızca
kayıt yaptırarak AÖF Lisans programına kayıt
yaptırabilirler.
Sınavda Sayısal Mantık ve Sözel içerikli
akıl yürütme(Muhakeme) soruları
sorulmaktadır.
DGS-SAYISAL YETENEK
SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMLARI
2000
DGS
2001
DGS
2002
DGS
2003
DGS
2004
DGS
2005
DGS
2006
DGS
1. GENEL YETENEK
18
6
5
1
8
23
23
2. TEMEL KAVRAMLAR
3
8
5
5
6
7
6
3. SAYI SİSTEMLERİ
11
7
10
8
13
5
3
4. BÖLÜNEBİLME, OBEBOKEK
1
3
3
7
6
3
3
a) Tamsayılarda BölenBölüm ve Kalan ilişkileri
1
3
3
3
2
3
3
1
KONU BAŞLIĞI
b) Tam Bölünebilme
Kuralları
2
3
c) OBEB-OKEK
1
1
DGS-SAYISAL YETENEK
SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMLARI
2000
DGS
2001
DGS
2002
DGS
2003
DGS
2004
DGS
2005
DGS
2006
DGS
5. RASYONEL SAYILAR
4
5
4
4
4
2
1
a) Rasyonel Sayılarda 4
işlem
4
3
2
2
2
I
1
2
2
2
2
1
KONU BAŞLIĞI
b) Ondalık Sayılar
6. SIRALAMA-BASİT
EŞİTSİZLİKLER
2
2
5
6
3
4
a) Rasyonel Sayılarda
Sıralama
1
I
5
4
3
2
b) Basil Eşitsizler Mutlak Değer
1
1
7. ÜSLÜ İFADELER
ı
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
DGS-SAYISAL YETENEK
SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMLARI
KONU BAŞLIĞI
2000
DGS
8. KÖKLÜ İFADELER
2001
DGS
2002
DGS
2003
DGS
2004
DGS
2005
DGS
2006
DGS
2
1
2
2
1
2
9. ÇARPANLARA
AYIRMA
2
2
3
1
2
2
3
10. ORAN- ORANTI
3
3
3
4
2
1
1
a) Oran-Orantı
2
1
2
4
2
1
b) Ortalama
1
2
1
11. DENKLEM
ÇÖZME
6
3
3
a) I. Dereceden bir
bilinmeyenli
denklemler
2
I
b) 1.Dereceden iki
bilinmeyenli
denklemler
3
2
c) Özel Denklem
Çözümleri
1
1
2
2
2
l
2
3
2
1
DGS-SAYISAL YETENEK
SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMLARI
2000
DGS
2001
DGS
2002
DGS
2003
DGS
2004
DGS
2005
DGS
2006
DGS
12. DENKLEM
KURMA
7
12
12
15
13
8
7
a) Sayı
problemleri
1
6
6
4
3
2
I
b) Kesir
Problemleri
2
1
2
5
3
2
1
1
2
1
1
1
3
2
4
2
1
1
2
KONU BAŞLIĞI
c) İşçi-Havuz
Problemleri
d) Yaş Problemleri
1
1
e) Yüzde
Problemleri
3
2
2
f) Hız Problemleri
2
13. KÜMELER
1
1
6
4
14. İŞLEM
1
1
2
DGS-SAYISAL YETENEK
SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMLARI
KONU BAŞLIĞI
2000
DGS
2001
DGS
2002
DGS
I5. MODÜLER
ARİTMETİK
1
16.
