Stuurstand_Online_2014-09

Report
Nr. 9, jaargang 25
September 2014
Stuurstand Online – het digitale clubblad van de TMC
Colofon
Redactie
Theo Nagel
Leo Waterman
Peter Smit
Jos Schnitzler
Hans Joosten
Kopij & contact
[email protected]
In dit nummer o.a.:
• STAR
• Jack Rosenfield
• Excursie 20/09
• Bomen planten!
De Stuurstand
Is het officiële
cluborgaan van de
Twentse
Modelspoorweg
Club (TMC)
Altijd actueel: zie de site www.tmsc.nl
BESTUURSTAFeL
Theo Nagel
Voorzitter
Viespeuken!
2 Weken geleden barste de bom; als voorzitter moest ik even mijn hart luchten… Aan de koffietafel heb ik de
aanwezige leden even gewezen op de rotzooi in onze clubruimte – een zwijnenstal! Er werd voorzichtig
geknikt, sommige blikken naar beneden gericht, wat gemompeld – ik geloof dat mijn donderspeech wel
aankwam. Maar ook voor diegene die toen niet aanwezig waren doe ik een appèl op jullie zelfwerkzaamheid; geen kopjes, blikjes etc. bij de baan, zet je koffiekopjes op het aanrecht en was eens een keer af…
Stofzuig, veeg of dweil eens en ruim je gereedschap eens op! Moeten we terug naar de corvee dienst?
Slecht voorbeeld voor nieuwe leden (die ik overigens ook weinig initiatief hierin tonen!). Er zal door het
bestuur op worden toegezien en je zal erop worden aangesproken… Kleine moeite, toch?
Zelfs bij Nedtrain wordt de rotzooi opgeruimd!
Leden nieuws
Paul Schonewille
Bertus Eenkhoorn
Wim Kruijer
per 01/09 volwaardig lid
beëindiging donateurschap (sinds 2009) ivm overlijden; bestuur heeft
condoleance betuigd
per 01/10/2014 25 jaar in dienst bij de Twentse Modelspoorweg Club!
Wijzigingen worden in de nieuwe ledenlijst (01/01/2015) doorgevoerd.
Nationale Bomen Plant Dag!
Maandag avond 6 oktober worden op feestelijke wijze de eerste bomen ‘geplant’ – het resultaat van vele
uren noeste arbeid van onze bomen werkgroep! Deze mannen hebben inmiddels een heel bos gefabriceerd
en daar gaan we voor de Open Dag onze clubbaan mee verfraaien. Van leden met een ‘groene’ achtergrond
begrepen dat de herfst een prima seizoen is om bomen en heesters te planten!
BESTUURSTAFeL
Tekst & Foto’s
Theo Nagel
Ook eens een boom opzetten?
Tekst & Foto’s
Theo Nagel
Prismare Uitdaag groot succes
Zaterdag 13 september jl. kwamen er weer een paar duizend bezoekers af op de jaarlijkse uitmarkt in Prismare.
Een uitgelezen mogelijkheid om onze club en de Open Dag te promoten. Dank aan de standbemanning!
Uitdaag
Er was weer veel fraais te zien bij de TMC
stand!
Deskundige voorlichting door deze 2 vriendelijke heren…!
Museumspoor STAR
Tekst & Foto’s
Wim Kruijer
175 jaar Nederlandse Spoorwegen bij de Museumspoorlijn Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens S-T-A-R
Beknopte geschiedenis
In 1904 werd een vergadering belegd door de 'Landbouwvereniging' met als onderwerp aanleg van een
spoorweg van Stadskanaal naar Ter Apel. Al snel werd een commissie in het leven geroepen met de naam
Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens. Bedoeling was dat de S.T.A.R. aansluiting zou krijgen met het Duitse
spoorwegennet en een rechtstreekse verbinding met het Ruhrgebied. Plannen voor een nieuw aan te leggen
vollspurige Eisenbahn via Rütenbrock, Wesuwe en Gross Fullen lagen al klaar. In november van 1910 kreeg de
"Kreis Meppen" toestemming van de Pruisische regering om te beginnen met de eerste voorbereidingen.
