KJO_SkoleIntratræf_SkoleKom_UV

Report
SkoleKom
Lærernes netværk
SkoleIntra-træf 2012
Program
•
Hvad er SkoleKom?
Program
•
Materialebasen – et initiativ for elever med
læsevanskeligheder
•
Tag SkoleKom med
•
Nyt på SkoleKom
Både en platform og en idé
Lærernes forberedelseskultur
At forespørge i netværk:
Denne strategi har vist sig særdeles stærk i hverdagslivet. (..) I
skolen er den kultur endnu ikke særlig velfunderet, men enkelte
lærere gør det i eksempelvis SkoleKom. Styrken ved dette er,
at hjælperne, her kollegaer fra hele landet, er meget
kvalificerede til at svare, hvorfor svarene formentlig vil have stor
brugsværdi for spørgeren.
Karsten Gynther, Didaktik 2.0, 2010
SkoleKom er først og fremmest
•
En unik mulighed for nationalt virtuelt
samarbejde med kollegaer fra hele
landet, Grønland og Færøerne via de
nationale konferencer
•
Skolernes foretrukne arbejds-e-mail, som
kan læses via FirstClass, via: web,
smartphone, tablet, mobiltelefonen og dit
foretrukne mailprogram - fx Outlook, Mail,
Thunderbird eller Gmail
derudover
• Samarbejdes der i tusindvis af lukkede
konferencer – både lokalt, regionalt
nationalt og internationalt med fx
venskabsklasser i udlandet.
Faglig sparring
•
I SkoleKoms konferencer kan du når som helst finde inspiration,
hjælp, råd eller vejledning hos kollegaer i hele landet
Socialt fællesskab
•
..det skal ikke være fagligt
og alvorligt alt sammen
Hva’ snakker I om for tiden?
•
Tablets og smartphones
Hva’ snakker I om for tiden?
•
Internetadgang til skriftlige
prøver i Matematik
Hva’ snakker I om for tiden?
•
Faglige debatter om itvanvid og læseforskers
udtalelser om nationale
test
Hva’ snakker I om for tiden?
•
OG SkoleIntra - med
Carsten og Bent
Hva’ snakker I om for tiden?
15:28:54
Emne:
WOW hvor kan du danse
Til:
Computerspil i skolen FSK
Så fik jeg endelig slæbt mig sammen til at få sat noget wow dans sammen til min idrætsundervisning.
Bruger i øjeblikket dette i 3. klasse, men det er nok bedre til ældre elever. Det går dog fint, ser det ud til. Måske
andre kan bruge det.
Jeg giver eleverne filen digitalt og hver gruppe sidder med en bærbar og filen og skal ud fra det lave deres dans,
som de skal optræde med til dansekonkurrencen. Planen er at udlevere stemmesedler og kåre en vinder og det
hele, men uden at eleverne ser antallet af stemmer på hver danser.
Nogle skal bruge mere vejledning end andre, men i det store hele går det glimrende, og, eleverne synes, det er
sjovt.
Hvis man har mulighed for det, kan man starte timen med de 3 til 4 øverste filer på IWB/storskærm som optakt
og inspiration.
Og så er det helt vildt morsomt at gå rundt på skolen og se alle de små elever stå og være helt opslugt af at
danse.
Hvad fortæller I os om SkoleKom?
Kan du finde det du leder efter på SkoleKom?
Hvad fortæller I os om SkoleKom?
Hvad synes du er svært at finde på SkoleKom?
Materialebasen
Hvad er Materialebasen?
•
På SkoleKom kan lærere fra hele landet dele og udvælge
indscannet undervisningsmateriale til elever med
læsevanskeligheder.
•
Mere end 12.500 lærere er tilmeldt den lukkede konference
på SkoleKom og mere end 13.000 elever har adgang til de
indscannede bøger.
•
Endnu flere er velkomne, så link evt. til Materialebasen fra
SkoleIntra.
Tag SkoleKom med
Tag SkoleKom med
emu.dk
Mail og konferencer i google
SkoleKom via Fronter
Via mobilIntra
Gratis app til Android
RSS-feeds
SkoleKom via SkoleIntra
Gratis app til iPhone, iPad
Serveradresser på i- og android-apps
Server: skolekom.dk
Server: android.skolekom.dk
Tag SkoleKom med
•
Hent links og feeds til
SkoleKoms konferencer via
http://link.skolekom.emu.dk
Nyt på SkoleKom
Flag på SkoleIntra
• Forbedret ”flagservice” i
SkoleIntra, så du ikke skal
gøre andet end at logge på
SkoleIntra med dit UNI•Login
E-mail-forbedringer
• Forbedret visning af e-mails
• Formateret tekst og billeder i
autosignatur (lige om lidt)
WebDAV på SkoleKom
• Via WebDAV kan
smartphones og tablets kan
nu gemme direkte på
SkoleKom
• Få hjælp og del erfaringer i
WebDAV-konferencen
• Se nyhed på http://www.unic.dk/nyheder/uddannelse/arti
kler/120308webdav.html
http://webdav.skolekom.dk/Login/”konferencenavn”
Få op til 100GB plads på SkoleKom
• Skoler med et SkoleKom ressourceabonnement vil kunne give
den enkelte brugere ekstra diskplads fra 500MB til 100 GB
• Læs mere om ressourceabonnementet på www.uni-c.dk/skolekom
SkoleKom-konferencer som webfora
• Webforum-udgave af alle SkoleKoms konferencer. Hent
Webforum-link på http://link.skolekom.emu.dk
Pensionister på SkoleKom
• Ny aftale mellem DLF og UNI•C sikrer, at du kan bevare din
SkoleKom-adresse, selvom du er blevet ledig eller pensionist
• Tilmeld dig ”DLF Skolen” via www.skolekom.dk
Tak for nu

similar documents