BAB 5 TAMADUN CINA

Report
BAB 5
TAMADUN CINA
Hasil Pembelajaran
Pelajar dapat:
1. Menghuraikan asas-asas dan nilai-nilai tamadun Cina
2. Menerangkan ciri-ciri utama tamadun Cina
3. Mengenal pasti sumbangan penting tamadun Cina
kepada tamadun dunia
Pengenalan
 Antara yang tertua dan berkesinambungan
 Tidak diserap oleh tamadun lain.
Population1,349,585,838 (July 2013 est.)
Population1,349,585,838 (July 2013 est.)
Bangsa Cina terdiri drpd 5 gabungan kaum besar yg
dikenali Zhonghua Minzu (bangsa Tionghua)
 Peringkat awal, bangsa Cina dikenali sbg bangsa Huaxia
kemudian bertukar Han (pada dinasti Han) dan Tang (pd
dinasti Tang)
 Etnik besar Cina – Han, Hui, Manchu, Mongol, Zang
(Tibet)
 Konsep negara:
Konsep dan Takrif

◦ Zhong Guo (Tiongkok) – ‘Negara Tengah’
◦ Zhong Hua (Tionghua) – ganbungan Zhong Guo dgn Hua Xia
– wilayah tanah jajahan pemerintahan dinasti Cina yg
mengamalkan budaya Zhong Yen
◦ Negara merujuk utk ‘mengkeluargakan’ seluruh unit
kenegaraan – gabungan Guo (negara) dgn Jia (keluarga)
◦ Konsep Zhong (taat) = asas sistem kenegaraan
◦ Konsep Xiao (berbakti) = sistem kekeluargaan
◦ Sistem kekeluargaan merupakan asas kpd sistem kenegaraan.
Kedudukan Geografi
WILAYAH

Pusat pertumbuhan tamadun Cina
◦ Huang He (Sg. Kuning) – utara
◦ Chang Jiang – selatan

Tanda tamadun paling awal berdasarkan
kebudayaan masyarakat:
◦ Di Yangshao – wilayah Shanxi
◦ Di Longshan – wilayah Shandong
MASYARAKAT & BUDAYA
Sistem kemasyarakatan Cina berasaskan sistem kekeluargaan.
Menekankan nilai dan etika serta kuasa bapa.
 Dalam sistem politik, kuasa raja dianggap mutlak.
 Sistem Sangkang menekankan 3 hubungan:

◦ Raja dgn pembesar
◦ Ayah dgn anak
◦ Suami dgn isteri

Wu Chang merangkumi 5 nilai utama



Konsep Xiao (berbakti) – asas pd sistem keluarga
Konsep Zhong (taat) – asas pd sistem kenegaraan.
Fahaman Konfusianisme amat tebal dlm masyarakat Cina kuno
dlm aspek kehidupan, etika, budaya, politik , masyarakat, negara
◦
◦
◦
◦
◦
Ren (kemanusiaan)
Yi (Kesaksamaan)
Li (Kesopanan)
Zhi (kebijaksanaan)
Xin (amanah / kepercayaan)
Bahasa & Sistem Tulisan







Bahasa pertuturan Cina adalah pelbagai kerana
pelbagai bangsa
Pada zaman dinasti Han, bahasa pertuturan dan
tulisan diseragamkan yg dikenali Hanyu (bahasa) dan
Hanzi (tulisan)
Mandarin adalah istilah yg digunakan oleh orang
asing kpd bahasa Cina (Hanyu)
Masa kini, ejaan bahasa Cina menggunakan sistem
Pinying = sebutan berdasarkan ejaan yg dirumikan.
Sistem tulisan Cina dibentuk berdasarkan kombinasi
3 unsur – makna, bunyi dan bentuk.
Walaupun terdapat banyak dialek namun hanya
mempunyai satu sistem tulisan.
Tulisan Cina turut digunakan oleh bangsa lain spt
Jepun,Vietnam dan Korea.
PANDANGAN SEMESTA DALAM
TAMADUN CINA