Vanwege de Eerste Wereldoorlog werd de aanvraag voor een concessie (vergunning) op de lange baan
geschoven. In Nederland ging men er vanuit dat deze wel gehonoreerd zou worden en dus werd in het jaar
(1914) een N.V. opgericht met dezelfde naam als de commissie.
In 1915 liet de S.T.A.R. land onteigenen en kocht ze percelen voor de aanleg van de spoordijk. Pas vijf jaar
later werd begonnen met de aanleg van het spoor. De verbinding met Duitsland kwam nooit van de grond
aangezien de economische situatie in Duitsland achteruit was gegaan. Toen de lijn in 1924 in dienst werd
genomen reed de trein wel door tot de rijksgrens, maar reed van daar terug naar Ter Apel. In 1926 is het
reizigersvervoer op dit gedeelte al weer opgeheven. Het is met twee jaar de kortst in gebruik geweest zijnde
spoorlijn van Nederland. In 1934 stopte de S.T.A.R. met het goederenvervoer en een jaar later werd de hele
lijn gestaakt. Op 11 augustus 1941 werd het personenvervoer op de lijn weer hervat door schaarste aan
brandstoffen, maar niet voor lang. Tijdens de oorlog werd het spoor aanzienlijk beschadigd door geallieerde
luchtaanvallen en vanwege de schaarste aan kolen.
Na de oorlog kwam het goederenvervoer weer op gang. De S.T.A.R. raakte echter in de schulden en in 1959
werd ze overgenomen door de Nederlandse Spoorwegen. Op 28 mei 1972 werd de lijn Musselkanaal-Ter
Apel gesloten en begin jaren tachtig reed de laatste goederentrein tussen Musselkanaal en Stadskanaal. In
1978 werd de spoorlijn tussen Stopplaats Zandberg en Station Ter Apel opgebroken. (Bron: Wikipedia)
Museumspoor STAR
Tekst & Foto’s
Wim Kruijer
De beleving
In dichte mist reden wij op zaterdagmorgen de 20-ste september via de A1/E30 en A 31 naar Stadskanaal om
daar 175 jaar Nederlandse Spoorwegen te beleven. Bij aankomst baadde het emplacement in volle zon en
het was volop feest in en om het in de originele staat herbouwde stationsgebouw van Stadskanaal.
Van meerder museumbedrijven reden er stoomlocs aanwezig. De SSN had de 65 018 beschikbaar gesteld, de
SGB reed met de Ir. H.F. Enter en de MBS had de 657 (Kikker) afgevaardigd. Verder werd er nog gereden met
een trek-duw tussen Veendam en Musselkanaal hetgeen verzorgd werd door een tweetal 2200-en.
vervolg
Museumspoor STAR
Tekst & Foto’s
Wim Kruijer
Nadat we ons van een kop koffie hadden voorzien
zijn we in de trein gestapt en hebben ons naar
Musselkanaal laten rijden. Dat betekent stoppen bij elke
overweg. Daardoor neemt zo'n reis nogal wat tijd in
beslag. Dan ben je echt aan het einde van de lijn van wat
ooit eens de verbinding had moeten worden met het
Ruhrgebied in Duitsland. Die plannen hebben het, mede
door de Eerste Wereldoorlog, niet gehaald. Op het
eindpunt Musselkanaal moest de loc omlopen voor de
terugreis. Daarna weer terug naar ons uitgangspunt en
hetzelfde ritueel van de overwegen. En het waren er
nogal wat!
vervolg
Vanaf Stadskanaal nog de retourrit naar Veendam gemaakt. Ook weer dezelfde stopperikelen bij overwegen.
Via Bareveld naar Wildervank waar gewacht moest worden op de trein vanuit Veendam naar Stadskanaal.
Aangekomen op het Veendamse station werden we onthaald op orgelmuziek. Ook daar volop feestgedruis.
