FRAKTALLAR

Report
FRAKTALLA
R
FRAKTAL NEDIR?
Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş veya büyütülmüş
modelleriyle inşa edilen örüntülere fraktal adı verilir.
Bir cismi oluşturan parçalar ya da bileşenlerin cismin tamamına
benzemesi matematikte “fraktal” olarak adlandırılır.
Düzensiz ayrıntılar ya da desenler
giderek küçülen veya büyüyen
ölçeklerde tekrarlanır. İlk olarak 1975’te
Polonya asıllı bir matematikçi
tarafından ortaya atılan fraktal
kavramı, yalnızca matematik değil
fizikokimya, fizyoloji ve akışkanlar
mekaniği gibi değişik alanlar üzerinde
önemli etkiler meydana getiren yeni bir
geometri sisteminin doğmasına yol
açmıştır.
Kan damarlarımız da
fraktal yapıdadır ve
böylece çok az
hacim(vücudun %5′i)
ile vücudun en ücra
köşesine kan
taşımaktadırlar.
FRAKTAL NERELERDE
KULLANILIR ?
Kendine benzerlik ve tamsayı olmayan boyutlu kavramlarıyla birlikte
fraktal geometri, istatistiksel mekanikte, özellikle görünürde rastgele
özelliklerden oluşan fiziksel sistemlerin incelenmesinde giderek daha
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Örneğin; Gökada kümelerinin evrendeki dağılımının saptanmasında ve
akışkan burgaçlanmalarına ilişkin problemlerin çözülmesinde fraktal
benzetimlerden (simülasyon) yararlanılmaktadır. Fraktal geometri
bilgisayar grafiklerinde de yararlı olmaktadır.
böylece çok az
hacim(vücudun %5′i)
ile vücudun en ücra
köşesine kan
taşımaktadırlar.
Yanda fraktallarla ilgili
bir örnek bulunmakta
bu örneği çözelim;
Sorunun cevabı B
şıkkıdır.Üçgenler belirli
bir oranda küçültülmüş
ve bir örüntü
oluşturulmuştur.
1.Adım
2.Adım
5.Adım
3.Adım
4.Adım
6.Adım
Altıgenin köşelerine çizdiğimiz çizgileri belirli oranda küçültür veya
büyültürsek, örüntünün diğer parçalarını elde edemediğimiz için verilen
örüntüyü fraktal olarak adlandıramayız.
Yukarıda verilen ‘’Y’’ fraktalın 5.adımında Kaç ‘’Y’’
harfi olur?
Hadi çözelim;)
1.Adımda: 1 Y harfi
2.Adımda: 1+2=3 Y harfi
3.Adımda: 1+2+4=7 Y harfi
4.Adımda: 1+2+4+8=15 Y harfi
5.Adımda: 1+2+4+8+16=31 Y
harfi

similar documents