Konsep Tian
◦ Kepercayaan Tian dirujuk kpd langit bermaksud dewa
utama.
◦ Semasa dinasti Chou, Tian dirujuk kpd makhluk unggul
mempunyai kuasa, menguasai perjalanan hidup dan
menentukan nasib yg mendapat mandat dari syurga.
◦ Umumnya, Tian merujuk kpd 4 fahaman utama:




Tian - sumber kewujudan kpd seluruh makhluk
Tian – maha agung mengatasi segala sesuatu
Tian – kuasa penentu nasib sesebuah dinasti
Tian – penentu bahagia dan sengsara
◦ Raja-raja Chou sering dikaitkan dgn konsep Tian iaitu
sbg wakil Tuhan.
◦ Tian mempunyai tggjawab jaga keamanan, lindungi
rakyat dan menghukum pesalah. Mandat akan ditarik
jika raja berlaku zalim.
◦ Menurut Konfusius, Tian – tuhan terunggul yg
menentukan nasib seseorang.
PANDANGAN SEMESTA DALAM
TAMADUN CINA

Konsep Di / Ti
◦ Umumnya ia merujuk kepada bumi
◦ Dalam teori Yin dan Yang, Tian dirujuk kpd proses penciptaan makhluk dan
Di bertindak menjaganya.
◦ Bagi masyarakat bawahan, Di dianggap dewa tertinggi dan menguasai dewadewa lain.
◦ Bagi Konfusius, Di bukan dewa-dewa tetapi sebaliknya Tian adalah tuhan.

Dao/Tao
◦ Dao = sesuatu jalan / cara kelakuan atau tabiat sama ada baik @ buruk.
◦ Menurut Kung Fu-Tze – dao dianggap peraturan yg mesti dipatuhi
◦ Berdasarkan kitab anjaran dao, dao sbg asas kepada punca segala benda
wujud, termasuk Tian dan Di berasal dari dao.
◦ Tindakan dao mencipta sesuatu adalah secara spontan dan tidak bertindak
dgn apa2 tujuan

Zhongyong
◦ Ianya merujuk kepada kesederhanaan dan keseimbangan. Tidak bersetuju
suatu konflik yang melibatkan manusia diselesaikan melalui kekerasan
tetapi melaui perundingan @ tolak ansur.
PANDANGAN SEMESTA DALAM
TAMADUN CINA

Taiji
◦ Iaitu sesuatu yang bersifat universal. Diguna utk menjelaskan
perubahan dunia serta segala kewujudan benda.
◦ Ia adalah prinsip dan disiplin kepada semua benda dan selalu
berada dlm keadaan bertentangan iaitu Yin (negatif) dan Yang
(positif)

Yin Yang
◦ Prinsip ini dianjurkan oleh pendukung Taoisme.
◦ Dalam kehidupan wujud pertentangan spt lelaki & wanita,
cerah & gelap, dsb namun saling melengkapi. Contoh:
kegelapan malam terdapat cahaya bintang.

Datong
◦ Diibaratkan sbg jalan agung. Ianya hanya dapat dicapai apabila
segala objek / benda di dunia ini dikongsi oleh semua pihak
secara adil, tanpa membazir dan digunakan demi kepentingan
umum.
◦ Termasuk juga yg tua dijaga dan yg muda dipelihara selain tiada
maksiat, mencuri, pemberontakan di dunia ini.
Falsafah dan Agama Tamadun
Cina

Konfusianisme
◦ Nama sebenar pengasas – Kung Chiu.
◦ Asas Konfusianisme berasal daripada tulisan2 klasik yg diterbitkan atas
nama Konfusius.
◦ Ajaran konfusius menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yg mulia –
ren (kemanusiaan), li (kesusilaan), xiao (taat kpd ibubapa)
◦ Moral yang baik mampu membentuk pemerintah yang baik.