Ook dit stationsgebouw is nog in originele staat te bewonderen.
Museumspoor STAR
Tekst & Foto’s
Wim Kruijer
Het hele spoortraject (Veendam-Musselkanaal) beslaat 27 km en is daarmee de langste
museumspoorlijn in Nederland. We hebben dan ook de hele dag nodig gehad om het volledige traject te
bereizen. Moe maar voldaan gingen we daarna terug naar Twentse dreven. Maar we zaten nog maar net in
de auto of de regen viel overvloedig uit de hemel. Een mens kan wat meemaken op een dag…
vervolg
Open dag 26/10
Tekst
Theo Nagel
Zoals bekend zal op zondag 26 oktober weer
onze jaarlijkse Open Dag plaatsvinden.
Ook deze editie weer met veel activiteiten,
o.a.:
• Treinenbeurs
• Werkende stoom modellen
• N-spoor modulebaan
• Historische stads- en streekbus modellen
• Handgemaakte koetsen in schaal 1:10
• De grote H0 modulebaan van Graf Mec!
• Workshops weatheren en scenery
En natuurlijk het nodige spektakel op en rond
onze eigen clubbaan!
Zonder jullie medewerking gaat dit niet lukken.
Dus help mee met opbouwen, meld je aan als
machinist, hulp in de kantine of bij de kassa;
we verwachten net als vorige jaren veel volk!
Inschrijven kan op de lijst in de keuken of mail
naar [email protected]
Globetrotter
Tekst & Foto’s
Jos Schnitzler
Bezoek aan Jack Rosenfield
Tijdens ons verblijf in Kansas, oktober 2013, hadden onze gastheren nog een extra verrassing, namelijk een
bezoek aan Jack Rosenfield en zijn schitterende modelbaan.
Na een hartelijke ontvangst ging Jack ons voor naar het basement. Amerikaanse huizen hebben vaak een
basement. Dat is de gemetselde basis waarop het veelal houten huis gebouwd wordt. Een basement lijkt
niet op onze kelders en kruipruimtes. Nee, het is een volledig te benutten ruimte over de hele oppervlakte
van het huis. Bij de een betreed je een compleet ingericht gastenverblijf, bij de ander een ruime
opslagruimte, bij Jack een riante ruimte voor een boeiende modelbaan.
Pas in 2002 wordt zijn interesse voor modelspoor gewekt, hij is dan ruim een jaar met pensioen. In 2003
bouwt hij al, een man van daden dus.
Zijn ontwerp is een vrije
interpretatie van de New
York, New Haven & Hartford
Railroad, die in de jaren ’40 –
’50 tussen Port Chester New
York naar New York City
Grand Central Terminal reed.
Het dubbelsporige traject is
een afspiegeling van het
passagiers- en vrachtvervoer
tussen New York City en de
Staten van New England.
Globetrotter
Tekst & Foto’s
Jos Schnitzler
Er ligt ruim 91 meter rails, Peco code 100 op de hoofdlijn en Atlas code 83 voor de rangeerterreinen
en de industrieaansluitingen. Hij rijdt digitaal met Digitrax DCC. De wissels worden met de bekende Tortoiseaandrijvingen omgezet. Voor de scenery, geheel aangepast aan de lokale omstandigheden, gebruikt Jack
voornamelijk bouwpakketten en onderdelen daaruit.
Hij won inmiddels al meerdere NMRA-prijzen voor zijn scenerywerk. O.a. het seinhuis en de houten
kolenbunker verdienden zeer eervolle vermeldingen.
