4. Sınıf Açıların Ölçülmesi Sunusu

Report
AÇI
Kenar
Köşe
Açık bir makasın kolları, açının kenarlarıdır.
Makasın kollarını tutan pim makasın
köşesidir.
Açıölçer
Gönye
Açıölçer ile açıların ölçülerini ölçeriz. Açıölçer
üzerindeki en küçük sayı 0 ve en büyük sayı 180’dir.
Dolayısıyla bir açı en az 0 derece ve en fazla da 180
derece olabilir.
Açıların Ölçülmesi
Açımızın kenarları
arasında 40
derecelik bir açı
vardır.
A
o
Açı ölçüsü 90 dereceden A açımız 40’dir.
küçük olan bu gibi açılar
dar açılardır.
o
A, 40’dir.
Açıların Ölçülmesi
Açımızın kenarları
arasında 140
derecelik bir açı
vardır.
Açı ölçüsü 90 derece ile
180 derece arasında olan
bu gibi açılar geniş
A
o
A açımız 140’dir.
o
A, 140’dir.
Açıların Ölçülmesi
Açımızın kenarları
arasında 180
derecelik bir açı
vardır.
Açı ölçüsü 180 derece
olan bu gibi açılar
doğru açılardır.
A
o
A açımız 180 ’dir.
o
A, 180 ’dir.
Açıların Ölçülmesi
Açımızın kenarları
arasında 120
derecelik bir açı
vardır.
Açı ölçüsü 90 derece ile 180
derece arasında olan bu gibi
açılar geniş açılardır.
A
o
A açımız 120 ’dir.
o
A, 120 ’dir.
Açıların Ölçülmesi
Açımızın kenarları
arasında 70
derecelik bir açı
vardır.
A
Açı ölçüsü 90 dereceden A açımız 70o’dir.
küçük olan bu gibi açılar
dar açılardır.
o
A, 70 ’dir.
Açıların Ölçülmesi
Açımızın kenarları
arasında 10
derecelik bir açı
vardır.
A
Açı ölçüsü 90 dereceden A açımız 10o’dir.
küçük olan bu gibi açılar
dar açılardır.
o
A, 10 ’dir.
Açıların Ölçülmesi
Açımızın kenarları
arasında 90
derecelik bir açı
vardır.
A
o
A açımız 90’dir.
o
A, 90 ’dir. 90 derecelik açı dik açıdır.
Açıların Ölçülmesi
Açımızın kenarları
arasında 360
derecelik bir açı
vardır.
A
o
A açımız 360 ’dir.
A, 360o’dir.
360 derecelik açılar tam açılardır.

similar documents