Buddhisme
◦ Diasaskan – Siddharta Gautama Buddha di India.
◦ Ajaran asing yang sebati dgn kehidupan masyarakat Cina.
◦ Di Cina agama ini mengalami pengubahsuaian sehingga menyerap ciri-ciri
kecinaan dan dikenali Buddhisme Cina.
◦ Ajaran – penderitaan berpunca daripada nafsu yang berakar dlm diri
manusia. Nafsu hanya dpt dihindarkan jika mengikuti Lapan Jalan Mulia:
 Panna (kebijaksanaan)
 Pemahaman yang betul
 Pemikiran yang betul
 Samadhi (penumpuan)
 Pengucapan yang betul
 Tindakan yang betul
 Cara hidup yang betul
 Sila (moral)
 Usaha yang betul
 Pertimbangan yang betul
 Tumpuan yang betul

Daoisme
◦ Diasaskan oleh 2 org pemikir agung Cina – Lao Zi & Zhuang Zi
◦ Lao Zi beranggapan dunia manusia adalah buruk dan menyeru ke arah
keadaan semula jadi. Menekankan pembinaan perwatakan manusia.
Menurutnya, kecurian, rompakan, peperangan adalah usaha manusia
mengejar benda yg tidak dpt diperolehi dgn cara baik.
◦ Dunia akan aman dan tidak memerlukan undang2 jika manusia tidak
mengejar dunia dan menahan nafsu.
◦ Baginya, kerajaan yang baik ialah kerajaan memerintah dgn kurang.

Moisme
◦ Diasaskan oleh Mo Zi. Konsep pemikiran – aspek kasih sayang
sejagat, mengecam sikap suka berperang dan menyerah kepada nasib
dan mengutamakan golongan cerdik pandai.
◦ Beliau menyatakan,:
 setiap orang harus mencintai semua orang spt mencintai diri sendiri dan
menekankan persamaan kerana ianya boleh mengelak jenayah.
 Kerajaan harus dipimpin oleh org yg berkebolehan dan baik
 Melarang hidup mewah tetapi sederhana.
 Elakkan pembaziran spt adat pengkebumian secara besar-besaran.
 Melarang muzik kerana melalaikan. Negara akan binasa jika raja lalai dgn muzik

Legalisme (Fa Jai)
◦ Diasaskan oleh Xun Zi. Beliau menyatakan manusia asasnya bersifat
jahat dan perlu melihat diri sendiri. Ini berbeza dgn Konfusius di
mana manusia asasnya baik.
◦ Undang2 keras dan hukuman berat adalah cara utk membawa
keamanan bg negara dan mengajar manusia ke arah sikap baik.
◦ Antara falsafah legalis:





Menentang dunia feudal
Golongan bangsawan perlu diganti dgn hirarki tentera
Muzik, sejarah dan falsafah dianggap racun rosakkan masyarakat
Pertanian dan peperangan dipuji sbg asas kuasa negara.
Islam
◦ Islam sampai ke negara Cina seawal abad ke 7M melalui jalan darat dan laut.
◦ Pedagang Arab-Parsi telah mendirikan masjid di Guangzhou dan Quanzhou.
◦ Manakala pendakwah Islam yang melalui jalan darat (jalan Sutera) tlh
membentuk masyarakat Islam di Xian.
◦ Di zaman dinasti Yuan (1271-1368M) telah lahir tokoh2 Islam yang memberi
sumbangan besar kepada tamadun Cina spt astronomi, perubatan, sains dan
teknologi.
◦ Ahli pelayaran Islam Cina – Zhenghe berjaya melakukan pelayaran
mengelilingi dunia termasuk ke Alam Melayu.
SISTEM POLITIK DAN
PEMERINTAHAN


Pemikiran politik tradisional Cina tlh terbentuk
sejak sebelum dinasti Qin (221SM-207SM).
Ianya banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran
falsafah spt Konfusianisme, Daoisme, Legalisme
dan Moisme.
◦ Konfusianisme menekankan pemerintahan
berdasarkan akhlak
◦ Daoisme menekankan pemerintahan berdasarkan
kebajikan
◦ Legalisme menekankan pemerintahan berdasarkan
perundangan
◦ Daoisme menekankan pemerintahan berdasarkan
tabii

