Plasty

Report
- Plasty tvoria 7 až 9% (viac
v objeme) všetkých odpadov.
- Plasty sa v prírode rozkladajú
desiatky až stovky rokov.
- Pri spaľovaní niektorých
druhov plastov do ovzdušia
unikajú jedovaté škodliviny.
Z našich kontajnerov do oceánu

Až 90% plastu v oceánoch pochádza z
mestských skládok.
Rastúca epidémia

Množstvo plastu v našich oceánoch má
hlboký vplyv na život mnohých zvierat.

Korytnačky nie sú
jediné živočíchy,
ktoré sú blízko
vyhynutia len kvôli
plastovým a iným
odpadkom.
Plastový odpad

Podľa SIGG: "Viac ako 100
miliónov plastových fliaš na
vodu sú odvezené na
skládky v Amerike -každý deň! „.

Za celý rok spotrebujeme
viac ako 40 miliárd
plastových fliaš.
Chráňme životné prostredie RECYKLUJME
Delenie plastov








Vinylové plasty:
polyetylén (PE)
polypropylén (PP)
polyvinylchlorid (PVC)
polystyrén (PS)
polymethylmethakrylát (PMMA)
Polyamidy
Polyestery:
polyetyléntereftalát (PET)
Polyuretány
Fenoplasty
Aminoplasty
Polysiloxany (silikóny)
Fluoroplasty (napr. teflón)
Recyklácia

Recyklovateľné plasty sa spracúvajú
podľa potreby
odberateľa, ostatné zmesné plasty sa
drvia a materiálovo zhodnocujú v
stavebníctve. Recyklované plasty z
hygienických dôvodov už nie je možné
používať na výrobky, ktoré prichádzajú
priamo do kontaktu s potravinami.
Využitie plastov

Polyetyléntereftalát (PET) - hlavnou výhodou je úplná možnosť recyklácie.
Najčastejšie sa využíva v potravinárstve na výrobu plastových obalov.

Polyetylén (PE) - je veľmi pevný a odolný proti väčšine kyselín.
HDPE (HD - high density - vysoká hustota) - hustota 0,94 až 0,97 g/cm
LDPE ( LD - low density - nízka hustota) - hustota 0,915 do 0,935 g/cm

Polyvinylchlorid (PVC) - najčastejšie využívaný v stavebníctve, pri výrobe obalov,
hračiek, atď.

Polypropylén (PP) - najčastejšie využitie má v textilnom priemysle, potravinárskom
priemysle a v laboratóriách. Vyznačuje sa veľmi dobrou chemickou a mechanickou
odolnosťou.

Polystyrén (PS) - vyniká svojimi termo-izolačnými vlastnosťami. Veľmi krehký plast,
citlivý na UV žiarenie. Je odolný voči minerálnym kyselinám a väčšine vodných
roztokov (benzínu, ketónom).

Taktiež sa stretávame s plastovými
obalmi v kombinácii iných materiálov,
ktoré je možné od seba oddeliť a
nazývajú sa kompozity. Označujú sa
písomným znakom C a skratkou
materiálu, ktorý na obale prevláda:
Kompozity „C“
Materiál
Číselné označenie
Plast / hliník
90
Plast / cínový plech
91
Plast / rôzne kovy
92
AUTOR:
Jaroslav Vozár, IX.A
ZDROJE:
http://ezinearticles.com
http://www.support-business.com
http://www.greenstudentu.com
http://www.tatsystem.eu
http://myzerowaste.com
http://www.greenpeace.org
http://img.aktualne.centrum.cz
http://www.separujodpad.sk

similar documents