PowerPoint Sunusu

Report
Sonlu Durum Makinesi
• M=(S, I, O, f, g, s0)
– S:durumlar kümesi
– I: girdi alfabesi (sonlu küme)
– O: çıktı alfabesi (sonlu küme)
– f: geçiş fonksiyonu
– g: çıktı fonksiyonu
– s0: başlangıç durumu
Birim-geciktirme Durum Makinası
Toplam Durum Makinası
Otomatlar
• M=(S,I,f,s0,F)
– S:durumlar kümesi
– I: girdi alfabesi (sonlu küme)
– f: geçiş fonksiyonu (f: SxI S)
– s0: başlangıç durumu
– F: son durumlar kümesi
•
•
•
•
S={s0, s1, s2, s3}
I={0, 1}
F={s0, s3}
f=
Örnek
•
•
•
•
S={s0, s1, s2, s3}
I={0, 1}
F={s0, s3}
f=
Dil Tanıma
Dil Tanıma
Dil Tanıma
Örnek 7
Örnek 8
Turing Makinesi
• T=(S, I, f, s0)
– S: sonlu durum kümesi
– I: Sonlu alfabe I (boş sembol B içeren)
– f: Kısmi fonksiyon
– s0: Başlangıç durumu
Turing Makinesi
Turing Makinesi
•
•
•
•
•
•
•
(s0, 0, s0, 0, R)
(s0, 1, s1, 1, R)
(s0, B, s3, B, R)
(s1, 0, s0, 0, R)
(s1, 1, s2, 0, L)
(s1, B, s3, B, R)
(s2, 1, s3, 0, R)

similar documents