Sistem politik dan pemerintahan Cina adalah
berdasarkan dinasti yang bersifat feudal. Setiap
dinasti akan merujuk satu aliran falsafah.
SISTEM KEKELUARGAAN

Masyarakat Cina tradisional pentingkan konsep kekeluargaan.
Anak2 diajar mengenai 5 hubungan asas manusia:
◦
◦
◦
◦
◦





Antara suami dan isteri
Antara bapa dan anak
Antara adik beradik
Antara pemerintah dan rakyat
Antara kawan-kawan
3 hubungan berkaitan dengan keluarga manakala 2 lagi hubungan
berkaitan dengan masyarakat
Oleh itu perhimpunan keluarga setiap tahun Baru Cina misalnya
amat bermakna. Yang tua dihormati dan yang telah meninggal
dunia diingati.
Golongan tertinggi harus menjaga orang bawahan dan golongan
bawah perlu menurut perintah. Hubungan ini wujud pada 4
hubungan kecuali antara kawan2.
Hubungan kekeluargaan yg erat dipengaruhi oleh idea Konfusius
yg menekankan pentingnya konsep ketaatan anak kpd ibubapa.
Hal ini penting bagi mengekalkan keturunan keluarga yg baik.
Tidak menjaga diri dari kecelekaan atau kesalahan seolah-olah
tidak menghormati ibubapa
PENCAPAIAN DALAM
PELBAGAI BIDANG
Kesusasteraan






Telah berlaku sejak 3000 thn lalu.
Ahli2 falsafah cina dan maharaja turut memainkan
peranan merangsang perkembangan kesusasteraan
Cina.
Maharaja Tsuan Tsung (Dinasti Tang) misalnya,
memberi naungan kpd gol sasterawan dan beliau juga
seorang penyajak dan pemuzik serta meminati
lakonan.
Antara tokoh sasterawan cina yg terkenal – Lu Ji,
Zuo Si, Li Bo, Du Fu dll.
Li Bo dikatakan banyak menghasilkan karya sastera
dan hanya 1800 karya yg masih ada.
Perkembangan kesusasteraan cina yg pesat dikaitkan
dgn penciptaan mesin cetak.
Puisi
1.
◦
Antologi puisi terawal – Shi Jing (Classic of
Song) – mengandungi 305 nyayian kuil, nyayian
istana dan rakyat. Dikatakan disusun pd masa
Konfusius
Selain Shi Jing, terdapat puisi klasik lain:
◦




◦
Yi Jing (Klasik Perubahan)
Shu Jing (Klasik Sejarah)
Li Ji (Rekod Ritual)
Chu Qiu (Klasik musim bunga dan musim luruh)
Kebanyakan puisi-puisi klasik ini dinyanyikan dgn
iringan muzik atau tarian.
2.






