atatürk ilkeleri sunusu

Report
ATATÜRK İLKELERİ
1-) CUMHURİYETÇİLİK
• TANIMI :
“YÖNETİM BİÇİMİ
OLARAK MİLLET
EGEMENLİĞİNE DAYALI,
CUMHURİYET REJİMİNİ
ÖNGÖRMEK VE BUNU
BİR YAŞAM BİÇİMİ
OLARAK
BENİMSEMEKTİR.”
CUMHURİYETÇİLİK İLKESİNİN ESASLARI
CUMHURİYET; MİLLET
EGEMENLİĞİNE DAYALI
BİR SİYASİ REJİM YANİ
DEMOKRASİDİR.
 DEMOKRASİDE ;
DEVLETİN VE MİLLETİN
BÜTÜN EYLEM VE
İŞLEMLERİNİN HUKUK
KURALLARI
ÇERÇEVESİNDE OLUR.
CUMHURİYETÇİLİK İLKESİNİN ESASLARI
HİÇ KİMSENİN
YASALARA AYKIRI
DAVRANMA AYRICALIĞI
YOKTUR.
 DEMOKRASİDE ;
DEVLETİN VE MİLLETİN
BÜTÜN EYLEM
VE
İŞLEMLERİNİN HUKUK
KURALLARI
ÇERÇEVESİNDE OLUR.
DEMOKRASİDE
DİL, DİN,
MEZHEP, CİNSİYET VE
SİYASAL GÖRÜŞ
FARKI
GÖZETİLMEKSİZN
HERKES YASALAR
ÖNÜNDE EŞİTTİR.
2-) MİLLİYETÇİLİK
TANIMI :
“KİŞİNİN İÇİNDE
YAŞADIĞI TOPLUMU
SEVMESİ, ONUNLA
GURUR DUYMASI,
ONUN YÜKSELMESİ VE
İLERLEMESİ İÇİN HER
TÜRLÜ FEDAKARLIĞI
YAPMASIDIR.”
MİLLİYETÇİLİK İLKESİNİN ESASLARI
 KENDİNİ TÜRK
 ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
HİSSEDEN HERKESİ
;BİRLEŞTİRİCİ, BÜTÜNLEŞTİRİCİ VE
TÜRK OLARAK KABUL
KAYNAŞTIRICIDIR
EDER.
 IRKÇILIK GİBİ, AYRIŞTIRICI
YAKLAŞIMLAR REDDEDİLİR.
 ATATÜRK
 ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNDE
MİLLİYETÇİLİĞİ;
GÜNÜMÜZDE ÇAĞDAŞ
BİREYLER, KENDİ
VE MODERN DEVLET
ÇIKARLARINDAN
ÖNCE MİLLETİN ÇIKARLARINI
VE TOPLUM
GÖZETİR. “NE MUTLU TÜRK’ÜM
YAPILARININ
DİYENE” VECİZESİNDE İFADE
BENİMSEDİĞİ“KÜLTÜR
EDİLDİĞİ GİBİ
MİLLİYETÇİLİĞİ”DİR.
3-)HALKÇILIK
 TANIMI :
KİŞİLERİN DİL, DİN, MEZHEP,
IRK, CİNSİYET VE SİYASİ
GÖRÜŞ FARKI
GÖZETİLMEKSİZİN
KANUNLAR ÖNÜNDE EŞİT
OLMASI VE HALKIN DEVLET
İÇİN DEĞİL DEVLETİN HALK
İÇİN VAROLMASIDIR.
 KISACA “HALKIN HALK
TARAFINDAN, HALK İÇİN
İDARESİDİR”
HALKÇILIK İLKESİNİN ESASLARI
HALKÇILIK İLKESİNDE
İNSANLAR DİL, DİN,
MEZHEP, IRK,
CİNSİYET VE
SİYASİ GÖRÜŞ FARKI
GÖZETİLMEKSİZİN
KANUNLAR ÖNÜNDE
EŞİTTİR.
DEVLET;HER TÜRLÜ
EYLEM VE İŞLEMDE
HALKIN ÇIKARINI
GÖZETİR.
