Diapositiva 1

Report
5. VE 6.SINIFLAR
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ
İNGİLİZCE PROGRAMI (YİP)
BİLGİLENDİRME
İNGİLİZCE ZÜMRESİ
1
Sayın velilerimiz okulumuzda 2 yıldır 5. ve 6.sınıfları
kapsayan Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı (Extensive
English Teaching program) uygulanmaktadır.
Programın uygulanma amacı yabancı dil eğitimi
uzmanlarınca dil edinimi/öğretimi için sağlanması gereken
en uygun koşulları öğrencilerimize sağlamaktır.
Bu koşullar özetle:
• Yeterli ders saatinin olması: (Eğer öğrenci öğrenilen dilin
konuşulduğu ülkede değilse.)
• Zengin eğitim araç ve gereçleri: Akıllı tahta, ses sistemi, ve
yazılımları, vb.…
• Standart ölçme ve değerlendirme
• Öğrencilerin yeteri kadar dile maruz kalmaları için görsel ve
işitsel yetkinliği kanıtlanmış kaliteli ders materyalleri
3
• Sayın velilerimiz hepimizin takdiridir ki kaliteli işler kaliteli
malzemelerle yapılabilmektedir.Biz de Gülpembe koleji
olarak Yoğunlaştırılmış İngilizce programında(YİP)
öğrencilerimizin tüm yönlerine hitap eden en kaliteli
malzemeleri kullanma gayretindeyiz.
• YİP te kullanacağımız ders materyallerinin maliyeti diğer
ders materyallerinin maliyetleri ile karşılaştırıldığında
(haklı olarak) velilerimiz tarafından yüksek
bulunabilmektedir.Bu konuda oluşabilecek tepkiler bazen
de bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.Aşağıda YİP ve
YİP programında öğrencilerimizin kullanacağı ders
materyalleri ile ilgili bilgiler bulacaksınız.Bu bilgilerin
sizde bu program ve maliyeti ile ilgili bir kaanat
oluşturacağını umuyoruz.
4
Dersler ve uygulamalar:
Dersler 4 ana katagoride toplanmıştır:
1.
Main Course (ana ders)
2.
Skills (beceri / konuşma-dinleme-okuma yazma dersleri)
3.
Ucles (Flyers-ölçme ve değerlendirmeye yönelik ders / Cambridge
üniversitesi)
4.
Extensive (Öğrencilerimizin okul dışındaki etkinlikleri için )
Not: Aldığınız paketin içerisinde bu 4 ana alanın her birine karşılık gelen için
ayrı ayrı düşünülmüş materyaller bulunmaktadır.
YİP PAKETİNDE BULUNAN MATERYALLER
•
•
•
•
•
•
Uygun metodoloji ile yazılmış ana ders kitabı (English
Plus 1-2)
Konuşma becerisi kitabı (Speak Now 1-2)
4 tane hikaye kitabı (Dominoes Readers)
Online hikaye kitaplığı portalı-MYON(Öğrencilerimiz
bu portalda İngilizce olarak okuyabilecekleri yüzlerce
kitaba erişebileceklerdir.)
Online İngilizce Programı (Eng.Plus 1-2 online)
Cambridge Sınavı (Fun for flyers-KET) hazırlık kitabı
Primary i-Dictionary High Elementary CD-ROM ( Sözlük )
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DİL EĞİTİMİ
Hazırladığımız bu Program dört aşamadan
oluşmaktadır.
1- Ders saatlerinin düzenlenmesi:
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 5. ve 6. sınıflarda 15-12 saat
olarak düzenlendi.
2- Uygun ders dağılımının ve materyallerin seçiminin yapılması
3- Ölçme ve değerlendirme: Cambridge Young Learners sınavı
programa eklendi.
4- Öğretmen eğitimi:
Yaz zümrelerinde Oxford Üniversitesi öğretmen eğitimcileriyle
Teacher Training Programı yapıldı.
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DİL EĞİTİMİ
Main Course (ana ders kitabı)
KONUŞMA DERSLERİ
KONUŞMA beceri dersi
9
Okul HİKAYE KİTAPLARI:
2 Saat okuma dersi (okul içi)
10
Ev HİKAYE KİTAPLARI:
MYON online hikaye kitaplığı portalı (okul içinde ve dışında
okunacak yüzlerce İngilizce kitaba erişim imkanı)
11
CAMBRIDGE SINAVI ÇALIŞMALARI
3 Saat sınav hazırlık dersi
12
CAMBRIDGE SINAVI EK
ÇALIŞMALARI
Ekstra İngilizce çalışma CDsi:
I-dictionary 3 (flyers)
13
HAFTA SONU ÇALIŞMA KAĞITLARI
• Hafta sonu Ödevleri
14
5. SINIF KİTAP LİSTE FİYATLARI VE OKULA YAPILAN İNDİRİMLİ FİYAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
English Plus 1 sb+wb (OXFORD)
Oxford Speak Now 1 SB/WB
Dominoes Hikaye Kitabı 4 adet( cd’li)
Fun For Flyers (CAMBRIDGE) sb
My On Digital Reader
Primary I Dictionary 3 - CD
4 adet deneme SELT
1 Adet Oxford Placement Test
1 adet Online Flyers Exam
Flyers sınav ücreti:
Piyasa Toplam Tutar:
Okulumuza özel Paket Satış Tutarı
…..122
…….86
…….108
…….100
…….80
…….60
…….40
……40
…….50
…….140
…….826 tl
…….500

similar documents