İşaret Dili

Report
İŞARET DİLİ
İÇERİK
• Tanım
• Dünya ve Türkiye’de işaret dili gelişimi
• Sağlık alanında uygulama örnekleri
• İşaret
dili,
işitme
engellilerin
kendi
aralarında
iletişim
kurarken,
el
hareketlerini ve yüz
mimiklerini kullanarak
oluşturdukları görsel
bir dildir.
• Dünyada her işaret dilinin başlangıcının işitme
engellileri bir araya getiren bir kurumun, yani
işitme engelli okullarının kurulması ile eş
zamanlı olduğu düşünülmektedir.
• Fransa’da 1770’li yıllarda grameri olan bir dil
olarak kabul edilmiş ve okullarda öğretilmeye
başlanmıştır.
• Amerika’da 1817 yılında ilk işaret dili öğreten
okul kurulmuştur.
Tarihte Türk İşaret Dili
• İlk işitme engelliler okulu Osmanlı döneminde
II. Abdülhamit tarafından kurulan (1902)
Yıldız Sağırlar Okuludur.
• 1960 Türkiye İşitme Engelliler Milli
Federasyonu kuruldu
• 1980 İstanbul merkezli Türk İşaret Dili (TİD)
çalışmalarına başlandı
TÜRK İŞARET DİLİ’NİN
ÖZELLİKLERİ
• El ve vücut hareketleri ile mimikler
kullanılarak ifade edilen tam ve yeterli görsel
bir dildir.
• Bölgesel farklılıklar (lehçeler)bulunmaktadır.
• Kendi kelime hazinesine, gramerine ve özel
parmak işaretine sahiptir.
• Grameri ve yapısıyla sesli Türkçe’den ve
dolayısıyla da yazılı dilden çok farklıdır.
• Diğer dünya işaret dillerinden çok farklıdır.
Türkiye’de
• %0,37 işitme engelli
• %0,38 dil ve konuşma engelli mevcuttur.(Türkiye
İstatistik Kurumu/2002)
Toplam Nüfus:69 milyon 875
• 3
milyona
yakın
işitme
engelli
mevcuttur.(M.Atila,Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu verisi,2011)
Engelli Kişilere Yönelik Sağlık
Hizmetlerinin
Sunumuna İlişkin Genelge
07.10.2010 tarih ve 79 sayı
• İşitme özürlü hastalarla iletişimi sağlamak
üzere işaret dili bilen personel istihdam
edilecektir.
• EĞİTİMLER
BAŞLADI
SAHAYA YANSIMALARI
İSEM afiş
Kaynakça:
• Sağlam F.,İşaret Dili
• www.tuik.gov.tr/ 21.10.2013
• 07.10.2010 tarih ve 79 sayılı genelge
• Atila M., Konuşan Eller,Temel İşaret Dili,İlgi
Yayınları,2011

similar documents