YÖNETİM BİÇİMİ
OLARAK DEMOKRASİYE
DAYALI CUMHURİYET
REJİMİNİ ÖNGÖRÜR.
4-)LAİKLİK
 Tanımı :
"Kişi, Toplum Ve Devlet
Yaşamına Egemen Olan
Kuralların Tümünün Akla
Ve Bilimsel Gerçeklere
Dayalı Olması, Bireylerin
Hiçbir Baskı Altında
Olmadan Dinsel İnanç Ve
İbadetlerinin Gereğini
Yerine Getirebilmesidir. "
LAİKLİĞİN ESASLARI
 Laikliğin ancak demokratik
yöntemlerde uygulanabilir.
 Her türlü akıl ve bilim dışı
hurafe laiklik tarafından
reddedilir.
 Hiç kimse, dini ayin ve
törenlere katılmaya veya
katılmamaya zorlanamaz.
 Dini inanç, ibadet ve kanaat
özgürlüğünün devlet
tarafından güvence altına
alınır.
 Laiklik ilkesi; bütün
gelişmiş devlet ve toplum
yapılarının ortak
anlayışıdır.
 Laikliğin somut
uygulama biçimi
anayasamızın 24 üncü
maddesinde açıkça
belirtilmiştir.
 Laiklik; temel hareket
noktası olarak aklı ve
bilimi temel alır.
5-) DEVLETÇİLİK
Tanımı :
"Türk toplumunun ve
devletinin ekonomik ve
sosyal kalkınmasını
gerçekleştirmek için
devlet işletmeciliği ile
özel sektör
işletmeciliğinin birlikte
ve uyum içinde
çalışmasıdır."
DEVLETÇİLİK İLKESİNİN ESASLARI
 Devletçilik ilkesi;
Atatürkçü düşünce
sisteminin ekonomi
teorisidir.
 Devletçiliğin ana hedefi,
Türkiye'nin ekonomik ve
sosyal kalkınmasını
ivedilikle
gerçekleştirmektir.
 Atatürk'ün devletçilik
anlayışı, özelleştirmeye
karşı değildir.
 Günümüzdeki güçlü
ekonominin temelleri,
cumhuriyetin ilk yıllarında
devletçilik sayesinde atılmıştır.
 Devletçilik ilkesi sayesinde
Türkiye ekonomisi,
günümüzde, dünya
sıralamasında 16nci sırada yer
almaktadır.
 Devletçilik ilkesi çerçevesinde,
devlet; stratejik ve altyapı
yatırımlarından vazgeçemez.
6-)İNKILAPÇILIK
 TANIMI :
“ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE
SİSTEMİ’NE DİNAMİZM
KAZANDIRAN İLKEDİR.
TOPLUMUN İHTİYAÇLARI
DOĞRULTUSUNDA
ÇAĞIN, AKLIN VE BİLİMİN
GEREKTİRDİĞİ
YENİLİKLERİN EN KISA
ZAMANDA YAPILMASINI
SAVUNAN İLKEDİR.”
İNKILAPÇILIK İLKESİNİN ESASLARI
İNKILAP, DEVLET VE
TOPLUM DÜZENİNDEKİ
AKSAYAN KURUMLARI
KALDIRARAK
YERLERİNE İHTİYACA
CEVAP VEREBİLECEK
YENİ KURUMLARIN
OLUŞTURULMASI
ANLAMINA GELİR.
• BUGÜNKÜ
DEMOKRATİK, LAİK
VE ÇAĞDAŞ DEVLET
VE TOPLUM
YAPISINA ATATÜRK
İNKILAPLARI İLE
GEÇİLMİŞTİR.
BÜTÜNLEYİCİ İLKELER
Ulusal egemenlik
Ulusal birlik beraberlik
ve ülke bütünlüğü
Özgürlük ve bağımsızlık
Yurtta barış,dünyada
barış
Akılcılık ve bilimsellik
Çağdaşlık ve batılılaşma
İnsan ve insanlık sevgisi
HAZIRLAYAN:
Maşuk YOĞURTÇUOĞLU

similar documents