TREBALL ESTADISTÍCA

Report
Fet per Adriana, Helena i
Marta (6B)
1. Què és l’estadídtica?
És la proporción d’alguna cosa.
2. Perquè serveix l’estadística?
És per saber quantes persones/coses estan fent
aquella cosa que estaves preguntant.
3. Què és una variable estadística?
Són les diferents característiques que
s’analitzen en una enquesta.
4. Què vol dir que hi ha variables quantitatives i
qualitatives?
Les variables quantitatives són aquelles que es poden
mesurar o quantificar, s’expressen en quantitats.
Les variables qualitatives, en canvi, són aquelles que
expressen una qualitat no mesurable numèricament,
exemples són: nacionalitat, estat civil...
5.Que vol dir la Mostra?
Una mostra és un conjunt dels individus d'una pobació.
6.Que vol dir la població?
Conjunt d'habitants d'un lloc; poble.
7.Com es calcula una mitjana aritmètica?
Sumant els valors de totes les dades i dividint-lo pel
nombre d'elements del conjunt.
QUE VOLEM SABER???
-Quants nens de la classe van a l’escola en cotxe,
autocar, moto, metro, autobús o caminant?
-A quin districte viu cada nen?
-El temps real que triguen?
-El temps estimat que triguen segons el google
maps?
TRANSPORTS
14
12
10
8
6
4
2
0
cotxe
moto
autocar
autobús
metro
caminant
DISTRICTE
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Sant Martí
Gracia
H.Guinardó
Eixample
TEMPS REAL
14
12
10
8
6
4
2
0
1-10-min.
11-20min.
21-30min.
TEMPS ESTIMAT
( segons el google maps )
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1-10min
11-20min.
21-30min.
CONCLUSIONS:
•
•
•
•
TRANSPORTS: Autocar
DISTRICTE: Horta-Guinardó
TEMPS: 21-30 minnuts.
TEMPS ESTIMAT: 1-10 minuts.

similar documents