Kreiranje i preuzimanje biciklisti*kih ruta na Danube.travel portalu

Report
Kreiranje i preuzimanje biciklističkih
ruta na Danube.travel portalu
Dunavski centar za kompetenciju (DCC) je regionalna mreža
organizacija iz privatnog, nevladinog i javnog sektora,
osnovana od strane Nemačke razvojne agencije (GIZ) sa
ciljem da unapredi i učini vidljivijom turističku ponudu duž
celog toka Dunava.
U ovom trenutku DCC okuplja 70 članova iz svih 10 zemalja
Dunavskog regiona, uključujući nacionalne turističke
organizacije Nemačke, Mađarske, Srbije i Moldavije. Kroz
zajedničke aktivnosti, poput partnerstava na projektima,
učešća na međunarodnim sajmovima, organizacija događaja
i radionica, DCC teži da ojača međunarodnu saradnju i
uspostavi stabilnu bazu za dalji razvoj održivog turizma na
Dunavu.
EUROVELO 6 – Danube bicycle route
GIZ projekat je koordinirao aktivnosti u 4 zemlje: Hrvatskoj, Srbiji,
Bugarskoj i Rumuniji
Mapiranje (obilazak terena, pravljenje baze podataka, odrediti
moguće opcije…)
Signalizacija (projekti, izrada, postavljanje, obilazak I poporavak
putokaza…)
Izrada mape od Budimpešte do Crnog mora
Izrada i održavanje web sajta www.danube-info.org
Obuka stanovništva za pružanje smeštaja biciklistima
Promocija (konferencije, fam putovanja za novinare I turoperatere,
učestvovanje na sajmovima, lobiranje…
Danube.travel je prvi i u ovom trenutku jedini veb
portal koji promoviše turističku ponudu svih deset
država duž celog toka Dunava na jednom mestu.
Zašto Danube.travel?
1. U potpunosti je besplatan.
2. Jednostavan za korišćenje.
3. Omogućava promociju na nekoliko nivoa
tokom cele godine.
4. Integrisan sa modernim Internet
platformama kao što su: Booking.com,
Foursquare, Facebook, TripAdvisor.
5. Mesto na kome možete naći sve o Dunavu.
Rute na Danube.travel portalu
Vrste ruta
1. Komercijalne rute – posredstvom kojih tur operateri
promovišu svoje ture. Cena definisana u telu profila.
2. Rute u opštem smislu – dostavljene od strane
korisnika ili turističkih organizacija i imaju za cilj da
upoznaju turiste sa rutama koje se nalaze duž
Dunava.
Komunikacija na 2 nivoa:
1. Od korisnika prema portalu. Podrazumeva
postavljanje kvalitetnog i istinitog sadržaja koji
doprinosi promociji turističkog sadržaja na
Dunavu.
2. Od portala prema korisnicima: U saradnji sa GIZom i partnerskim organizacijama, portal će biti
finansijski podržan i promovisan na
internacionalnom nivou. Promotivne aktivnosti
doprineće većoj vidljivosti vaše turističke
ponude.
Kada administrator odobri vašu rutu, ona će se naći u generalnoj pretrazi .
Uključivanjem drugih parametara pretrage turisti mogu videti koji sve objekti leže na
ruti (smeštaji, restorani, znamenitosti itd.)
Takođe, nakon odobravanja, ruta postaje dostupna svima na korišćenje. U
donjem, desnom uglu, nakon klika na DOWNLOAD GPS Data, korisnik
jednostavno može preuzeti fajl i prebaciti ga na svoj GPS uređaj.
Pozivamo vas da napravite rute na Danube.travel-u
i upotpunite sliku turističke ponude našeg regiona.
Za sve dodatne informacije i pitanja pišite na:
[email protected]

similar documents