PERMÜTASYON
1
17. ÜÇGEN
4
3
5
2003
DGS
2004
DGS
2005
DGS
1
5
3
4
a) Doğruda Açı
b) Üçgende Açı
2006
DGS
4
1
1
c) Üçgende AçıKenar Bağıntıları
d) Özel Üçgenler
I
e) Üçgende Alan
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
f
1
2
1
1
2
l
1
2
1
1
DGS-SAYISAL YETENEK
SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMLARI
2000
DGS
2001
DGS
2002
DGS
2003
DGS
2004
DGS
2005
DGS
2006
DGS
18. ÇOKGENLER
ve DÖRTGENİ
ER
3
4
1
2
1
4
3
a) Dörtgenler
2
3
1
I
1
3
3
b) Çokgenler
1
1
19. ÇEMBER ve
DAİRE
1
3
KONU BAŞLIĞI
I
2
2
1
2
11
6
1
21. DOGRUNUN
ANALİTİĞİ
13
23. GRAFİK
YORUMLAMA
TOPLAM
3
1
20. KATI
CİSİMLER
22. TABLO
YORUMLAMA
l
80
3
5
6
4
5
5
5
5
80
80
80
80
7
80
80
DGS-SÖZEL YETENEK
SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMLARI
2002
DGS
2003
DGS
2004
DGS
1.KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİ
20
10
5
la)Verilen Kavramlardan en
vakın olanı bulma
5
5
lb)Verilen Kavramlardan zıt
anlamlı olanı bulma
5
5
lc)Verilen Kavramlardan bir
yanıyla farklı olanı bulma
5
ld) Başta verilen kavramlar
arasında ilişkinin benzerini
bulma
5
KONU BAŞLIĞI
2000
DGS
2001
DGS
2005
DGS
2006
DGS
5
2. CUMLE TAMAMLAMA
6
7
10
12
10
6
5
a)Cümleyi tamamlamak için
uygun olanı bulma
6
7
10
8
5
6
5
4
5
b)Cümleyi tamamlamak için
uygun olmayanı bulma
DGS-SÖZEL YETENEK
SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMLARI
KONU BAŞLIĞI
3.DIYALOG TAMAMLAMA
2000 2001
DGS DGS
6
a)Boş bırakılan yere
getirilecek cümleyi bulma
b)Boş bırakılacak yere
getirilemeyecek cümleyi
bulma
2004
DGS
2
6
3
2
4
1
12
a) Verilen cümleleri
sıralama
2006
DGS
3
5
4
4
2
3
10
9
9
9
10
2
2
1
11
3
5
8
12
12
2
I
3
3
2
6
6
6
6
13
b) Verilen söz öbeklerini
sıralama
6
2
1
c) Ver değiştirilmesi
gereken cümleyi bulma
6
7
1
6
5
8.VERİLEN CÜMLEDEN
ZORUNLU OLARAK
ÇIKARILACAK SONUCU
BULMA
2005
DGS
2
6.ANLATIM BOZUKLUĞU
7.SIRALAMA
2003
DGS
6
4.SÖZCÜK ANLAMI
5.CUMLE ANLAM
2002
DGS
5
4
5
DGS-SÖZEL YETENEK
SINAV SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMLARI
KONU BAŞLIĞI
9.MUHAKEME.MANTIKSAL
ÇIKARIM
2000 2001
DGS DGS
11
7
2002
DGS
2003
DGS
2004
DGS
2005
DGS
2006
DGS
7
7
4
9
10
6
5
6
6
7
10.ANLAM
BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN
CÜMLEYİ BULMA
II.PARAGRAF
44
29
16
15
26
36
34
a) Ana fikir
2
3
4
2
4
5
4
b) Paragrafta verilen
yorumu bulma
30
7
4
6
7
II
11
c) Yardımcı Fikir
12
16
5
5
10
11
14
2
6
4
d) Paragrafın konusu
2
e) Paragraf Tamamlama
1
1
f) Paragrafın Yapısı
1
2
2
1
g) Düşünceyi geliştirme
yolları
1
h) Anlatım Teknikleri
1
1
i) Paragrafın hangi
sorunun cevabı olduğunu
bulmak
1
1
1
80
80
TOPLAM
80
80
80
80
80
Sınav soruları mezun olunacak/olunan
Ön Lisans programları ile ilgili
DEĞİLDİR.
• Sayısal ve Sözel Puanlar
hesaplanacaktır. 4 yanlış 1 doğruyu
silmektedir.
• Mezuniyet ortalaması o programı
bitiren tüm adaylar dikkate alınarak
hesaplanmaktadır.
• Ağırlıklı Ön Lisans Başarı Puanı tavanı
50, tabanı ise 30 olarak alınmaktadır.
Sınav sonuç belgesinde;
• Sayısal ve Sözel doğru/yanlış sayıları
• Ön Lisans başarı puanı
• Ağırlıklı Ön Lisans başarı puanı
• 2011 DGS puanı
görülecektir.