Door rugproblemen heeft hij helaas lange tijd niet aan de modelbaan kunnen werken en dat is voor een
man met passie voor de hobby een hard gelach…
vervolg
Bezoek aan Nedtrain en NZH (Haarlem) - zaterdag 20 september
De trein van 07.34 nog net kunnen pakken zodat we in Hengelo onze eerste kop koffie konden drinken,
Enschede is pas om 08.00 uur open… Heeft NS op elk station verschillende openingstijden voor de koffie
Kiosken? Daar troffen we ook de overige mannen aan die die dag meegingen naar Haarlem om de NZH en
de reparatiewerkplaats van Nedtrain te bezoeken. In het kader van 175 jaar spoor organiseerde men neen
open dag waar heel veel mensen op af kwamen. Overigens zeer de moeite waard om te zien hoe de
draaistellen en rijtuigen weer gereviseerd worden tot bijna nieuw. Als je dan later in de trein op de terugweg
naar huis zit besef je pas wat een organisatie er allemaal achter zit om de trein te laten rijden van A naar B
en hoeveel mensen er van moeten eten!
Clubexcursie
Tekst
Hans Joosten
Foto’s
Henk Schonewille
Een volledige fotoverslag
zal binnenkort op
www.tmsc.nl te zien zijn
Clubexcursie
Tekst
Hans Joosten
Foto’s
Henk Schonewille
Van alles was er te doen, en voor iedereen
wat, van groot tot klein. De echte
treinenfreaks liepen hier in grote getale,
de meesten herkenbaar aan een knots van
een camera met een statief eronder die ze
overal mee naar toe sleepten. Soms
komisch om te zien. Zelfs het NSfanfarekorps was present om in een grote
hal de mensen van de nodige marsen te
laten genieten. Diverse informatiefilms
werden door het bedrijf getoond hoe alles
in zijn werk gaat, want op die dag werd er
natuurlijk niet gewerkt.
Clubexcursie
Tekst
Hans Joosten
Foto’s
Henk Schonewille
Ook bijzonder was de herbeleving van de oude
treinstellen die continu heen en weer reden
tussen Amsterdam en Haarlem. Op de perrons
waar ook de treinkaartjes te koop waren voor
deze speciale treinen, liepen mensen in oude
kleding van eind 1800 - begin 1900.
Langs de baan ook weer overal spotters, ze
konden er kennelijk niet genoeg van krijgen. In
Haarlem werden we met historische bussen
vervoerd naar Nedtrain en later ook naar de
modelbouwclub van de NZH. Dat scheelde veel
lopen zodat we toch op een redelijke tijd weer
thuis waren, (de NZH had zelfs twee open dagen:
zaterdag en zondag).
Clubexcursie
Tekst
Hans Joosten
Foto’s
Henk Schonewille
NZH heeft een gigantisch grote ruimte die écht goed
volgepropt zit met van alles en nog wat. Bijna alle merken
die te koop zijn draaien daar hun rondjes. Jammer dat alles
zo vol stond, het publiek had zeer weinig ruimte om van de
banen te genieten. Dat viel me erg tegen, terwijl je je op
een open dag als deze toch goed moet profileren. Maar
over dat profileren zal een Tukker als ik wel anders denken.
Er waren bijzonder leuke dingen te zien en er was zelfs een
kantine - inclusief kroketten.....! Toch ben ik persoonlijk erg
blij met onze ruimte, en ik denk niet alleen ik. Wat is het bij
ons schoon en lekker licht en vooral opgeruimd ( )! Rond
kwart voor zeven stonden we weer in Enschede op het
perron, terug van een mooie en ook wel vermoeiende dag
die zeer de moeite waard is geweest.
Wel 7 verschillende modelbanen bij de NZH modelbouwclub.
Zelfs een Märklin M-baan, kedeng-kedeng….
Advertentie
Clubexcursie
Tekst
Hans Joosten
Misschien wel bekend? Ons lid Arie Nijland heeft een
klusbedrijf en wil zijn activiteiten graag onder de
aandacht brengen!
Bediening van de Märklin baan van de modelbouwclub
NZH…. Gewoon analoog; gelukkig weet de bouwer nog
weg uit deze ‘Kabel Salat’ !
Dus als je schoonmoeder gaat verhuizen, of je gaat
eindelijk op jezelf wonen(!): bel Arie en profiteer van
de speciale korting voor TMC-leden!
onze sponsoren

similar documents