Prosa
Prosa klasik (guwen)adalah dominan dalam sastera
cina klasik.
Prosa klasik berdasarkan stail karya pakar zaman
purba khasnya klasik Konfusius dan ahli falsafah lain.
Bahasa klasik menjadi medium bg hampir semua
penulisan prosa krn ianya menjadi bahasa utk
peperiksaan rasmi.
Tujuan penulisan prosa adalah utk menyampaikan
moral dan etika.
Zhuang Zi merupakan prosa Qin yg paling indah
Shi Ji karya Sima Qian sebuah buku sejarah yg
mempunyai penulisan prosa yg terbaik zaman dinasti
Han.
3.
Drama
◦ Drama Cina bersemarak pada zaman dinasti Yuan (1279-1368M).
Drama yg paling menarik – jenis zaju.
◦ Zaju bukan sahaja sbg hiburan tetapi berperanan untuk menyatakan
rasa tidak puas hati atau sbg alat kritikan. Misalnya, drama Dou’er Yuan
(Ketidakadilan Dou’er) karya Guan Hanqing – kritik kelemahan
pegawai Mongol yang rasuah sehingga seorang surirumah dihukum
mati tanpa sebab.
◦ Drama Xixiang ji (Percintaan Kamar Barat) karya Wang Shifu – cinta
bebas dan menentang tradisi lama dlm perkahwinan
◦ Zaju banyak menyokong nilai2 Cina tradisional spt zhong (kesetiaan),
xiao (hormat terhadap ibubapa), jie (kesucian wanita) dan yi (keadilan)
◦ Drama lain :
 Chuan Qu – mengandungi 30 – 40 babak dan fleksibel dari segi muzik dan
nyayian
 Kun Qu – digemari oleh golongan pujangga kerana stail nyayiannya halus dan
muziknya bergaya.
◦ Akhir kurun 18, drama rakyat dari berlainan daerah mula berkembang
dan dipentaskan di Beijing. Dari sinilah lahirnya opera cina yg digemari.
◦ Umumnya drama cina lebih menekankan nilai moral berbanding agama
seperti dlm prinsip moral Konfusius spt tggjawab terhadap ibubapa
dan suami, taat kpd ketua. Tujuannya mendukung kelakuan baik.
4.
Fiksyen
◦ Dlm istilah cina disebut xiaoshuo – percakapan kecil
dan percakapan sia2
◦ Gemilang pd zaman dinasti Yuan (1279-1368), dinasti
Ming (1368-1644) dan dinasti Qing (1644-1911)
◦ Antara karya fiksyen:
 Sanguo Yanyi (Roman tiga negara) – mengenani perebutan
kuasa antara 3 buah negara pd kurun ke 2
 Honglou meng (mimpi loteng merah) – mengenai kehidupan
dan nasib keluarga besar pd zaman dinasti Qing
 Shuihu Zhuan (Kisah pinggir air) – menggambarkan dunia
utopia dan menyokong perubahan
 Xijou ji (perjalanan ke barat) – mengenai keghaiban
1.
KESENIAN CINA
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Muzik Klasik
Antara sistem muzik yg paling lama dan paling
berkembang
Bentuk muzik yg wujud tidak terbilang
jumlahnya dan dimainkan di istana, perayaan
rakyat dan peristiwa berkaitan agama.
Alat-alat muzik diperbuat daripada logam, batu,
tanah liat, kulit, sutera, kayu, labu dan buluh.
Alatan muzik cina dlm bentuk meniup,
genderang, memetik, menggesek
Menurut Konfusius, muzik teragung adalah
muzik yg harmoni dgn alam sekitar dan
melaluinya dapat memulihkan keadaan dunia
fizikal.
Pengaruh muzik cina dapat dilihat dalam
tamadun spt Korea dan Vietnam kesan
interaksi.
2.
Kaligrafi
◦ Kaligrafi cina dianggap unik dan membayangkan kualiti
seorang ahli kaligrafi dari segi personaliti.
◦ Dalam sistem pendidikan lama, salinan spesimen
kaligrafi dari pakar akan dibukukan utk ditiru oleh
pelajar.
◦ Kaligrafi boleh dilihat dlm bentuk skrol dan pd batu
bersurat di pintu tembok, kuil-kuil, papan tanda, pintu
gerbang, tiang bangunan dan rumah-rumah.
◦ Antara bahan membuat kaligrafi – dakwat, berus, kertas
dan sutera. Berus biasanya diperbuat daripada bulu
kambing, rusa, serigala dan tajam di hujung.
◦ Terdapat 4 stail kaligrafi yang biasa digunakan:




Kaishu
Lishu
Xingshu
caoshu
Seni Lukis
3.
◦
◦
Ianya berkait rapat dgn kaligrafi dan puisi.
Kebanyakan pelukis biasanya juga pakar kaligrafi spt Su Dongpo
zaman dinasti Song.
Sebuah lukisan cina – kombinasi seni puisi, kaligrafi, lukisan dan ukir
cap.
Lukisan tradisional cina terbahagi 2:
◦
◦