• Mezun olunan/olunacak olan ön Lisans
programlarına göre Dikey geçiş
yapılabilecek programlar ÖSYM’ce
belirlenmiş olup bunların dışındaki
programlara geçme isteği geçersiz
sayılacaktır
• Her adayın 18 tercih hakkı bulunmaktadır.
• Yerleştirme işlemlerinin ardından ÖSYM
gerek gördüğü takdirde ek yerleştirme
yapacaktır.
• Ek yerleştirme ÖSYM’nin internet
sayfasından duyurulmaktadır.
• Ek yerleştirmeler açıklandıktan sonraki Üç
gün içerisinde adaylar kayıtlarını
yaptırmak zorundadır.
• Sınav Başvuru kılavuzunda hangi
üniversitenin hangi lisans programlarında
açık kontenjan olduğu ve sayıları
belirtilmektedir.
• Yine bu kılavuzda programların bir önceki
yılda en küçük kaç puanla öğrenci aldığı
belirtilmektedir.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜM
ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ
KONTENJAN
2009
EN KÜÇÜK PUAN
İKTİSAT
4 YIL
3
254,861
EA
• Ve aynı zamanda varsa özel koşullarda
belirtilir.
HANGİ ÖN LİSANS MEZUNLARI
HANGİ LİSANS PROGRAMLARINA
YERLEŞEBİLİRLER
9077
AĞIRLAMA
HİZMETLERİ
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Lojistik Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
1122
BİLGİSAYAR
TEKNOLOJİSİ VE
PROGRAMLAMA
Bilgi Teknolojileri
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
Enformasyon Teknolojileri
Fizik
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Mühendisliği
Matematik-Bilgisayar
Meteoroloji Mühendisliği
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
1127
BİYOMEDİKAL CİHAZ
TEKNOLOJİSİ
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
1152
ELEKTRİK
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Öğretmenliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
Enerji Öğretmenliği
Fizik
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Kontrol Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uzay Mühendisliği
1159
ENDÜSTRİYEL
ELEKTRONİK
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme
Öğretmenliği
Enerji Öğretmenliği
Kontrol Mühendisliği
Kontrol Öğretmenliği
Uzay Mühendisliği
1188 HARİTA VE KADASTRO
1189 HARİTA VE MADEN
ÖLÇME
Geomatik Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği
1195 HAZIR GİYİM
Hazır Giyim Öğretmenliği
Moda Giyim Tasarımı
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
1201 İNŞAAT
9052 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İnşaat Mühendisliği
Yapı Öğretmenliği
Yapı Tasarımı Öğretmenliği
5341 İŞLETME
4296 İŞLETME
YÖNETİMİ
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sermaye Piyasası
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Yönetim Bilişim Sistemleri
1228 MADEN
9030 MADEN TEKNOLOJİSİ
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
1232 MAKİNE
1234 MAKİNE-RESİMKONSTRÜKSİYON
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
1245 MOBİLYA VE
DEKORASYON
Endüstri Tasarım
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Tasarım
İç Mimarlık
İmalat Mühendisliği
Mobilya ve Dekorasyon
Öğretmenliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Üretim Mühendisliği
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
1249 MUHASEBE
9032 MUHASEBE VE VERGİ İlişkileri
İşletme
UYGULAMALARI
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve
Finansman
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
1261OTOMOTİV
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Öğretmenliği
Uçak Gövde-Motor
Uçak Gövde-Motor Bakım
1323 TEKSTİL
Hazır Giyim Öğretmenliği
Moda Giyim Tasarımı
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Tekstil
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Öğretmenliği
Tekstil Tasarımı
Tekstil Terbiye Öğretmenliği
Tekstil ve Moda Tasarımı
5368 TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİĞİ
1338 TURİZM VE OTELCİLİK
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm
İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
1348 YAPI RESSAMLIĞI
Mimarlık
Yapı Öğretmenliği
Yapı Tasarımı
Öğretmenliği
4205 AMELİYATHANE
HİZMETLERİ
1106 ANESTEZİ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri
5380 HEMŞİRELİK
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri
9082 PARAMEDİK
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
1281 RADYOLOJİ
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
9079 SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK
HİZMETLERİ
Kimya
1329 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE
SEKRETERLİK
Sağlık İdaresi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
9086 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
TEKNİKLERİ
1330 TIBBİ LABORATUVAR
9083 TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri
Biyoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri
9080 YAŞLI BAKIMI
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri

similar documents