yüklə

Report
C# Proqramlaşdırma dili
C# haqqında təməl bilgilər
Ümumi məlumat
•
•
•
•
•
C# nədir?
Hansı proqram təminatı altında işləmə imkanları var?
Üstünlükləri
Digər dillərdən fərqi
Veb sahəsindəki istifadəçi rahatçılıqları
.NET Framework
 C# - da yazılmış kodlar digər proqramlaşdırma
dillərindən fərqli olaraq birbaşa maşın koduna
(kompüterin başa düşdüyü koda) çevrilmir. İlk öncə İL
(Intermediate Language) adlanan aralıq bir koda
kompilyasiya olunur.Kompilyasiya olunan bu kod
faylına assembly deyilir. Həmin faylın tipi .exe – dir. Bu
fayl işlədikdə .net Framework çağırılır və İL kodu
maşın koduna çevrilir.
C# kodu
İL kodu
Maşın kodu
C# ilə verilənlər bazası
•
•
•
•
Microsoft Access
MS SQL
Oracle
Və. s
C#-ın imkanları
 Bir dil öyrənəcək bir çox sahədə proqram yazmaq
 Console application
 Windows application (desktop)
 ASP.NET web application (MVC)
 Web Service
 Mobil application
 DLL

similar documents