Hallikainen Tero

Report
AGGRESSION LÄÄKEHOITO
LAPSILLA JA NUORILLA
[email protected], ylilri, LT
Niuvanniemen sla / NEVA-yksikkö
Aggression suojafunktio





Evoluution tulosta: sisäänrakennettu
puolustuskeino uhkaa ja tuhoa vastaan.
Aggressiota, joka ei palvele yksilön ⬄ ryhmän
etua on syytä yrittää hoitaa.
Suojaa sisäiseltä ahdistukselta: sairauden,
tutkimusten ja tuhoutumisen pelko
Tieto  luottamus  aggressio voi laantua
Jätä myös nuorelle potilaalle mahdollisuus
valintaan hoitonsa osalta, vrt. potilaslaki?
Nuoren Aggressio 11.2014
2
Aggressio: RADI vs PIPP


RADI
Reactive – Affective – Defensive – Impulsive
 Pelko, viha, ahdistus, ärtyvyys
 Puolustetaan reviiriä
 Epätarkoituksenmukaista, jos lukee sosiaaliset
tilanteet väärin: ”herkkä liipasinsormi”
 Reagoiko lääkehoidolle?
Nuoren Aggressio 11.2014
3
Aggressio: PIPP vs RADI
 PIPP
 Proactive – Instrumental – Planned – Predatory
 Saalistamista: Aggressio välineenä
 Kylmäveristä, antisosiaalista, ei katumusta:
 psykopatian oire?
 Reagoi välittömien seuraamusten uhkaan??
Nuoren Aggressio 11.2014
4
Psyykkiset häiriöt ja aggressio

Aggression vuoksi hoitoon toimitetulla 130
kanadalaisnuorella todettiin

>90% Uhmakkuushäiriö
90%
ADHD
40%
Käytöshäiriö

Turgay A. Expert Rev Neurother 2004; 4:623-32.



Masentuneella nuorella riski väkivaltaan on ⇧

70%:lla verbaalista, 25%:lla fyysistä aggressiota.

Knox M et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000; 39:611-8
Nuoren Aggressio 11.2014
5
Psyykkiset häiriöt ja aggressio

Nuorten ensipsykoosit Australiassa (N=85)

Aggressivisesti käyttäytyviä 45%, väkivaltaisia >25%
Vakavin väkivalta: säännöllinen kannabiksen käyttö

Harris et al. Aust N Z J Psychiatry 2010; 44: 85-93


Aikuisilla sch-potilailla väkivaltaa ennustavat

Sairaudentunnon puute ja vaikeat oireet
Lääkeh:n laiminlyönti ja päihdeongelma
Aiempi väkivaltaisuus/rikosrekisteri, suicidaalisuus

Mm. Witt K et al (2013).PLoS ONE 8(2):e55942.doi:10.1371/journal.pone.0055942


Nuoren Aggressio 11.2014
6
ADHD ja aggressio


Esiintyvyys 8-15 v:lla 12 kk aikana: 8,5%.
Meta-analyysi 2002: Metyylifenidaatti ym
stimulantit ovat tehokkaita puhtaan ADHD:n
aggressio-oireisiin, effect size 0,84 – 0,69.

Connor DF et al., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002:41:253-61

Antiaggressiivinen vaikutus ei ole sidottu ADHDoireiden lievittymiseen.
 Stimulanttien antiaggressiivinen teho ei
suinkaan aina riitä ⇨ lääkeyhdistelmät
⇨ kts Käytöshäiriö!
 Stimulantti voi myös lisätä aggressiota.
Nuoren Aggressio 11.2014
7
Käytöshäiriö (CD) ja aggressio

2% 8-15-v:ista


90%:lla väkivaltaa, 50% käytti asetta,
>50% rääkkäsi eläimiä: julmuus, säälin puute
Hoitokokeilut:






Litium on tehokas yksin tai yhdessä antipsykootin
kanssa 5-17-v:illa (Malone RP et al.2000; Masi et al.2009)
Antipsykootit risperidoni, olantsapiini ja aripipratsoli
Valproaatti ⇩ impulsiivisuutta ⇨ väkivaltakäytös ⇩
HUOM! Hoitosuositukset eivät ohjaa stimulanttien
käyttöön!!!
Calles LJ Jr. Pediatr Clin N Am 2011; 58:73-84
Barzman DH, Findling RL. International Rev Psychiatry 2008; 20:151-57
Nuoren Aggressio 11.2014
8
Bipolaarihäiriö ja Aggressio

Depressiota harvinaisempi alaikäisillä: 1-1,5%


Aggressio ja väkivalta tavallista:
komorbidi ADHD tai käytöshäiriö yhdessä
mielialahäiriöön liittyvän ärtyvyyden kanssa??
Aggression hoitoon käytetyt lääkkeet ovat myös
bipolaarihäiriön ensilinjan hoitoja



Litium
Valproaatti
Antipsykootit
Nuoren Aggressio 11.2014
9
Posttraumaattinen Stressi
(PTSD) ja Aggressio

Esiintyvyys nuoruusikäisillä 4-6%
 Hoitokokeilut: aikuisilla saatu tutkimusnäyttö



SSRI yksin tai yhdessä
Antipsykootin, Valproaatin, Litiumin tai
Klonidiinin kanssa
Bentsodiatsepiinien käyttöä yli 1 kk TULEE VÄLTTÄÄ
yleensäkin, mutta ne myös monesti lapsilla/nuorilla
⇩ käytöskontrollia ⇩ ja ⇧ aggressiota/väkivaltaa ⇧.
Calles LJ Jr. Pediatr Clin N Am 2011; 58:73-84
Nuoren Aggressio 11.2014
10
Sch ja aggressio

Aggressio sch:ssa liittyy huonoon
lääkehoitovasteeseen
 Lääkkeiden väliset erot näkyivät sivuoireissa, ja
lääkkeen sivuvaikutukset ovat paremmin
ennustettavissa tutkimusnäytön pohjalta kuin
sen mahdolliset hoitovaikutukset

Painonnousu (ja metaboliset haitat)
Neurologiset haitat, Väsymys
Hormonaaaliset haitat: Prolaktiini ⇧

Fraguas D et al. European Neuropsychopharmacology 2011; 21:621-45


Nuoren Aggressio 11.2014
11
Aggression lääkehoito: lapset/nuoret

Lääkehoito ei ole aggressio-oireen ratkaisu,
MUTTA voi olla ennusteen kannalta ratkaiseva
perushäiriön, kuten psykoosin hoidossa.
 Lääkitys antaa parhaimmillaan harkinta-aikaa,
pidemmän sytytyslangan
- voi lievittää räjähdysalttiutta
 Oikea dg, perushäiriön hoito ja muut interventiot
(yksilöterapia, ryhmät) auttavat pysyvämpään
muutokseen.
Nuoren Aggressio 11.2014
12
Käytännöt






Diagnostinen arvio ensin!
Sulje pois Sch ja Bipolaarihäiriö!!!
Hoida ensisijaisesti perussairautta!
Arvioi lääkkeen vaikutusta ja sivuvaikutuksia!
Lopeta AINA tarpeeton tai tehoton lääke!
Vältä tarvittavia oireenmukaisia lääkkeitä:
Kriisisuunnitelmat ja kriisinhallinta!
Schur SB (2003), TRAAY Part I. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 42:2
Pappadopulos E. (2003) TRAAY Part II. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 42:2
Nuoren Aggressio 11.2014
13
Kiitokset ajastanne ja
mielenkiinnosta!
[email protected]
Nuoren Aggressio 11.2014
14

similar documents