s. murad şeralıoğlu – igdaş

Report
AKILLI ŞEBEKELİ KİM İŞLETECEK ?
Murad ŞERALIOĞLU
İGDAŞ EĞİTİM MÜDÜRÜ
[email protected]
2044
9 milyar
nüfus
Gıda
Sağlık
Barınma
Bugün:
800 Milyon
Yarın :
2≈4 Milyar
Şehirde yaşam %75
10 milyon nüfuslu 50 şehir
Mevcut sistem yaklaşımı ile
gelecekte bu problemlerle başa
çıkılabilir mi?
Peki Çözüm Ne?
Doğalgaz işletmeciliği, yüksek güvenlik ve özel
teknolojiler gerektiren yapısı ile tecrübeli ve nitelikli
insan gücü gerektiren bir sektördür.
Doğalgaz şebekesinin genel emniyeti acil
müdahalelerin güvenli ve kesintisiz yapılabilmesi
için gereken bilgiler, çalışanlara ancak etkin bir
eğitim stratejisi geliştirerek kazandırılabilir.
bilgi toplumu
küreselleşme
insan kaynakları stratejileri
entelektüel sermaye
Entelektüel Sermaye terimi başlangıçta organizasyonların maddi olmayan bütün
kaynaklarını ifade etmek için kullanılmıştır
Toplam
Değer
Finansal
Sermaye
Yetenek
Entelektüel
Sermaye
İnsan
Yapısal
Sermayesi
Sermaye
Davranış
Entelektüel
Çeviklik
İlişki
Organizasyon
Inovasyon ve
Gelişim
Entelektüel sermayeyi insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi
ifadelerinin karşılıklı etkileşimlerine bağlı olarak da tanımlamak mümkündür.
Yönetim
Finans
Üretim
GELENEKSEL
MEKANİZMALAR
Pazarlama
Halkla İlşkiler
Yoğun Rekabet Baskısı
BİLGİ TOPLUMU
MEKANİZMALARI
Teknoloji
Sürdürülebilir
Gelişim
Müşteri
sermayesi
Motivasyon
İnovasyon
Yapısal
sermaye
Paylaşım
Katılımcılık
Mesleki
Eğitim
Temel eğitim
Bilgi
sistemleri
İnsan
sermayesi
ENTELEKTÜEL SERMAYE
Eğitim süreci, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, bu ihtiyacın ne türden bir eğitimle
karşılanacağının tespiti, eğitimin planlanması, eğitimi gerçekleştirecek uzman
kişilerin seçilmesi ve eğitim sonrasında gerçekleştirilecek takip ve değerlendirme
işlemlerinin bütünüdür
İGDAŞ Akademi projesi ile İGDAŞ, sektörü yeni
bir öğrenme modeli ve kültürü ile tanıştırıyor.
Değişim ve Gelişim Kampüsü
Teknik Eğitim Kampüsü
Bilişim
Teknolojileri
Eğitim
Programı
Doğalgaz
Teknik Eğitim
Programı
Kurumsal
Gelişim
Programı
Kişisel Gelişim
Programı
Yönetici ve
Liderlik
Geliştirme
Programı
Yabancı Dil
Programı
Teknik Eğitim Kampüsü
Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı
Doğalgaz Teknik Eğitim Programı
Değişim ve Gelişim Kampüsü
Kurumsal Gelişim Programı
Kişisel Gelişim Programı
Yönetici ve Liderlik Geliştirme Programı
Yabancı Dil Programı
Yönetici ve Liderlik Geliştirme
Programı
Bu programın amacı ; gelişen
teknoloji
ve
değişen
koşullarda , bilgiyi yöneten ,
stratejileri
belirleyen
,
kaynakları hedeflere yönelik
kullanacak, kendini ve ekibini
geliştiren ve değişimi yöneten
lider yöneticilerin yetişmesine
destek olmaktır.
SONUÇ
• Eğitimi bir şirket kültürü haline getiremeyen piyasa aktörleri gerekli yeniliklere
ve değişimlere zamanında uyum sağlayamayacaktır.
•Hedefimiz, İGDAŞ Akademi’nin yalnız İGDAŞ çalışanlarına değil, tüm sektöre
hizmet ve katma değer sağlayan bir eğitim kaynağı hâline gelmesi.
• Aynı akıllı şebeke uygulamalarının implemente edildiği dünyanın farklı
bölgelerinde farklı çıktılar elde edilebilmektedir. Bunun temel sebebi akıllı
şebekeleri tasarlayan, işleten, kullanan insan faktörüdür. Akıllı şebeke ancak akıllı
yaklaşım gösterecek insan faktörü ile birlikte işlevsel olabilir.
• Şirketler sadece kendi çalışanlarını değil, akıllı şebekeden hizmet alacak toplum
bireylerini de bilinçlendirmelidir.
Teşekkür ederim…

similar documents