◦
◦
◦
◦
◦
◦
Xieyi (freehand brushwork)
Gongbi (menggunakan garis halus dan teliti)
Bahan lukisan adalah sama seperti kaligrafi
Jenis lukisan – landskap, tumbuhan, binatang, potret dan figura.
Kebanyakan lukisan cina bersifat simbolik.
Simbol popular – orkid, konfusius, bunga plum, pokok pain tua.
Sifat simbolik ini menjadikan lukisan cina sbg perantara yg
membayangkan personaliti, perasaan dan jiwa seseorang pelukis.
Turut dipengaruhi tamadun lain spt seni khat Arab yg membentuk
seni khat bersifat Cina beragama Islam. Begitu juga pengaruh agama
Buddha yang mencorak seni lukis Cina berlatarbelakangkan dewa
dewi yg diambil daripada ajaran Buddha
4.
Seni Bina
◦ Bangunan yg dibina dalam tradisi cina mengambilkira
kedudukan dan susunatur berpandu kpd teori fengshui
(kuasa alam)
◦ Tembok merupakan antara binaan penting bertujuan utk
pertahanan dan keselamatan. Tembok kota biasanya
mempunyai ketinggian 25 – 30 kaki, mempunyai pintu yg
dibuka pd waktu tertentu dan di atasnya terdapat menara.
Tembok kota dikelilingi parit dan dipenuhi air yg dalam.
Tembok yg terkenal – tembok besar Cina.
◦ Binaan kayu cina tradisional biasanya diperbuat drpd kayu
berkualiti dan mempunyai rangka yg berbentuk tiang dan
ambang.
◦ Bumbung binaan adalah menonjol, bercerun curam dan
melengkung. Bumbung biasanya dipasang tembikar.
◦ Antara ciri bentuk binaan – pavilion dan pagoda
◦ Seni taman berkait rapat dgn seni bina cina
Bidang sains & teknologi dlm tamadun Cina menekankan
– fungsi dan kepentingannya.
 Merangkumi bidang pertanian, matematik, matematik,
astronomi, kalendar, farmakologi, geologi, fizik, kimia,
biologi, seni bina, perlombongan dan pelayaran.
 Bidang astronomi:
SAINS & TEKNOLOGI

◦
◦
◦
◦
◦

Kemampuan menyediakan katalog bintang
merekod berlakunya gerhana dan komet
Menghasilkan peralatan astronomi
Menyelenggara rekod astronomi
Memperkenalkan sistem kalendar
Bidang matematik:
◦ Penggunaan sempoa (abacus) pd kurun ke 2
◦ Menghasilkan karya matematik – Jiuzhang zuanshu (sembilan
bab matematik ) oleh Zhang Cang pd kurun ke 2SM –
mengandungi catatan mengenai kuantitif negatif.
◦ Mengenal pasti nilai pi, sistem pecahan dan sistem perpuluhan.

Bidang perubatan
◦ Akupuntur dan moxibustion (membakar daun moxa) kaedah
perubatan tradisional bagi memperbetulkan peredaran darah.
◦ Penggunaan bahan ubat-ubatan daripada herba, binatang dan sumber
galian sangat meluas.
◦ Antara buku perubatan & farmokologi terkenal:
 Huangdi neijing (Klasik perubatan Maharaja Kuning)
 Bencao gangmu (Farmakopeia Agung) oleh Li Shizhen mengandungi 52 jilid.

Bidang Teknologi
◦ Pencapaian teknologi cina – empat penciptaan agung : teknik
membuat kertas, pencetakan, bahan letupan dan kompas
◦ Teknik membuat kertas tlh dicipta oleh Cai Lun pd tahun 105 yg
diperbuat daripada fiber tumbuh-tumbuhan
◦ Teknik percetakan blok diperkenalkan pd zaman dinasti Tang (618906). Antara buku terawal dicetak – Jingang jing (kitab sutera
diamond). Pada tahun1045 Bi Sheng mencipta teknik percetakan
bergerak
◦ Bahan letupan mula dicipta oleh ahli kimia Daois utk membuat bunga
api. Pada tahun 906, bahan letupan mulai diguna dlm militari.
◦ Kompas mula diperkenalkan setelah sifat-sifat magnet diketahui
antara kurun pertama dgn kurun ke 6

similar documents