OGRENCI_OGRNEGI_SUNU_

Report
İLETİŞİM - DİL VE
KÜLTÜR İLİŞKİSİ
DELİ BALTA(GERİLİM GRUBU)
Abdullah Hakan KOÇ-İlhan MAYDA
İLETİŞİM , DİL VE
KÜLTÜR
A)İLETİŞİM NEDİR?
İnsanlar arasındaki duygu,düşünce ve bilgilerin
bilgilerin her türlü yolla başkalarına bildirimi olmaktadır.
Tüm yaşamı boyunca, psikolojik olarak insanın, varlığını
bildirmek ve varlığının farkındalığının kendisine
bildirilmesi ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç içindeki insan,
sözlü veya sözsüz çeşitli iletişim yollarına kaçınılmaz
olarak başvurur.Bu etkileşime iletişim adı verilir.
B) DİL NEDİR?
Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir
vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen
canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun
ortak malı olan sosyal bir müessese; bin yıllar
boyunca gelişerek meydana gelmiş bir sosyal kurum;
seslerden örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen
zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir.
C)KÜLTÜR NEDİR?
Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan
kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin
bütününe kültür denir.
Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer
toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve
düşünüş tarzıdır.
Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur
a) Maddi Kültür Öğeleri: Binalar, her türlü araç-gereç,
giysiler vb.
b) Manevi Kültür Öğeleri: İnançlar, gelenekler, normlar,
düşünce biçimleri vb.
Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir
etkileşim vardır. Birinde meydana gelen bir değişim
diğerini de etkiler.
İLETİŞİM DİL VE KÜLTÜR
İLİŞKİSİ
İletişim en temel aracı dildir.Bundan dolayı
iletişim dilden ayrı tutulamaz.İnsanlar iletişim
kurarak ancak birbirlerini anlar ve söylenenleri
yorumlarlar.
Kültürün en temel aracı ise dildir.Dil,kültürün
ve iletişimin temel öğesi olarak karşımıza çıkar.
Toplumların en temel zenginliği bu öğelerdir.
Dilimizi ve kültürümüzü en güzel iletişim
yollarını kullanarak yaşamak dileğiyle…
DİL , KÜLTÜRÜN TEMEL TAŞIDIR…
TÜRK DEMEK ; TÜRKÇE DEMEKTİR…
TEŞEKKÜRLER…

similar documents